Пакетни предложения за лабораторни изследвания

Пакетни предложения за лабораторни изследвания
17 Юни 2016 г.

Специален пакет за детска градина и ясла - Експрес тук

1. Профилактичен пакет "Вита" - 20 лв.
включва: ПКК, СУЕ, урина-ОХИ, глюкоза, холестерол, триглицериди, креатинин, урея, общ белтък, АсАТ, АлАТ

2. Пакет "Полови хормони за жената" - 55 лв.
включва: Pr, Es, FSH, LH, Prol

3. Пакет "Полови хормони за мъжа" - 55 лв.
включва: Pr, Es, FSH, Testo, Prol

4. Пакет "Трета възраст"- 15 лв.
включва: ПКК, глюкоза, холестерол, триглицериди, HDL, LDL

5. Пакет "Хематология" - 22 лв.
включва: ПКК, СУЕ, ДКК, морфология на Er, Fe, ЖСК, общ и директен билирубин

6. Пакет "Чернодробна функция" - 40 лв.
включва: Аф, As, Al, ГГТ, общ+директен билирубин, общ белтък, албумин, пикочна киселина

7. Пакет "Бъбречна функция" - 28 лв.
включва: ПКК, креатинин, урея, урина-ОХИ+седимент, общ белтък, албумин, пикочна киселина

8. Пакет "Кардио" - 20 лв.
включва: ПКК, липиден профил, K, Na, Cl, урина

9. Пакет "Антикоагулантна терапия" - 10 лв.
включва: PT, INR, APTT, ПКК

10. Пакет "Щитовидна жлеза" - 55 лв.
включва: FT3, FT4, TSH, MAT, TAT

11. Пакет "Мониторинг на диабет" - 30 лв.
включва: глюкоза, HbA1C липиден профил, микроалбумин, креатинин, урина-охи

12. Пакет "Мъже 55+" - 32 лв.
включва: ПКК, урина, PSA, FPSA

Допълнителна информация може да получите в Лаборатории

}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5455
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
Естетик Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори