Пакетни предложения за лабораторни изследвания

Пакетни предложения за лабораторни изследвания
19 Февруари 2018 г.

ПАКЕТ  „ВИТА”  -  40 лв.
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Общ белтък (Total protein)
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    ***** Урина - ОХИ
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )

ПАКЕТ  „ВИТА”   ЖЕНИ  60 лв.
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** ПКК
•    Хормони
•    Prolactin ( Пролактин )
•    LH ( Лутеинизиращ Хормон )
•    FSH ( Фоликул Стим. Хормон )
•    Estradiol (Естрадиол)
•    Progesterone ( Прогестерон )

ПАКЕТ  „ВИТА”  МЪЖЕ   60 лв.
•    ***** ПКК
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** Биохимия
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
      Хормони
•    маркер tPSA
•    Testosterone ( Тестостерон )
•     ***** Урина - ОХИ
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )

ПАКЕТ  „ВИТА”  МЪЖЕ  50+   - 70лв
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    Желязо (Fe)
           Хормони
•    маркер tPSA
•     маркер fPSA
•    маркер  CA 19-9

ПАКЕТ  „ВИТА”  щитовидна функция  -  67 лв.
•    FT 3 ( свободен Т3 )
•    FT 4 ( свободен Т4 )
•    TSH ( Тиреотропен Хормон )
•    anti Tg ( TAT )
•    anti TPO ( MAT )

ПАКЕТ  „ВИТА” мониторинг - диабет  40 лв.
•    ***** Биохимия
•    Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Глюкоза първа
•    Глюкоза втора
•    Глюкоза трета
•    Общ белтък (Total protein)
•    Креатинин (Creatinine)
•    Урея ( Urea )
•    ***** Урина – ОХИ и седимент
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )
•    Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
•    Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
•    Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
•    Седим.- Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
•    Седимент - Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
•    Седимент - Кристали уратни ( Amorphous urates )
•    Седимент - Бактерии ( Bacteria )
•    Седимент - други наблюдавани ( Other observed)
•    Микроалбумин в урина ( Microalbumin in urine )

ПАКЕТ  „ВИТА”  Кардио  - 40 лв.
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    ***** Електролити
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Хлориди (Cl   )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
•    ***** Урина – ОХИ и седимент
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )
•    Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
•    Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
•    Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
•    Седим.- Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
•    Седимент - Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
•    Седимент - Кристали уратни ( Amorphous urates )
•    Седимент - Бактерии ( Bacteria )

ПАКЕТ  „ВИТА”  Кардио +  - 60 лв.
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    ЛДХ ( LDH )
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
•    Високочувствителен CRP ( hs CRP )
•    Креатин фос. киназа ( CPK )
•    СРК - МВ фракция
•    ***** Урина – ОХИ
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )

ПАКЕТ  „ВИТА”  Анемия - 70 лв.
•    ***** ПКК
•    Морф. на еритроцит – мануално
•    ***** Биохимия
•    Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
•    Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
•    ЛДХ ( LDH )
•    Желязо (Fe)
•    Свободен ЖСК ( UIBC )
•    ***** Електролити
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
•    ***** Урина – ОХИ и седимент
•    Урина pH (Urine)
•    Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
•    Урина - Белтък (Protein)
•    Урина - Глюкоза ( Glucose )
•    Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
•    Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
•    Урина - Билирубин ( Bilirubin )
•    Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
•    Урина - Нитрити ( Nitrite )
•    Урина - Кетони ( Ketones )
•    Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
•    Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
•    Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
•    Седим.- Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
•    Седимент - Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
•    Седимент - Кристали уратни ( Amorphous urates )
•    Седимент - други наблюдавани ( Other observed)
•    Витамин В12 ( Vit. B12 )
•    Фолат в серум ( Folate )

ПАКЕТ  „ВИТА”  ЖЕНИ  50+  - 70 лв.
•    СУЕ ( ESR )
•    ***** ПКК
•    ***** Биохимия
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    Желязо (Fe)
•    Калций общ ( Ca ; Calcium )
•     Магнезий ( Mg ; Magnesium
           Хормони
•    FT 4 ( свободен Т4 )
•    TSH ( Тиреотропен Хормон )
•    маркер  CA 125

Допълнителна информация може да получите в Лаборатории и на тел: 02 45 22 750 и 02 45 22 704

}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5455
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори