Метаболитна и бариатрична хирургия
Д-р Росен Тушев

Запази час онлайн Онлайн консултация

Биография:

От август 2013 г. - Началник Хирургично отделение в МБАЛ
"Вита";
От септември 2009 г. - специалист конвенционална и
лапароскопска хирургия в МБАЛ "Вита";
1996-2013 г - специалист хирург в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

Образование и обучение :
1990-1996г. - Висше образование (МУ-София);
1997г. - Лапароскопска хирургия (МУ-София);
2001 г. - Лапароскопска хирургия (МФ на Университета в гр.
Загреб - Хърватия под ръководството на проф. Зоран Чала);
2001 г. - Придобита специалност по Хирургия;
2002 г. - Хирургия на щитовидната жлеза (МУ-София);
2003 г. - Колоректална хирургия (МУ-София);
2004 г. - Хирургични заболявания на гърдата (МУ-София);
2005 г. - Жлъчно-чернодробна хирургия;
2010 г. - Сертификат за работа със системата, V.A.C. Therapy
System, KCI, USA, за лечение на рани чрез отрицателно налягане;
2012 г. - Workshop in Advanced Laparoscopic Surgery - Prof.
Giovanni Dapri;
2013 г. - Призната правоспособност по конвенционална и
интервенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия I-во
и II- ро ниво;
2014 г. - Специализация по Бариатрична хирургия, Болница
Хиршланден, Цюрих, Швейцария;
2014 г. - Лапароскопска хирургия на черния дроб - Професор Сойер, Словения;
2015 г.- Специализация по бариатрична хирургия (Master Class), Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия;
2016 г. - Бариатрична и метаболитна хирургия, Букурещ, Професор Каталин Купеску;
2016 г. - Лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво. Медицински университет Риека, Хърватска;
2017 г. - Специализация по лазерна проктология, Болница Мериен, Витен, Германия;
2018 г. Лапароскопска хирургия на херниите (Master Class), Болница Енри Дюнан, Атина, Гърция;
2018 г. Бронзов сертификат за MGB (мини байпас), Dr Robert Rutletge, Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия;


Членства:
Български Лекарски Съюз (БЛС);
Българско Хирургично Дружество (БХД);
European Association for Endoscopic Surgery (EAES);
Society of American Gastrointestinal and laparoscopic Surgeons
(SAGES);
Croatian Society for Endoscopic Surgery (CSES);
European Hernia Society (EHS-GREPA);
World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS);
Съучредител и член на Управителния Съвет на Българската
Асоциация за Лечение на Раните;
International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

Публикации:
Автор и съавтор на над 20 научни публикации в областта на
Коремната и Спешната хирургия,
Заедно със свои колеги извършва и внедрява някои лапароскопски
техники, приети за рутинни от хирурзите на Болница" Пирогов".
Д-р Ивайло Цветков

Образование:
Средно образование: 1976-1981 Гимназия с преподаване на английски език, Видин;
Висше образование: 1983-1989 , Висш Медицински Институт, Плевен,
Специалност по обща хирургия: 1991- 1997, Медицински Университет София;
Научна степен – Доктор по Медицина: 1999 година, ВАК, София.

Кариера:
1. Асистент и старши асистент: 1990-1999, Медицински Университет, Плевен.
2. Хирург – Ординатор: 2000-2005 в Университетска Болница „Света Анна“ , София.
3. Началник хирургично отделение: 2006-2012, МБАЛ „Доверие“, София.
4. Консултант по Обща и Горно-интестинална хирургия: 2013-2015, Университетска Болница, Базилдон, Великобритания.
5. Консултант по Обща, Горно-интестинална и лапароскопска хирургия:2015-2017, Кралска Болница Честърфийлд, Великобритания.
6. Консултант по Обща, Горно-интестинална и лапароскопска хирургия: 2017 – досега, Кралска Болница Борнемут, Великобритания.

Специализации:
1. Коло-ректална хирургия: 1996 година, Ивреа, Торино, Италия.
2. Хепато-билиарна хирургия: 1999 година, Университетска Болница, Тюбинген, Германия.
3. Лапароскопска Хирургия: 2003 година, Монпелие, Франция.
4. Бариатрична хирургия: 2006 година, Университетска Болница, Виена, Австрия и Страсбург, Франция.
5. Езофаго-гастро Онко Хирургия: 2013, Нюкасъл, Великобритания.
6. Лапароскопска Роботизирана Хирургия: 2017, СТАН Универистет, Нанси, Франция.
Членство в Международни Хирургични Асоциации:
1. Член на Кралското Дружество по Хирургия на Англия /FRCS/: от 2013 година.
2. Член на Европейската Асоциация по Ендоскопска Хирургия /EAES/: от 2003 година.
3. Член на Асоциацията по Горно-интестинална хирургия на Великобритания / AUGIS/: от 2011 година.
4. Член на Британската Асоциация за хирургично лечение на болестното затлъстяване / BOMSS/: 2011 година.
5. Член на Международната Федерация за Хирургично Лечение на Болестното Затлъстяване / IFSO/: от 2012 година.

Интереси:
1. Метаболитна хирургия и хирургично лечение на Захарен Диабет втори тип.
2. Лапароскопска хирургия при хернии на предна коремна стена.
3. Онко и доброкачествена хирургия на хранопровод и стомах.
4. Лапароскопска коло-ректална хирургия.
5. Роботизирана лапароскопска коремна хирургия.
Д-р Диана Милева
Запази час онлайн

Биография:

от март 2015 г. – хирург в МБАЛ „Вита”
2011-2015 г. – лекар в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Образование и обучение:
2009 г. – Диплома за завършено висше образование по Медицина (МУ-София);
2010 – 2015 г. – Специализация по хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
2011 г. Базов курс по Лапароскопска хирургия, Aesculap Academyр Пирогов;
2015 г. – Придобита специалност по „Хирургия”;
2016 г. - Следдипломна квалификация "Лапароскопска хирургия", Медицински факултет, МУ-София.
Д-р Мая Христозова
Запази час онлайн
Биография:

октомври 2018 г. - специалист-ендокринолог в ДКЦ Вита
януари 2018 г. - октомври 2018. - специалист Ендокринолог в ДКЦ 3 гр. София
2013 - 2017 г. - специализант по Ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев и МИ на МВР гр. София
2012 - 2013 г. - лекар ординатор в Първо Вътрешно отделение Окръжна болница, гр. Пловдив

Образование
10.2016 - 04.2018 г. Клинична хомеопатия
2013 - 2017 г. специализация по Ендокринология и болести на обмяната, Медицински университет, гр. София
2006 - 2012 г. магистър по Медицина, Медицински университет, гр. Пловдив


Допълнителни квалификации
Курс ехография на щитовидна жлеза
3rd EASD Postgraduate Course on clinical diabetes and its complications 03.2015 г.
16th Congress of the Eurоpean Neuroendocrine Association 09.2014 г.
21st Eurepoean congress on Obesity 05.2014 г.
17th World congress on Clinical nutrition 10.2013 г.

Членства
Член на Българското ендокринологично дружество и Българската медицинска хомеопатична организация.

Чужди езици
Английски и немски език
Проблеми, които решава:
Невроендокринология, Болести на щитовидната жлеза, Репродуктивна ендокринология, Захарен диабет.

 

Преслава Биковска
Запази час онлайн

Обща информация

Преслава Биковска е психолог в гр. София. Провежда индивидуални психологични консултации и консултира семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството и в групата връстници, училищна готовност и проблеми с ученето, справяне с кризи (смърт, болест и други стресови събития). Работи индивидуално и групово с деца и тийнейджъри. Има специализиран опит за психодиагностика на детското развитие и терапевтична работа с деца със затруднения в развитието.
Образование
Преслава Биковска е завършила бакалавър по „Психология“ и магисър по „Детско-юношеска и училищна психология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Допълнителни квалификации
- В процес на обучение в метода на психодрамата
- Преминати различни специализирани обучения за психотерапевтични умения (позитивна психотерапия, динамично интервю и др.)
- Психодиагностиката при деца и юноши
- Консултации на английски език
Биография
В периода 2015-2016 година Преслава Биковска работи в специализирани центрове за терапия на деца с разстройства в развитието, където извършва психодиагностика на детското развитие, участва в изготвянето и прилагането на терапевтични програми и консултира родителите на децата. Придобива обучение и опит за психологическа работа в група с деца и тийнейджъри и за превенцията на хранителни разстройства  като стажант към частна психотерапевтична практика. От декември 2016 година има своя частна практика. Д-р Живко Кънев

Пластичен хирург

Биография:

От 2004 г. Общ и коремен хирург и Специалист пластична и естетична хирургия в болница „Вита”

От 1999 г. на свободна практика:
-"Борола" ЕООД, гр.София - Многопрофилна болница "Медикс" - гр. Варна
- МБАЛ "Р. Ангелова" – АД - гр. Перник - изгаряне и пластика
1991 г. -1996 г. - Ординатор в Хирургичното отделение на Окръжна болница - гр. Ямбол

Образование: висше медицинско, ВМИ – гр. София, 1988 г.

Специализации и признати специалности:
1. Придобиване на специалност естетична, пластична и реконструктивна хирургия-1999 г.
- 1997 г. - 1999 г. – специализация по естетична и пластична хирургия в клиниката по "Пластична и реконструктивна хирургия" в МА - гр. София,
2. Придобиване на специалност обща и коремна хирургия – 1995 г.
3. Специализация в клиника по "Изгаряне и пластика" на Пирогов
4. Специализация по хирургия на горен крайник в клиниката по ортопедия и травматология - Горна баня
5. Специализация по лицево - челюстна хирургия към Стоматологичния факултет на МА – гр. София

Член на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия

Д-р Людмил Пеев


Пластичен хирург

Биография:

• Февруари 2018 г. - настоящ момент- пластичен хирург в Отделение по Пластична, реконструктивна и естетична хирургия на МБАЛ Вита (София, ул. Филип Кутев №10)
• Октомври 2009 г. - февруари 2018 г.- пластичен хирург, завеждащ Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия (ОПВЕХ) и завеждащ Отделение по обща хирургия (ХО), главен лекар и зам. управител по лечебната дейност в МБАЛ и МЦ “Скин Системс” ЕООД - с. Доганово, общ. Елин Пелин, обл. Софийска;
• Януари 2006 г. до октомври 2010 г.-пластичен хирург в Медицински център за естетична пластична хирургия “Галатея” - гр. София;
• Януари 2005 г. до февруари 2018 г. - пластичен хирург в Секцията по изгаряния и пластична хирургия към УМБАЛСМ “Пирогов” - гр. София;

Образование и специализации
Медицина (1989-1995 г.), Здравен мениджмънт (2005-2009 г.), Медицински университет - Плевен и Медицински университет - София, Лекар, здравен мениджър
• Пластична (конструктивна, реконструктивна и естетична) хирургия (декември 2004 г.);
• Кожни и венерически болести (декември 2016 г.);
• Обща хирургия (май 2000 г.).
Специализация по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ “Александровска” и УМБАЛСМ “Пирогов” към МУ-гр. София (от май 2002 г. до декември 2004 г.);
• Специалист хирург в “Диагностично-консултативен център II-Плевен”ЕООД-гр. Плевен (от януари 2001 г. до декември 2004 г.);
• Специалист хирург в “Медицински център I”ЕООД-гр. Никопол (юни - декември 2000 г.);
• Специализация по обща хирургия в МУ-Плевен (от декември 1995 г. до май 2000 г.);
• Лекар в Център за спешна медицинска помощ (януари-август 1996 г.).
• Сътрудник на GlaxoWellcome (понастоящем GlaxoSmithKline)- (октомври-декември 1997 г.).
• Зам. главен редактор на в.”Плевенска медицина” - информационно издание за медицина и екология на МУ-Плевен (от май 2000 г. до април 2001 г.);
• Радиоводещ в Радио “Плюс” (понастоящем Радио “Фреш”) -(от февруари 1997 г. до октомври 2000 г.);
• Завеждащ Отдел “Външни промоции и връзки с обществеността” в Радио “Плюс” (януари-юни 1998 г.);
• Кореспонденции за регионални и национални вестници, телевизии и радиостанции (от декември 1996 г. до април 2002 г.);
2018 г. - Придобито свидетелство "Експерт по парфюмерийни и козметични продукти", Химикотехнологичен и металургичен университет, София


Членства
• Български лекарски съюз (БЛС);
• Съюз на учените в България - Хирургична секция (СУБ);
• Българска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (BulAPRAS);
• Българско научно дружество по пластична хирургия и изгаряния;
• Балканска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (BAPRAS);
• Средиземноморския клуб по изгаряния (МВС);
• Европейска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (ЕPRAS);
• Европейска асоциация по изгаряния (ЕBA);
• Международна асоциация по изгаряния (ISBI);
• Международна асоциация по естетична пластична хирургия (ISAPS).

Владее: Английски, френски, руски език - в различна степен.

 

 

Д-р Мария Николова
Диетолог


Д-р Мария Николова, дм е завършила медицина през 2004 г. в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 година се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия.

Защитава специалност  „ Хранене и диететика”  през 2008 година в МУ – София.
 
От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент.

През 2018 г успешно защитава докторат на тема: „Проучване на серумните нива на 25(ОН)витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели“. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена и лекари, специализиращи "Хранене и диететика".

Д-р Мария Николова има над 70 научни участия и публикации  у нас и в чужбина. Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, микродефицитни състояния,  хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.

 Работи като диетолог от 2005 година.  Член е на български и международни научни организации.Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

6433
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах