Профилактични пакети

17 Август 2016 г.
Профилактичен КАРДИОЛОГИЧЕН пакет I - 56,70 лева
Профилактика на сърдечно-съдовите инциденти
България е на едно от първите места по честота на сърдечно-съдовите заболявания в Европа - близо 60 % от населението на страната ни страда от заболявания на сърцето. С оглед на тази статистика болница „Вита” има специално разработен пакет от изследвания и прегледи за Профилактика на сърдечно-съдовите инциденти, който включва:
- Преглед от лекар-специалист, определяне на коронарния риск
- Лабораторни изследвания:

        Липиден профил: общ холeстерол, LDL - холестерол, HDL - холестерол, триглицериди
        Пикочна киселина
        Креатинин
        Кръвна захар
Допълнителни услуги:
Безплатно изграждане на схема за профилактика и лечение
Безплатно определяне на кръвна група и Rh.

Профилактичен КАРДИОЛОГИЧЕН пакет II - 109,80  лева.
Профилактика и лечение на артериалната хипертония

Препоръчително е всеки пациент с повишено кръвно налягане да извършва такава  комплексна оценка минимум веднъж годишно. Пакетът от изследвания и прегледи за Профилактика и лечение на артериалната хипертония включва:
- Клиничен преглед от специалист-кардиолог, определяне на сърдечно-съдовия риск и индивидуален план за лечение на всеки пациент
    ЕКГ
    Ехокардиография
    Изследване на очни дъна

-Лабораторни изследвания на:
    Креатинин
    Пикочна киселина
    Изследване на урина

Допълнителни услуги :
Безплатно изследване на кръвна захар
Безплатно определяне на кръвна група и Rh

Профилактичен НЕВРОЛОГИЧЕН пакет -
83,70 лева
Профилактика на мозъчно-съдовите инциденти

Съвременният начин на живот е свързан с редица фактори  (обездвижване, некачествена храна, богата на наситени мазнини, тютюнев дим и др.), които увеличават риска от ранно развитие на мозъчно-съдови болести. Съгласно препоръките на Световната Здравна организация за своевременната профилактика на тези болести, болница „Вита” предлага пакет от изследвания и прегледи за Профилактика на мозъчно-съдовите инциденти, който включва:
-Преглед от специалист и определяне на съдовия риск
-Доплерова сонография /ултразвуково изследване на мозъчните съдове/
-Тест за скрити нарушения на паметта
-Лабораторни изследвания:
        Липиден профил: общ холестерол, LDL - холестерол, HDL - холестерол, триглицериди

Допълнителни услуги:
Безплатно изграждане на схема за профилактика и лечение
Безплатно определяне на кръвната група

Профилактичен УРОЛОГИЧЕН пакет - 75 лева
Профилактика на рака на простатната жлеза

Ранното диагностициране и лечение на рака на простатната жлеза има съществено значение за прогнозата. Препоръчва се всички мъже над 50-годишна възраст да бъдат преглеждани веднъж годишно от лекар-специалист уролог. Болница ”Вита” предлага на своите пациенти пакет от прегледи и изследвания за Профилактика на рака на простатната жлеза, който включва:

I.    Клиничен преглед от специалист-уролог
II.    Ултразвуково изследване на простатната жлеза (ехография):
•    Измерване на остатъчна урина.
•    Измерване обема на простатната жлеза – измерва се след уриниране.
III.    Изследване на PSA (простата-специфичен антиген): кръвно изследване, което задължително се прави преди ректално туширане или 7 дни след него.
IV.    Ректално туширане (ректално изследване): през ануса се палпира простатната жлеза. Пациентът е в странично или коленно-лакътно положение.


ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Пакет ЖК – ЦЕНА - 620 лв.

Женската консултация е лечебно-профилактично, многофункционално звено, осигуряващо амбулаторно поликлинично наблюдение и при необходимост лечение на бременната жена. Какво включва женската консултация?
-          Ранно откриване и наблюдение на бременните /15 посещения, лабораторни изследвания, ултразвукови прегледи/;
-          Пълно обхващане и диспансеризация на рисковите бременни /с хипертония, сърдечно-съдови заболявания, диабет, обременена акушерска анамнеза, Rh отрицателни, многоплодна и преносена бременност, бременност при седалищно предлежание и друга патология; възрастни първораждащи;
-          Откриване на рискови фактори в трудовата среда и трудоустрояване;
-          Диагностика и лечение на гинекологични заболявания;
-          Масова профилактика на всички жени, водещи полов живот, съвместно с мамолог;
-          Диспансеризация на бременни жени с вродени аномалии на половата система с хронични гинекологични заболявания, с доброкачествени и злокачествени заболявания, със стерилитет, използващи контрацепция;
-          Повишаване на здравната култура;
-          Своевременна хоспитализация на бременни с отклонения от физиологичното протичане на бременността, със спешна гинекологична заболеваемост или гинекологични интервенции в планов порядък.
Цената на пакета от медицински услуги, включени в „Женската консултация”, за физиологично/нормално протичаща бременност е 620 лева до края на бременността, като тази услуга е лимитирана до стойността си. В нея са включени всички необходими прегледи, консултации и изследвания. По преценка на лекуващия лекар при усложнено протичане на бременността и нуждата от извънредни прегледи, консултации и изследвания, те могат да бъдат ползвани с 10% намаление от стойността им.
Бременността е физиологично състояние на жената, но въпреки това понякога тя протича с усложнения, застрашаващи нормалното развитие на плода и здравето на майката. Ролята на женската консултация е именно да се избегнат тези проблеми.
ПРИМЕРЕН ГРАФИК
II лунарен месец (ml) – преглед, УЗИ + 2 снимки
III лунарен месец (ml) – преглед, УЗИ + 2 снимки
III, IV, V лунарен месец (ml) – женска консултация (3 бр.)
VI, VII, VIII лунарен месец (ml) – женска консултация х 2 (6 бр.)
IX, X лунарен месец (ml) – женска консултация х 3 (6 бр.), 2 бр. УЗИ + 4 снимки

Преглед - консултативен
Параклиника:
-          3 бр. ПКК
-          1 кръвна група
-          3 бр. пълно изследване на урина
-          Кръвна захар
-          2 бр. VDRL
-          СПИН
-          1 бр. HbsAg
-          Цитонамазка
-          2 МБИ (влаг. секрет)
-          2 бр. NST /non stress test/

I-ви триместър
-          2 прегледа
-          2 УЗИ + 4 снимки
-          1 ЖК (женска консултация)

Параклиника:
-          ПКК
-          Кръвна група
-          Пълно изследване на урина
-          VDRL /Wass/
-          СПИН
-          Цитонамазка
-          1 МБИ (влаг. секрет)
-          Hbs Ag

II-ри триместър
-          4 бр. ЖК

Параклиника:
-          ПКК
-          Пълно изследване на урина

III-ти триместър
-          2 бр. УЗИ + 4 снимки
-          10 бр. ЖК
-          1 вторичен преглед

Параклиника:
-          ПКК
-          Пълно изследване на урина
-          1 МБИ (влаг. секрет)
-          VDRL /Wass/
-          2 бр. NST /non stress test/

Вижте и предложенията на ДКЦ "Вита" за ПАКЕТНИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ тук
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5455
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
Естетик Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори