Метаболитна и бариатрична хирургия
Д-р Росен Тушев
Запази час онлайн
Онлайн консултация

Биография:

От август 2013 г. - Началник Хирургично отделение в МБАЛ
"Вита";
От септември 2009 г. - специалист конвенционална и
лапароскопска хирургия в МБАЛ "Вита";
1996-2013 г - специалист хирург в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

Образование и обучение :
1990-1996г. - Висше образование (МУ-София);
1997г. - Лапароскопска хирургия (МУ-София);
2001 г. - Лапароскопска хирургия (МФ на Университета в гр.
Загреб - Хърватия под ръководството на проф. Зоран Чала);
2001 г. - Придобита специалност по Хирургия;
2002 г. - Хирургия на щитовидната жлеза (МУ-София);
2003 г. - Колоректална хирургия (МУ-София);
2004 г. - Хирургични заболявания на гърдата (МУ-София);
2005 г. - Жлъчно-чернодробна хирургия;
2010 г. - Сертификат за работа със системата, V.A.C. Therapy
System, KCI, USA, за лечение на рани чрез отрицателно налягане;
2012 г. - Workshop in Advanced Laparoscopic Surgery - Prof.
Giovanni Dapri;
2013 г. - Призната правоспособност по конвенционална и
интервенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия I-во
и II- ро ниво;
2014 г. - Специализация по Бариатрична хирургия, Болница
Хиршланден, Цюрих, Швейцария;
2014 г. - Лапароскопска хирургия на черния дроб - Професор Сойер, Словения;
2015 г.- Специализация по бариатрична хирургия (Master Class), Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия;
2016 г. - Бариатрична и метаболитна хирургия, Букурещ, Професор Каталин Купеску;
2016 г. - Лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво. Медицински университет Риека, Хърватска;
2017 г. - Специализация по лазерна проктология, Болница Мериен, Витен, Германия;
2018 г. Лапароскопска хирургия на херниите (Master Class), Болница Енри Дюнан, Атина, Гърция;
2018 г. Бронзов сертификат за MGB (мини байпас), Dr Robert Rutletge, Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия;


Членства:
Български Лекарски Съюз (БЛС);
Българско Хирургично Дружество (БХД);
European Association for Endoscopic Surgery (EAES);
Society of American Gastrointestinal and laparoscopic Surgeons
(SAGES);
Croatian Society for Endoscopic Surgery (CSES);
European Hernia Society (EHS-GREPA);
World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS);
Съучредител и член на Управителния Съвет на Българската
Асоциация за Лечение на Раните;
International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

Публикации:
Автор и съавтор на над 20 научни публикации в областта на
Коремната и Спешната хирургия,
Заедно със свои колеги извършва и внедрява някои лапароскопски
техники, приети за рутинни от хирурзите на Болница" Пирогов".

Сертфикати:

Д-р Ивайло Цветков

Образование:
Средно образование: 1976-1981 Гимназия с преподаване на английски език, Видин;
Висше образование: 1983-1989 , Висш Медицински Институт, Плевен,
Специалност по обща хирургия: 1991- 1997, Медицински Университет София;
Научна степен – Доктор по Медицина: 1999 година, ВАК, София.

Кариера:
1. Асистент и старши асистент: 1990-1999, Медицински Университет, Плевен.
2. Хирург – Ординатор: 2000-2005 в Университетска Болница „Света Анна“ , София.
3. Началник хирургично отделение: 2006-2012, МБАЛ „Доверие“, София.
4. Консултант по Обща и Горно-интестинална хирургия: 2013-2015, Университетска Болница, Базилдон, Великобритания.
5. Консултант по Обща, Горно-интестинална и лапароскопска хирургия:2015-2017, Кралска Болница Честърфийлд, Великобритания.
6. Консултант по Обща, Горно-интестинална и лапароскопска хирургия: 2017 – досега, Кралска Болница Борнемут, Великобритания.

Специализации:
1. Коло-ректална хирургия: 1996 година, Ивреа, Торино, Италия.
2. Хепато-билиарна хирургия: 1999 година, Университетска Болница, Тюбинген, Германия.
3. Лапароскопска Хирургия: 2003 година, Монпелие, Франция.
4. Бариатрична хирургия: 2006 година, Университетска Болница, Виена, Австрия и Страсбург, Франция.
5. Езофаго-гастро Онко Хирургия: 2013, Нюкасъл, Великобритания.
6. Лапароскопска Роботизирана Хирургия: 2017, СТАН Универистет, Нанси, Франция.
Членство в Международни Хирургични Асоциации:
1. Член на Кралското Дружество по Хирургия на Англия /FRCS/: от 2013 година.
2. Член на Европейската Асоциация по Ендоскопска Хирургия /EAES/: от 2003 година.
3. Член на Асоциацията по Горно-интестинална хирургия на Великобритания / AUGIS/: от 2011 година.
4. Член на Британската Асоциация за хирургично лечение на болестното затлъстяване / BOMSS/: 2011 година.
5. Член на Международната Федерация за Хирургично Лечение на Болестното Затлъстяване / IFSO/: от 2012 година.

Интереси:
1. Метаболитна хирургия и хирургично лечение на Захарен Диабет втори тип.
2. Лапароскопска хирургия при хернии на предна коремна стена.
3. Онко и доброкачествена хирургия на хранопровод и стомах.
4. Лапароскопска коло-ректална хирургия.
5. Роботизирана лапароскопска коремна хирургия.


Д-р Диана Милева
Запази час онлайн

Биография:

от март 2015 г. – хирург в МБАЛ „Вита”
2011-2015 г. – лекар в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Образование и обучение:
2009 г. – Диплома за завършено висше образование по Медицина (МУ-София);
2010 – 2015 г. – Специализация по хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
2011 г. Базов курс по Лапароскопска хирургия, Aesculap Academyр Пирогов;
2015 г. – Придобита специалност по „Хирургия”;
2016 г. - Следдипломна квалификация "Лапароскопска хирургия", Медицински факултет, МУ-София.
Д-р Мая Христозова
Запази час онлайн
Биография:

октомври 2018 г. - специалист-ендокринолог в ДКЦ Вита
януари 2018 г. - октомври 2018. - специалист Ендокринолог в ДКЦ 3 гр. София
2013 - 2017 г. - специализант по Ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев и МИ на МВР гр. София
2012 - 2013 г. - лекар ординатор в Първо Вътрешно отделение Окръжна болница, гр. Пловдив

Образование
10.2016 - 04.2018 г. Клинична хомеопатия
2013 - 2017 г. специализация по Ендокринология и болести на обмяната, Медицински университет, гр. София
2006 - 2012 г. магистър по Медицина, Медицински университет, гр. Пловдив


Допълнителни квалификации
Курс ехография на щитовидна жлеза
3rd EASD Postgraduate Course on clinical diabetes and its complications 03.2015 г.
16th Congress of the Eurоpean Neuroendocrine Association 09.2014 г.
21st Eurepoean congress on Obesity 05.2014 г.
17th World congress on Clinical nutrition 10.2013 г.

Членства
Член на Българското ендокринологично дружество и Българската медицинска хомеопатична организация.

Чужди езици
Английски и немски език
Проблеми, които решава:
Невроендокринология, Болести на щитовидната жлеза, Репродуктивна ендокринология, Захарен диабет.

 

Д-р Райна Стоянова

Запази час онлайн

Биография:
 
Д-р Райна Стоянова завършва медицина в София през 2011 година.
В момента е асистент към катедрата по Клинична фармакология и терапия към Медицински Университет – София и е специализант по ендокринология и болести на обмяната в клиниката по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика на болница „Царица Йоанна- ИСУЛ“.
Стажувала е близо до видни имена в сферата на храненето, като: Проф. Готие, Проф. Карел, Проф. Дюкан, както и в различни хелтиливинг, кетъринг и уелнес компании, които разширяват погледа и подхода и към пациента.

Консултира и изгражда хранителни режими и след генетично изследване NutriGen.

Участва в различни проекти, свързани със здравословното и балансирано хранене в страната, обучения и семинари на различни тематики, свързани с храненето.

Научните и интереси са свързани най-вече с храненето при различни заболявания, хранене при спортисти, микробиомът, чернодробните заболявания и метаболитният синдром.

Член е на Българското дружество по Хранене и диететика, Българското дружество по парентерално и ентерално хранене (BULSPEN), Българското дружество по Ендокринология, Европейската асоциация по кардиология (ESC), Европейската лига по ревматизъм (EULAR), Международната асоциация по Затлъстяване (TOS), Международната асоциация по спортно хранене (ISSN), Българската фитнес асоциация (BFS).


Проблеми, които решава:
Хора с различни проблеми – наднормено тегло, диабет, стомашно-чревни заболявания, чернодробни болести, автоимунитет, хранителни разстройства, бъбречни заболявания, както и за тези, които искат да подобрят хранителните си навици и да получат максимална полза от храненето си.
Бременни и кърмещи жени са по-голямата част от пациентите, с които се занимава.
 
Преслава Биковска
Запази час онлайн

Обща информация

Преслава Биковска е психолог в МБАЛ и ДКЦ Вита. Образованието си придобива в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – има бакалавърска степен по „Психология“ и магистърска степен по „Детско-юношеска и училищна психология“.


Преминала е редица специализирани обучения за психодиагностика, консултативни и психотерапевтични умения (психодрама, позитивна психотерапия, динамично интервю, поведенческа терапия и др.). Работи с деца и с възрастни. Провежда индивидуални психологични консултации при житейски кризи, травматични събития (болест, загуба), професионално прегаряне, тревожност и др. Консултира семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството и в групата връстници, училищна готовност и проблеми с ученето, справяне с кризи.

Ролята на психолога в екипа по Метаболитна и бариатрична хирургия:

Предоперативно психологът прави оценка на поведенческите, хранителните, семейните и личностните фактори, които биха могли да окажат влияние върху процеса лечение и възстановяване. Целта на тази оценка е да увеличи безопасността и ефикасността на хирургичното лечение, като идентифицира сферите на уязвимост, потенциални предизвикателства и силните страни на пациента. Постоперативно психологът оказва подкрепа на пациента и неговите близки чрез индивидуални консултации и групи за психологична подкрепа.
 

Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

7050
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах