Обща, коремна и лапароскопска хирургия
Цената на всяка операция зависи от вида на операцията, нейния обем и метода на извършването й. Тя се определя след обстоен клиничен преглед от лекар-специалист в болница Вита и проверка на здравно-осигурителния статус на пациента.
Тел. за допълнителна информация: 02 960 49 52
 
Урология и андрология
Цистоскопия - 250 лв.
Фимоза (обрязване) - 300 лв.
Операция при Хидроцеле/Варикоцеле - 300 лв.
Лапароскопска операция при Варикоцеле - 1000 лв.
Орхиектомия - 500 лв.
Биопсия на простатата - 200 лв.
ТУР-П/ТУТУР - 400 лв. - 900 лв.
Лазерна операция на простатата - 2500 лв. -4800 лв.
EERPE Лапароскопска радикална простатектомия - 6500 лв.
Лазерно разбиване на камъни в бъбреците и пикочните пътища - 600 лв. - 1200 лв.
Екстракорпорална литотрипсия на камък до 1 см: 150 лв, на камък до 1,5 см: 200 лв.
Уретротомия на множество структури - 500 лв.
Утертротомия на 1 структура - 300 лв.
Уретротомия на 2 или повече структури - 400 лв.
ПАКЕТ "Диагностика на простата" - 55 лв. включва:
  •     консултация с уролог
  •     преглед
  •     ехографско изследване на простатата
  •     измерване на остатъчна урина
  •     измерване обема на простатната жлеза
  •     изследване на туморен маркер (PSA)
Ортопедия и травматология
Цената на всяка операция зависи от вида на операцията, нейния обем и метода на извършването й. Тя се определя след обстоен клиничен преглед от лекар-специалист в Болница "Вита" и проверка на здравно-осигурителния статус на пациента.
Акушерство и гинекология
Цени:
Нормално раждане - 1600 лв.
Цезарово раждане –  2000 лв.
Цени за здравноНЕосигурени пациентки:
Нормално раждане - 2200 лв.
Цезарово раждане – 2400 лв.
Абдоминална хистеректомия – 1800 лв.
Аборт /с анестезията/ - 400 лв.
Миомектомия – 1900 лв.
Конизация на маточната шийка – 700 лв.
Лапароскопска операция – от 1600 до 2500 лв.
Неонатология
Основният набор от услуги, извършвани в Отделението по Неонатология на болница "Вита", се заплащат по пътеките на НЗОК.
 
Вита Ин витро център
Класическо Ин Витро – 2500 лв.
Оплождане чрез ICSI – 400 лв.
Криоконсервация на ембриони – 400 лв.
Фоликуларна пункция (като самостоятелна процедура) – 450 лв.
Ембриотрансфер на размразени ембриони (вкл. размразяване и култивиране) – 450 лв.
Замразяване на сперматозоиди – 100 лв.
Съхранение на сперматозоиди/яйцеклетки/ембриони до 3 месеца – 100 лв.
Съхранение на сперматозоиди/яйцеклетки/ембриони до 1 година – 250 лв.
Партньорска вътрематочна инсеминация – 300 лв.
Партньорска вътрематочна инсеминация – повторна (в същия цикъл) – 150 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация – 500 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация – повторна (в същия цикъл) – 350 лв.
Диагностично-консултативен център
АГ болести
NST /кардио-токографски запис/ - 15.00
Визита при специалист - първична - 35.00
Вторична визита при специалист - 30.00
Ел.коагулация на кондиломи - 18.00
Електрокоагулация - 60.00
Ехография на бременна матка след 12 г.с. - 40.00
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум - 40.00
Ехография на малък таз - 30.00
Женска консултация - 18.00
Изваждане на спирала след преглед - 40.00
Колпоскопия - 40.00
Медицинска консултация - 15.00
Мускулна или подкожна инжекция - 5.00
Отваряне на гнойник-флегмон - 30.00
Поставяне на спирала след преглед и ултразвуков контрол - 50.00
Туширане със Solcogyn - 20.00
Кардиология
Визита при специалист – първична – 35.00
Визита при специалист – вторична – 30.00
Първичен преглед от хабилитирано лице или кмн – 40.00
Вторичен преглед от хабилитирано лице или кмн – 30.00
Домашна визита на специалист - 50.00
Домашна визита от лекар за манипулация - 18.00
ЕКГ с 12 отвеждания - 15.00
ЕКГ- Холтер мониториране - 50.00
Ехокардиография - 40.00
Ехокардиография с доплер - 50.00
Медицинска консултация - 15.00
Сърдечно-съдов тест с натоварване - 50.00 /Велоергометрично изследване/
Функционално изследване на дишането - 14.00
Холтер - RR - 40.00
Дерматология
Визита при специалист - първична - 35.00
Вторична визита при специалист - 30.00
Домашна визита на специалист - 50.00
Ендокринология и болести на обмяната
Визита при специалист - първична - 35.00
Вторична визита при специалист - 30.00
Домашна визита на специалист - 50.00
Ехография на повърхностни структури - 30.00
Ехография на щитовидна жлеза - 30.00
Медицинска консултация - 15.00
Гастроентерология
Визита при специалист - първична - 35.00
Вторична визита при специалист - 30.00
ЕКГ с 12 отвеждания - 15.00
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум - 40.00
Хирургия
Визита при специалист – първична – 35.00
Визита при специалист – вторична – 30.00
Първичен преглед от хабилитирано лице или кмн – 40.00
Вторичен преглед от хабилитирано лице или кмн – 30.00
Включване на система - 15.00
Вторична обработка на рана - превръзка без сутура - 20.00
Големи рани с първична обработка и сутура - 35.00  (от 5 до 10 лигатури)
Домашна визита на специалист - 50.00
Домашна визита от лаборант /мед. сестра/ - 15.00
Домашна визита от лекар за манипулация - 18.00
Доплерова соногрофия - 30.00
Ехография на повърхностни структури - 30.00
Катетеризация-жени-без катетер - 12.00
Катетеризация-мъже-без катетер - 14.00
Малки рани - първична обработка без сутура - 15.00
Малки рани - първична обработка със сутура - 20.00
Масаж на простатата - 12.50
Медицинска консултация - 15.00
Мускулна или подкожна инжекция - 5.00
Отваряне на гнойник-флегмон - 30.00
Отваряне на гнойник /перитонзиларен/ - абсцес - 25.00
Отваряне на гнойник /инцизия/ - форункул, атером - 20.00
Интернист
Визита при специалист - първична - 35.00
Включване на система - 15.00
Вторична визита при специалист - 30.00
Домашна визита на специалист - 50.00
Домашна визита от лекар за манипулация - 18.00
ЕКГ с 12 отвеждания - 15.00
ЕКГ- Холтер мониториране - 50.00
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум - 40.00
Ехография на малък таз - 30.00
Ехография на повърхностни структури - 30.00
Лаборатория
17 OH Progesteron - 23.00
APTT /активирано парциално тромбопластиново време/ - 10.00
AST - 8.80
CA 125 (туморен маркер) - 16.00
CA 15-3 (туморен маркер) - 18.00
CEA (Карциноембрионален антиген) - количествен анализ - 20.00
CRP (С - реактивен протеин) 9.00
Delta-4 Androstendion - 23.00
Estradiol (полов) - 20.00
F S H (полов) - 20.00
FDP - Plasma - 12.00
FT3 (тироиден) - 19.00
FT4 (тироиден) - 19.00
HCG+B (хорионгонадотропин) - 22.00
HDL C /холестерол в липопротеини с висока плътност/ - 7.00
Hb A1C гликиран хемоглобин - 14.00
L H (полов) - 20.00
LDH - 5.00
LDL C /холестерол в липопротеини с ниска плътност/ - 7.00
Mg / магнезий / - 8.00
Progesteron - 20.20
Prolactin - 20.00
TSH (тироиден) - 19.00
Testosteron (Тестостерон ) - 20.00
WR / Валер- Роуз / - 11.20
АЛАТ-ГПТ - 5.00
АСАТ+АЛАТ - 8.00
АСАТ-ГОТ - 5.00
АФ-Алкална фосфатаза - 4.50
Австралийски антигент (HBsAg) - 11.00
Албумин в серум - 3.00
Алфа-амилаза в серум - 5.00
Алфа-амилаза в урина - 5.00
Алфа-фетопротеин /AFP/ количествен анализ - 20.00
Билирубин с фракции - 4.00
Билирубин - общ - 2.20
Взимане на кръв и отделяне на серум - 4.00
Дехидроепиандростенон сулфат (DHEAs) - 23.00
Диференциално броене на кр. клетки - 6.00
Домашна визита на лаборант /мед.сестра/ - вторична - 10.00
Домашна визита от лаборант /мед. сестра/ - 15.00
Желязо в серума - 8.00
Желязо и ЖСК - 15.00
Изработване на еритроантитела - 50.00
Имунореактивен инсулин - 17.00
Калий /К/ - 5.00
Калций - 4.00
Калций в 24-часова урина - 4.00
Кортизол - 25.00
Креатинин - 3.00
Креатинкиназа (КК) - 5.80
Кръв в урина - 1.00
Кръвна група - 20.00
Кръвна захар - 3.00
Кръвна картина - диф.броене - 13.00
Кръвно захарен - трикратен профил - 9.00
Кръвно захарен - четирикратен профил - 11.00
Липаза в серум - 5.00
Липиден профил - 18.00
Микропротеини в 24-часова урина - 10.00
Морфология на червени кръвни клетки - 6.00
Натрий /Na/ - 5.00
ОГТТ - перорален глюкозо-толерален тест - 12.00
Общ белтък - 1.20
Окултни кръвоизливи в изпражненията - Хемчек - 7.20
Отношение протеин/креатинин - 6.00
Пикочна киселина - 4.00
Простатен специфичен антиген - PSA – 17.00 количествено изследване Протромбиново време - 10.00
Пълно изследване на урина - 5.00
СУЕ - 2.00
ТАТ - 21.00
ТРО (МАТ) - 21.00
Тест за бременност - 7.00
Трансферин - 12.00
Триглицериди - 5.00
Урея - 4.00
Уробилиноген в урина - 1.00
Уробилиноген и Билирубин в урина - 2.00
Феритин - 18.00
Фибриноген - 10.00
Фосфор - 4.00
Фосфор в урината - 4.00
Хеликобактер пилори антитела - 12.00
Хепатит А /HAV/ - 21.00
Хепатит С - антитела - 12.00
Хлор - 4.00
Холестерол - 5.00
г-ГТ Гама-Глутамил Трансфераза - 5.00
Мамолог
Визита при специалист - първична - 35.00
Вторична визита при специалист - 30.00
Ехография на млечни жлези - 30.00
Инцизия на млечна жлеза - 30.00
Мамография на двете млечни жлези - 30.00
Мамография на една млечна жлеза - 10.00
Медицинска консултация - 15.00
Пункция на киста, хематом - 15.00
Цитологично негинекологично изследване - 15.00
Неврология
Визита при специалист - първична - 35.00
Вторична визита при специалист - 30.00
Домашна визита на специалист - 50.00
Доплерова сонография с ехография на съдове - 50.00
Доплерова соногрофия - 30.00
Лазер терапия - 15.00
Медицинска консултация - 15.00
Престой за манипулация /за час/ - 10.00
Очни болести
Авторефрактометрия без корекция на рефракцията - 10.00
Визита при специалист – първична – 35.00
Визита при специалист – вторична – 30.00
Първичен преглед от хабилитирано лице или кмн – 40.00
Вторичен преглед от хабилитирано лице или кмн – 30.00
Визита с авторефрактометрия от хабилитирано лице - 50.00
Вторична визита с авторефрактометрия от хабилитирано лице – 40.00
Гониоскопия - 20.00
Диоптрометрия - 5.00
Екзофталмометрия - 10.00
Екстракция на чуждо тяло - корнеално - 30.00
Изписване на контактна корекция - 21.00
Кампиметрия - 10.00
Контрол на зрението при амблиопия /мързеливо око/ - 10.00
Медицинска консултация - 15.00
Мускулна или подкожна инжекция - 5.00
Остраняване на фибром от клепачи - 100.00
Периметрия - 30.00
Преглед на очно дъно - разширени зеници - 15.00
Преглед на очно дъно - тесни зеници - 10.00
Преглед с епилация - 30.00
Промивка на слъзни пътища - 10.00
Първичен шев на клепач - сутура - 50.00
Ретробулбарна инжекция - 15.00
Скиаскопия /Цилиндроскиаскопия/ - 12.00
Субконюктивна инжекция - 10.00
Тонометрия - 6.00
Фундобиомикроскопия - 30.00
Ширмер тест - 4.00
Шофьорски периметричен тест - 18.00
Рентген
Визита при специалист - първична - 35.00
Визита при специалист - вторична - 30.00
Допълнителна диагностична рентгенография към основната проекция - 15.00
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум - 40.00
Контрастно рентгеново изследване на бъбреци - Венозна урография - 100.00
Мамография на двете млечни жлези - 30.00
Мамография на една млечна жлеза - 10.00
Обзорна рентгенография на бъбреци, уретери, пикочен мехур - 25.00
Прицелна рентгенография на белодробни върхове
Рентгенография на гръден кош – специални центражи – 25.00
Рентгенография на акромиоклавикуларна става - 15.00       
Рентгенография на антебрахиум  - 15.00       
Рентгенография на антебрахиум в лицева проекция - 15.00       
Рентгенография на антебрахиум в странична проекция - 15.00       
Рентгенография на бедрена кост  - 15.00       
Рентгенография на бедрена кост в лицева проекция - 15.00       
Рентгенография на бедрена кост в странична проекция - 15.00       
Рентгенография на бял дроб - APICAL LORDOTIC - 25.00       
Рентгенография на бял дроб в странична проекция - 25.00       
Рентгенография на бял дроб и сърце - 25.00       
Рентгенография на глезенна става в аксиална проекция - 15.00       
Рентгенография на глезенна става в лицева проекция - 15.00       
Рентгенография на таз - 25.00       
Рентгенография на тазобедрена става - 25.00       
Рентгенография на тазобедрена става - профил при фрактура - 25.00       
Рентгенография на торакални прешлени в лицева проекция - 25.00       
Рентгенография на торакални прешлени в странична проекция - 25.00       
Рентгенография на хипофарингс с контраст /лицева или странична проекция/ - 25.00        
Рентгенография на хипофаринкс - профил - 15.00       
