Метаболитна и бариатрична хирургия
Д-р Росен Тушев - Хирург
Запази час онлайн
Онлайн консултация

Биография:

От август 2013 г. - Началник Хирургично отделение в МБАЛ
"Вита";
От септември 2009 г. - специалист конвенционална и
лапароскопска хирургия в МБАЛ "Вита";
1996-2013 г - специалист хирург в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

Образование и обучение :
1990-1996г. - Висше образование (МУ-София);
1997г. - Лапароскопска хирургия (МУ-София);
2001 г. - Лапароскопска хирургия (МФ на Университета в гр.
Загреб - Хърватия под ръководството на проф. Зоран Чала);
2001 г. - Придобита специалност по Хирургия;
2002 г. - Хирургия на щитовидната жлеза (МУ-София);
2003 г. - Колоректална хирургия (МУ-София);
2004 г. - Хирургични заболявания на гърдата (МУ-София);
2005 г. - Жлъчно-чернодробна хирургия;
2010 г. - Сертификат за работа със системата, V.A.C. Therapy
System, KCI, USA, за лечение на рани чрез отрицателно налягане;
2012 г. - Workshop in Advanced Laparoscopic Surgery - Prof.
Giovanni Dapri;
2013 г. - Призната правоспособност по конвенционална и
интервенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия I-во
и II- ро ниво;
2014 г. - Специализация по Бариатрична хирургия, Болница
Хиршланден, Цюрих, Швейцария;
2014 г. - Лапароскопска хирургия на черния дроб - Професор Сойер, Словения;
2015 г.- Специализация по бариатрична хирургия (Master Class), Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия;
2016 г. - Бариатрична и метаболитна хирургия, Букурещ, Професор Каталин Купеску;
2016 г. - Лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво. Медицински университет Риека, Хърватска;
2017 г. - Специализация по лазерна проктология, Болница Мериен, Витен, Германия;
2018 г. Лапароскопска хирургия на херниите (Master Class), Болница Енри Дюнан, Атина, Гърция;
2018 г. Бронзов сертификат за MGB (мини байпас), Dr Robert Rutletge, Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия;


Членства:
Български Лекарски Съюз (БЛС);
Българско Хирургично Дружество (БХД);
European Association for Endoscopic Surgery (EAES);
Society of American Gastrointestinal and laparoscopic Surgeons
(SAGES);
Croatian Society for Endoscopic Surgery (CSES);
European Hernia Society (EHS-GREPA);
World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS);
Съучредител и член на Управителния Съвет на Българската
Асоциация за Лечение на Раните;
International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

Публикации:
Автор и съавтор на над 20 научни публикации в областта на
Коремната и Спешната хирургия,
Заедно със свои колеги извършва и внедрява някои лапароскопски
техники, приети за рутинни от хирурзите на Болница" Пирогов".

Сертфикати:

Д-р Ивайло Цветков - Хирург

Образование:
Средно образование: 1976-1981 Гимназия с преподаване на английски език, Видин;
Висше образование: 1983-1989 , Висш Медицински Институт, Плевен,
Специалност по обща хирургия: 1991- 1997, Медицински Университет София;
Научна степен – Доктор по Медицина: 1999 година, ВАК, София.

Кариера:
1. Асистент и старши асистент: 1990-1999, Медицински Университет, Плевен.
2. Хирург – Ординатор: 2000-2005 в Университетска Болница „Света Анна“ , София.
3. Началник хирургично отделение: 2006-2012, МБАЛ „Доверие“, София.
4. Консултант по Обща и Горно-интестинална хирургия: 2013-2015, Университетска Болница, Базилдон, Великобритания.
5. Консултант по Обща, Горно-интестинална и лапароскопска хирургия:2015-2017, Кралска Болница Честърфийлд, Великобритания.
6. Консултант по Обща, Горно-интестинална и лапароскопска хирургия: 2017 – досега, Кралска Болница Борнемут, Великобритания.

Специализации:
1. Коло-ректална хирургия: 1996 година, Ивреа, Торино, Италия.
2. Хепато-билиарна хирургия: 1999 година, Университетска Болница, Тюбинген, Германия.
3. Лапароскопска Хирургия: 2003 година, Монпелие, Франция.
4. Бариатрична хирургия: 2006 година, Университетска Болница, Виена, Австрия и Страсбург, Франция.
5. Езофаго-гастро Онко Хирургия: 2013, Нюкасъл, Великобритания.
6. Лапароскопска Роботизирана Хирургия: 2017, СТАН Универистет, Нанси, Франция.
Членство в Международни Хирургични Асоциации:
1. Член на Кралското Дружество по Хирургия на Англия /FRCS/: от 2013 година.
2. Член на Европейската Асоциация по Ендоскопска Хирургия /EAES/: от 2003 година.
3. Член на Асоциацията по Горно-интестинална хирургия на Великобритания / AUGIS/: от 2011 година.
4. Член на Британската Асоциация за хирургично лечение на болестното затлъстяване / BOMSS/: 2011 година.
5. Член на Международната Федерация за Хирургично Лечение на Болестното Затлъстяване / IFSO/: от 2012 година.

Интереси:
1. Метаболитна хирургия и хирургично лечение на Захарен Диабет втори тип.
2. Лапароскопска хирургия при хернии на предна коремна стена.
3. Онко и доброкачествена хирургия на хранопровод и стомах.
4. Лапароскопска коло-ректална хирургия.
5. Роботизирана лапароскопска коремна хирургия.


Д-р Диана Милева - Хирург


Запази час онлайн

Биография:

от март 2015 г. – хирург в МБАЛ „Вита”
2011-2015 г. – лекар в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Образование и обучение:
2009 г. – Диплома за завършено висше образование по Медицина (МУ-София);
2010 – 2015 г. – Специализация по хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
2011 г. Базов курс по Лапароскопска хирургия, Aesculap Academyр Пирогов;
2015 г. – Придобита специалност по „Хирургия”;
2016 г. - Следдипломна квалификация "Лапароскопска хирургия", Медицински факултет, МУ-София.
Д-р Емил Костадинов - Хирург
Запази час онлайн
Онлайн консултация


Биография: Д-р Емил Костадинов е част от екипа на МБАЛ Вита от май 2020.

Специалист хирург в София с 20 години опит и основни интереси в областта на минимално-инвазивната (лапароскопска) хирургия, дебелочревната хирургия, проктологична хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, хирургия на херниите. Извършва минимално-инвазивни проктологични процедури, минимално инвазивно лечение на жлъчно каменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.


1995 - 2001 - Висше образование – МУ София
2002 - 2004 - Хирург в МОДОЗС Велико Търново
2004 - Докторант, "Наследствен неполипозен колоректален карцином и полипозни чревни синдроми" - Клиника по хирургия, Царица Йоанна-ИСУЛ. Акад. Д. Дамянов

2007 - 3-месечно обучение "Горна гастро-интестинална хирургия" в болница "Каролинска" (Karolinska Universitetssjukhuset), Стокхолм, Швеция; prof. Åke Andrén-Sandberg
2008 - Придобита специалност по хирургия
2009 - Лапароскосопска хирургия – МУ, София
2010 - Трансанална ендоскопска микрохирургия (TEMS) – практическо обучение и сертификат, ВМА-София
2012 - Минимално инвазивно лечение при хемороидална болест - "THD" Policlinico Universitario "Agostino Gemelli", Roma, Italy, prof. Carlo Ratto
2013 - Маркиране и биопсия на стражеви лимфни възли при ранен рак на гърдата. ВМА-София, проф. Г. Байчев
2013 - Хирургично имплантиране на катетри за перитонеална диализа. Университетски клиничен център (UKC) Maribor Slovenia
2016 - Лапароскопско имплантиране на катетри за перитонеална диализа. IKEM Prague Czech republic.
2017 - Трансанална ендоскопска микрохирургия – TEM. Сертификат за професионална квалификация ПК №26/09.03.2017. Медицински университет - Плевен.
2017 - Хирургия на херниите: конвенционален и ендоскопски подход. (Masterclass). Erricos Dunnant Hospital Center in Athens
2018 - ZEISS INTRABEAM практически курс и сертификат за интраоперативна лъчетерапия. Модул 1: Обща част; Модул 2: Колоректални и гастроинтестинални болести. Залцбург, Австрия
2018 - Лапароскопска колоректална хирургия (Masterclass). Prof. I. Mattar; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel
2019 - European PD University for Surgeons, Vienna, Austria
2011 - 2020 - Асистент по хирургия, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.
2012 - 2020 - Шеф-екип
2019 - 2020 - Завеждащ I-ви сектор, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.


Придобити сертификати:

- 2008 г. - Лапароскопска хирургия;
- 2011 г. и 2015 г. - Трансанална ендоскопска микро хирургия;
- 2012 г. - Биопсия на стражеви лимфен възел;
- 2019 г. - Ендоскопско лечение на хернии;
Придобити допълнителни квалификации с преминати курсове:
- 2019 г. - Лапароскопска дебелочревна хирургия;
- 2012 г., 2016 г. и 2019 г. - Конвенционално и миниинвазивно поставяне на катетър за перитонеална диализа;
- Обучение за лечение на хемороидална болест (THD).

Членства:

Български лекарски съюз
Българско хирургическо дружество
IASGO (International association of surgeons, gastroenterologists and oncologists)


Научни проекти и грантове:

Договор №12-Д/18.04.2005 – МУ-София (Водещ изследовател)
Проучване върху клиничните и молекулно-генетични особености на наследствения неполипозен колоректален карцином (HNPCC) в българската популация.

Договор №34/2006 – МУ-София (Изследовател)
Проучване нивото на информираност относно наследствения колоректален карцином сред групи лекари и пациенти в България.
Фонд научни изследвания – 2009; Конкурс "Млад изследовател" (Изследовател)

Infrared SrBr 2 vapour laser for application in surgery.
Грант 2015 – МУ-София (Изследовател)
Рандомизирано, проспективно, едноцентрово проучване на клиничен протокол за ускорено възстановяване след сегментна дебелочревна резекция.

Участие в експертни бордове:

MORE 2011 – Колоректален и анален карцином (link)
MORE 2015 – Меланом (
"СПРИ и се прегледай" Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания


Учебници:
Дамянов Д, Костадинов Е. "Лапароскопско стадиране на туморите на стомашно-чревния тракт". Д. Дамянов: Ръководство по хирургия с атлас/ Т. Пожарлиев. Том XV:333-342; София 2008, „Проф. Марин Дринов”. ISBN: 978-954-322-280-3.

Публикации:

Има над 25 публикации в български и международни издания, 4 от които в индексирани списания с импакт фактор.

Приноси:

В УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" д-р Костадинов въвежда оперативни методи, които понастоящем са част от рутинната хирургична практика: TEMS – трансанална ендоскопска микрохирургия; TaTME – трансанална тотална мезоректална ексцизия при ултраниски карциноми на правото черво; извършва хирургични намеси в профилактичен обем при наследствени форми на дебелочревен карцином; TEP – лапароскопска тотална екстраперитонеална пластика при слабинна херния; SLNB – биопсия на стражевия лимфен възел (БСЛВ) при малигнен меланом; MILND – минимално инвазивна ингвинална лимфна дисекция; стандартизиран оперативен подход при ингвино-феморална и ингвино-илиачна лимфна дисекция; лапароскопско и конвенционално поставяне на катетър за перитонеална диализа; операции при хемороиди – THD (трансанална хемороидална деартериализация) и перианални фистули – LIFT (Ligation of Intersphinceric Fistula Tract).

Награди:

Българско хирургическо дружество /2010/ Грамота за принос към дейността на дружеството
Българско хирургическо дружество /2014/ Грамота и плакет за за дългогодишна активна дейност
Д-р Спас Иванов - Хирург

Запази час онлайн

Биография:
Д-р Спас Иванов е част от екипа на МБАЛ Вита от май 2020г.
02.02.2015 - 01.04.2017г.- Хирург в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" – София, Отделение по Хирургия
03.07.2016 - 20.09.2019г. - Хирург в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", Клиника по Хирургия
23.09.2019 - 30.05.2020г. - Хирург (шеф-екип) към Клиника по Хирургия
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"


Образование:
2008г. - Медицина МУ София
07.2009 - 06.2014 - Специализация в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"

01.01.2015 г. - Специалност по Хирургия
 
 
 
Д-р Мая Христозова - Ендокринолог
Запази час онлайн
Биография:

октомври 2018 г. - специалист-ендокринолог в ДКЦ Вита
януари 2018 г. - октомври 2018. - специалист Ендокринолог в ДКЦ 3 гр. София
2013 - 2017 г. - специализант по Ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев и МИ на МВР гр. София
2012 - 2013 г. - лекар ординатор в Първо Вътрешно отделение Окръжна болница, гр. Пловдив

Образование
10.2016 - 04.2018 г. Клинична хомеопатия
2013 - 2017 г. специализация по Ендокринология и болести на обмяната, Медицински университет, гр. София
2006 - 2012 г. магистър по Медицина, Медицински университет, гр. Пловдив


Допълнителни квалификации
Курс ехография на щитовидна жлеза
3rd EASD Postgraduate Course on clinical diabetes and its complications 03.2015 г.
16th Congress of the Eurоpean Neuroendocrine Association 09.2014 г.
21st Eurepoean congress on Obesity 05.2014 г.
17th World congress on Clinical nutrition 10.2013 г.

Членства
Член на Българското ендокринологично дружество и Българската медицинска хомеопатична организация.

Чужди езици
Английски и немски език
Проблеми, които решава:
Невроендокринология, Болести на щитовидната жлеза, Репродуктивна ендокринология, Захарен диабет.

 

Д-р Райна Стоянова - Ендокринолог

Запази час онлайн

Биография:
 
Д-р Райна Стоянова завършва медицина в София през 2011 година.
В момента е асистент към катедрата по Клинична фармакология и терапия към Медицински Университет – София и е специализант по ендокринология и болести на обмяната в клиниката по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика на болница „Царица Йоанна- ИСУЛ“.
Стажувала е близо до видни имена в сферата на храненето, като: Проф. Готие, Проф. Карел, Проф. Дюкан, както и в различни хелтиливинг, кетъринг и уелнес компании, които разширяват погледа и подхода и към пациента.

Консултира и изгражда хранителни режими и след генетично изследване NutriGen.

Участва в различни проекти, свързани със здравословното и балансирано хранене в страната, обучения и семинари на различни тематики, свързани с храненето.

Научните и интереси са свързани най-вече с храненето при различни заболявания, хранене при спортисти, микробиомът, чернодробните заболявания и метаболитният синдром.

Член е на Българското дружество по Хранене и диететика, Българското дружество по парентерално и ентерално хранене (BULSPEN), Българското дружество по Ендокринология, Европейската асоциация по кардиология (ESC), Европейската лига по ревматизъм (EULAR), Международната асоциация по Затлъстяване (TOS), Международната асоциация по спортно хранене (ISSN), Българската фитнес асоциация (BFS).


Проблеми, които решава:
Хора с различни проблеми – наднормено тегло, диабет, стомашно-чревни заболявания, чернодробни болести, автоимунитет, хранителни разстройства, бъбречни заболявания, както и за тези, които искат да подобрят хранителните си навици и да получат максимална полза от храненето си.
Бременни и кърмещи жени са по-голямата част от пациентите, с които се занимава.
 
Преслава Биковска - Психолог


Биография:

Преслава Биковска провежда индивидуални психологични консултации и консултира семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството и в групата връстници, училищна готовност и проблеми с ученето, справяне с кризи (смърт, болест и други стресови събития).

Работи индивидуално и групово с деца и тийнейджъри.

Има специализиран опит за психодиагностика на детското развитие и терапевтична работа с деца със затруднения в развитието.

Преслава Биковска е бакалавър по „Психология“ и магистър по „Детско-юношеска и училищна психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Допълнителни квалификации:
- В процес на обучение е в метода на психодрамата;
- Преминала е различни специализирани обучения за психотерапевтични умения (позитивна психотерапия, динамично интервю и др.);
- Психодиагностика при деца и юноши;
- Консултации на английски език.


Запази час онлайн
Онлайн консултация
 
 

Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

7175
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах