АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Акушерството и гинекологията е една от основните медицински специалности. Тя се занимава най-общо с профилактика, диагноза и амбулаторно лечение на гинекологичните заболявания при жените от всички възрасти, с ранно откриване и наблюдение на бременността, раждането, следродовия период.

Списък на гинекологичните пътеки, с които работи МБАЛ "Вита":

 

1.      Клинична пътека № 141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение”

2.      Клинична пътека № 142 „Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания”

3.      Клинична пътека № 143 „Интензивни грижи при бременност с реализиран риск”

4.      Клинична пътека № 144 „Стационални грижи при бременност с повишен риск преди 36 гест. седмица”

5.      Клинична пътека № 145 „Нерадикално отстраняване на матката”

6.      Клинична пътека № 147 „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи ”

7.      Клинична пътека № 148 „Оперативни процедури за задържане на бременност”

8.      Клинична пътека № 149 „Оперативни интервенции чрез долен  достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи ”

9.      Клинична пътека № 150 „Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената”

10.  Клинична пътека № 151 „Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо

11.  инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход ”

12.  Клинична пътека № 152 „Корекции на проходимост и възстановяване на анатомията на

13.  жената”

14.  Клинична пътека № 154 „Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения

15.  довели до шок”


big_logo6big_logo4big_logo5big_logo3big_logo2big_logo1