Рентгенография на хранопровод - 21.00       
Рентгенография на хумерус - 15.00       
Рентгенография на хумерус в лицева проекция - 15.00       
Рентгенография на хумерус в странична проекция - 15.00       
Рентгенография на череп - 25.00       
Рентгенография на череп в странични проекции - 25.00       
Рентгенография на череп в лицева проекция - 25.00       
Рентгенография на шийни прешлени в лицева проекция - 15.00       
Рентгенография на шийни прешлени в странична проекция - 15.00       
Рентгенография на шийни прешлени по проекция на Колие /ляво или дясно/ - 10.00       
УНГ болести    
Аудиометрия - 20.00       
Визита при специалист - първична - 35.00       
Вторична визита при специалист - 30.00       
Домашна визита на специалист - 50.00       
Домашна визита от лекар за манипулация - 18.00       
Задна тампонада - 40.00       
Изваждане на чужди тела от ухо и нос - 15.00       
Медицинска консултация - 15.00       
Мускулна или подкожна инжекция - 5.00       
Отваряне на гнойник /перитонзиларен / - абсцес - 25.00       
Отваряне на гнойник /инцизия/ - форункул, атером - 20.00       
Парацентеза - 20.00       
Предна тампонада на носа - 20.00       
Продухване по Полицер - 10.00       
Промивка на ухо - 8.00       
Пункция на максиларен синус - 30.00       
Третиране с унгвент-багрило - 1.90        
Урология
Визита при специалист - първична - 35.00       
Визита при специалист - вторична - 30.00
Дилатация на уретрата при стриктура - 16.00       
Домашна визита от лекар за манипулация - 18.00       
ЕКГ с 12 отвеждания - 15.00       
Екстракция на конкремент от уретрата - 25.20       
Ел.коагулация на кондиломи - 18.00       
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум - 40.00       
Ехография на малък таз - 30.00       
Ехография на повърхностни структури - 30.00       
Ехография на простатна жлеза - 30.00       
Катетеризация-жени-без катетер - 12.00  
Катетеризация-мъже-без катетер - 14.00       
Определяне количество на ост. урина с катетер  - 6.00        
Определяне на количество ост. урина - ехографски - 11.00       
Определяне на междинен простатен симптоматичен индекс - 7.30            
Промивка на катетер или инстилация на лекарства в пикочния мехур чрез катетер - 12.00
Пункция на киста, хематом - 15.00       
Ректална палпация на простатната жлеза - 10.00       
Смяна на нефростома или цистостома на опериран болен - 30.00
Микробиология
Chlamydia Tr. - антигенна проба  /цервикален и уретрален секрет/ - 23.00        
Chlamydia Tr. IgA - серумна проба - 14.00       
Chlamydia Tr. IgG - серумна проба - 14.00       
Вагинален секрет - 20.00       
Гърлен секрет - 20.00       
Гърлен секрет за Хемофилус инфл. - 25.00       
Еякулат - 25.00       
Изготвяне микроскопски препарат за мицели - 5.00       
Изследване за Trichomonas vag. - 10.00       
Изследване за Микоплазма - 25.00       
Изследване за Хламидии - комбиниран тест / IgG + IgA / - 20.00       
Изследване за анаероби - 14.40       
Инфекциозна мононуклеоза /серодиагноза/ - 9.80       
Микробиологична диагноза на баланити - 15.00       
Микробиологична посявка за дерматофити - 3.00       
Нативен микроскопски препарат - 2.60       
Носен секрет - 20.00       
Очен секрет - 20.00       
Простатен секрет - 20.00       
Ранев секрет  - 20.00       
Секрет от устна кухина - 20.00        
Серологично изследване за рубеола Ig M - 20.00       
Уретрален секрет - 20.00       
Урокултура - двукратно  - 20.00       
Урокултура - еднократно  - 15.00        
Урокултура - трикратно - 25.00       
Ушен секрет - 20.00       
Фецес /профилактично за Шигела, Салмонела, Е.коли/ - 15.00       
Фецес /профилактично за Салмонела и Шигела/ за здравна книжка - 15.00       
Хемокултура /аеробна/ - 20.00       
Хемокултура /анаеробна/ - 25.00       
Храчка /за Хемофилус/ - 25.00       
Цервикален секрет         
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

5455
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
Естетик Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори