Център за лечение на болката

Екип

В „Центъра за лечение на болката“ работят отлично подготвени за целта специалисти с дългогодишен стаж в борбата с болката, обучени за работа с най-ново поколение апаратура.
 Тук пациентите могат да бъдат прегледани, консултирани, а настоящата им терапия - оптимизирана. При необходимост се предоставя информация за различните интервенционални възможности за повлияване на тяхната  болка.
Представяме Ви нашите специалисти:
 Проф. д-р Стефан Станчев - дмн

Запази час онлайн
  
Биография:
1985 – 1988 г. – хирург ординатор в хирургично отделение при Районна болница гр. Бяла
1988 – 1992 г. – асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София
1992 – 1998 г. – старши асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София
1998 – 2008 г. – главен асистент в клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Света Анна" София (бивш ИЛЧГ-МА)
2008 г. и продължава - Доцент по Ортопедия и травматология при Медицински Факултет на Тракийски Университет гр. Стара Загора
2008 г. – 2011 г. – Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ Стара Загора
2009 – 2010 г. – Изпълнителен директор на МБАЛ Бургас АД.
2012 г. и продължава - Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ „Света Анна" София АД
 
ПРИНОС НА ПРОФ. Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЧЕВ, ДМ
 
1. ПАТЕНТ № 63839/02.04.2003 г. за изобретение на „ИНСТРУМЕНТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ", който представлява инструментираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб от съвременен тридименсионален полуригиден тип, приложим при различни вродени и придобити (дегенеративни и травматични) деформитети на гръбначния стълб.
2. ПАТЕНТ № 802/06.06.2006 г. за полезен модел на „ИМПЛАНТАТ ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА ПРЕШЛЕННИ СТРУКТУРИ", представляващ междупрешленна блокираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб при различни вродени и придобити заболяванния на гръбначния стълб.
3. Патентованите изобретения са въведени в клиничната практика на водещи университетски болници в България:
4. Защитен дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези"
5. Въведен е алгоритъм на поведение при диагностика и лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб
6. Изобретена и въведена в клиничната практика в България на собствена инструментираща система „СТИБУ" при оперативно лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб, която напълно удовлетворява изискванията на съвременната спинална хирургия.
7. Резултатите от приложението на инструментираща система „СТИБУ" са представени на международни форуми и оценени положително от водещи световни хирурзи в областта на спиналната хирургия.
8. Развита е колаборация на интердисциплинарно ниво в областта на хирургията на гръбначния стълб между водещи неврохирурзи и хирурзи ортопеди в България и чужбина.
9. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при травматични деформации на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.
10. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при дегенеративни деформации на лумбалния сегмент на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.
11. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при тумори на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.
12. Изобретена и въведена в клиничната практика на собствена инструментираща система за междупрешленно блокиране „СТИБУ".
13. Предложен и въведен в клиничната практика на „Фрактурен индекс" при диагностика и хирургично лечение на счупванията на прешленни тела на гръбначния стълб.
14. Избран за „ЧЛЕН КОРЕСПОНДЕНТ" на Френската асоциация по гръбначна хирургия – 2007 г.
15. Присъдена награда „Златна книга" на МБАЛ Бургас АД с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в науката.
16. Присъдена награда „Златен печат" на МБАЛ Бургас с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в мениджмънт на болнично заведение на Европейско ниво и в областта науката.
 
Образование и квалификация:
 
Завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия, Медицински факултет, София
1992 г. – придобива специалност по ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1995 г. - придобита субспециалност по ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ
2000 г. – диплома за здравен мениджмънт, Бизнес академия, Свищов
2006 г. – диплома за Ендопротезиране на стави, Медицински Университет, Медицински Факултет, София
2006 г. – Доктор по медицина след защитена дисертация на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези"
2008 г. – избран за Доцент по ортопедия и травматология от ВАК
2016 г. - избран за Професор по ортопедия и травматология
Допълнителни квалификации:
1985-1987 – специализация по обща и коремна хирургия, МБАЛ Русе
1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Страсбург, Франция
1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария
1993-1995 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция
2004 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Институт Баница, Белград, Сърбия
2007 г. – специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция
2007 г. – Член - кореспондент на Френската Асоциация по Гръбначна хирургия - SFCR (SociétéFrançaise de Chirurgie du Rachis)
2008 г. - специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция
2009 г. – специализация колянно протезиране, Stolzalpe, Австрия
2009 г. – лектор на AO Spine
2010 г. – Мастър клас специализация колянно протезиране, Прага, Чехия
2010 г. - Мастър клас специализация тазобедрено протезиране и реендопротезиране, Рим, Италия, Атина, Гърция
2011 г. – Мастър клас специализация колянно реендопротезиране, Stolzalpe, Австрия
2011 г. - Мастър клас специализация Хирургия Дегенеративни изкривявания на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария
2012 г. - Мастър клас специализация Хирургия на Фрактури на Гръбначния стълб, Виена, Австрия
Членство в научни организации:
Член на БЛС
Член на БОТА – Българска ортопедо-травматологична асоциация
Председател на секция по хирургия на гръбначния стълб към БОТА
Председател на Българската асоциация на спиналните хирурзи-БАСХ
Член на Дружеството на неврохирурзите в България
Член на AOLF – Association d’orthopédie de langue Française
Член на AO Spine
Член на SEG – SPINAL EXPERTS GROUP
Член коресподент на SFCR – Société Française de Chirurgie du Rachis
Член кореспондент на БАНИ

 
Доцент д-р Тодор Шамов,  дм - неврохирург

 


Запази час онлайн
Биография:
 
      Д-р Тодор  Шамов завършва медицина в Медицински университет-Плевен през 1996 година. Специализира неврохирургия в клиниките по неврохирургия към МУ-Плевен и   МУ-София. 
      През 2003 година придобива специалност по неврохирургия, а през 2011 защитава докторат по неврохирургия.
 Завършил е пълния цикъл на обучение към Eurospine и през 2016 година му е присъдена Европейска диплома по гръбнак.

    За периода 2003-2012 година работи като неврохирург в клиниката по неврохирургия към ВМА-София.
От 2012 до 2016 година работи като консултант по неврохирургия в болницата Джабер ал Ахмед - Кувейт сити.
От месец юни 2017 година е избран за доцент към клиниката по неврохирургия към ВМА-София.
От май е външен консултант в Центъра за лечение на болката в Болница ВИТА.

Образование и квалификация:

    Професионалните интереси на Д-р Шамов са насочени в следните области: интервенционално лечение на болката и минимално инвазивни гръбначни интервенции, микрохирургия на орбитата, микрохирургия на гръбначно-мозъчните тумори, невроонкология, образно ръководена хирургия и съдова неврохирургия.

     Д-р Шамов има проведени квалификационни курсове и кратки специализации в Австрия, Норвегия, Франция, Гърция, Турция,  Дубай и Кувейт.  Има публикации  и е рецензент на научни публикации в списания издавани в САЩ, Европа, Турция и Саудитска Арабия.

Д-р Шамов е член на Българското дружество по неврохирургия. Членувал е  в Кувейтския клон на неврохирургичното дружество Уолтър Денди,  Европейското дружесто по неврохирургия. и член на Малтийската медицинска асоциация.

 
Д-р Виктор СтефановЗапази час онлайн

Биография:

Д-р Виктор Стефанов е специалист анестезиолог в София с над 25 години опит. 

Завърша Медицински университет София през 1990 г. Специалност Анестезиология и интензивно лечение придобива през 1996 г.

Допълнителни квалификации:

Курс от 5 цикъла за следдипломно обучение по анестезиология по програма на F.E.E.A.
Биография

След своето дипломиране д-р Стефанов започва работа в Отделение анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ Силистра. Последователно практикува в Отделението по анестезиология и интензивно лечение към Медицински институт на МВР София, Клиника по кардиохирургия към МБАЛ "Св. Анна" София, като лекар ординатор към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София и в МБАЛ "Св. София".
 
Д-р Веселин Гаврилов
 

Запази час онлайн  
Биография:
Д-р Веселин Гаврилов е роден на 10 декември 1983 г. в София.
През 2001 г. завършва с пълно отличие Френската езикова гимназия „Алфонс Дьо Ламартин“. Същата година е приет в Медицински университет-София.

През 2014 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение.
Регистриран е в Българския лекарски съюз и „General Medical Council“ във Великобритания.

Работи в редица чуждестранни клиники: „Yorkshire Clinic“, „Bridlington NHS Hospital“, „Winterbourne Hospital“, „St Edmunds Hospital“, „The Priory“, „СБАЛО“ ЕАД, Медицинска академия, УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник-Онкологичен център“, „Болница Лозенец“.

Автор е на множество публикации на тема обезболяване, участвал е в конференции и обучителни програми за повлияване на болката под ехографски и рентгенов контрол.

От 2018 работи в Болница ВИТА в Центърa за лечение на болката.
 
Д-р Севим Халибрям
 
 
 
Запази час онлайн

Биография:

Д-р Севим Халибрям е роден на 28 април 1985 г. в Смолян.

Завършва Природо-математическата гимназия „Васил Левски“ в Смолян, след което Медицински университет-София.

Работи в УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ, УМБАЛ „Св.Екатерина“, УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“-София.

В момента е част от екипа на Център за лечение на болката в Болница ВИТА.
 

Д-р Ясен Грозев
Запази час онлайн

Биография:
09.2017 - настоящ момент: анестезиолог, МБАЛ "Вита" София
01.2017-09.2017: Лекар-отговорник сектор “Интензивно лечение” към ОАИЛ, анестезиолог, МБАЛ”Уни хоспитал” гр. Панагюрище
05.2014–12.2017: анестезиолог, МБАЛ "Токуда Болница София"
11.2013–02.2014: анестезиолог, Болница Role2, медицински комплекс на EULEX, гр.Прищина (Косово)
01.2013–03.2013: анестезиолог, Българска Армия-медицински екип към ISAF, болница Role 3, гр.Кабул (Афганистан)
03.2008–04.2014: Лекар-началник сектор "Интензивно лечение" към ОАИЛ, анестезиолог, МБАЛ "Токуда Болница София"
09.2007–02.2008: анестезиолог, МБАЛ "Токуда Болница София"
09.1996–09.2007: анестезиолог, УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Образование и специализации
2003 г. - Придобита специалност - "Анестезиология и Интензивно лечение" 2003 г.
Посещение на български, европейски и световни конгреси по анестезиология и интензивно лечение.
Сертифицирани следдипломни курсове в България и чужбина в областта на бъбречнозаместителната терапия, парентералното хранене и анестезиологията и реанимацията.
Завършен курс за следдипломна квалификация-"Мениджмънт в здравеопазването" към УНСС, София, 2007 г.


Говори английски и руски език.

Д-р Венцислав Димов


Запази час онлайн
Биография:

Д-р Венцислав Димов е роден на 06 декември 1989 г. в гр. Сливен. Завършва Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“-гр. Сливен през 2008 г., след което Медицински университет-Плевен – 2014г.

Специализира в клиниките по анестезиология и интензивно лечение към ВМА-София. През 2019 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение.

Интервенционалното лечение на болката под ултразвуков контрол е  една от сферите на интерес на д-р Димов. Преминава обучение по регионална анестезия под ултразвуков контрол  в Израел. Има публикации и участия в конференции по теми, свързани с обезболяването и регионалната анестезия под ултразвуков контрол.

Член е на Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение, Българско дружество по парентерално и ентерално хранене, Европейското дружество по анестезиология и Европейското дружество по парентерално и ентерално хранене.
 

Мариана Попова - кинезитерапевт

Мариана Попова - кинезитерапевт
Запази час онлайн
Биография:
 
През 1991 г. завършва Медицински колеж "Й. Филаретова  към Медицински университет - София специалност "Рехабилитация".
През 2001 г. завършва Национална спортна академия "В. Левски" - София специалност "Кинезитерапия".
През 2015 г. придобива Магистърска степен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" към Факултет по обществено здраве към Медицински университет-София. Сертифициран Шрот терапевт

Придобити следдипломни квалификации:
Schroth English Training Course "Asklepios Katharina-Schroth-Klinik" Bad Sobernheim, Germany.
"Рехабилитация на заболявания и следоперативни състояния на опорно-двигателния апарат" – ВМА-София.
"Някой аспекти на кинезитерапията в ортопедията и травматологията"- проф. Нелсон Кофи (САЩ) - НБОТ "Проф. Б. Бойчев".
"PNF -Приложение на невродинамиката в неврорехабилитацията", инструктор: Zdenka Sefman IPNFA advanced instructor (Slovenia) – Болница Токуда - София

Професионален стаж:
От 1993 г. работи в НБОТ "Проф, Б. Бойчев" - Г. Баня, където има дългогодишен опит в областта на рехабилитацията в ортопедията и травматологията. Работи в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда от самото начало и е преминала специализация в болниците на „Токушукай Медикъл Корпорейшън“ в Япония.
От 2019 г. Мариана Попова е част от Центъра за лечение на болката в Болница Вита, където извършва прегледи и лечение чрез криотерапия. Cryotherapy, наричана още cryosurgery, е минимално инвазивно лечение, което представлява широко прилаган в клиничната практика метод, при който с помощта на охлаждане и замразяване се постига лечебен ефект.
 

Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

7912
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах