За нас

За лекари – специализанти

МБАЛ „ВИТА” ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Съгласно заповед на управителя на МБАЛ Вита ЕООД с №  16/ 06.08.2020 г. г., издадена на основание чл.90 и чл.91 от КТ, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ Вита обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Лекар, специализант по ортопедия– 2 места

Изисквания за заемане на длъжността:
1)    образование: висше-магистър по медицина;
2)    членство в БЛС;
3)    лицето да не е осъждано и да не е лишено от правото да упражнява професията;

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени със закона и длъжностната характеристика:
1)    Заявление /по образец/;
2)    Копие от документ за самоличност;
3)    Копие от диплома за завършено образование по медицина, а за лицата които са положили успешно всички семестриални и държавни изпити – академична справка и удостоверение от учебното заведение, че предстои издаване на диплома;
4)    Удостоверение за членство в БЛС;
5)    Автобиография;
6)    Мотивационно писмо;
7)    Документ за трудов стаж /ако има такъв/;

• Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. “Филип Кутев“ № 10, етаж 6.
• Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.

Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД.
• Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност.

Комисията извършва подбор между допуснатите кандидати по следните критерии:
1.Среден успех от семестриалните и държавни изпити.
Скала за оценяване:
- При успех от 3,00 до 4,00 – 1 точка
- При успех от 4,01 до 5,00 – 2 точки
- При успех от 5,01 до 5,50 – 3 точки
- При успех от 5,51 до 6,00 – 4 точки

2.Оценка от дипломата по съответната учебна дисциплина, свързана със специалността, за която кандидатства лицето.
Скала за оценяване:
- При успех от 3,00 – 1 точка
- При успех от 4,00 – 2 точки
- При успех от 5,00 – 3 точки
- При успех от 6,00 – 4 точки

3.Събеседване
Общата оценка ще се извърши като средно аритметично от трите критерия.
При равен резултат предимство ще има кандидатът с трудов стаж по специалността, за която кандидатства/ако има такъв/
Скала за оценяване:
- Стаж до 1 година – 1 точка
- Стаж от 1 до 2 години – 2 точки
- Стаж от 3 до 5 години – 3 точки
- Стаж над 5 години – 4 точки

• Трети етап – събеседване

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, дати за провеждане на събеседване и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на МБАЛ Вита.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант” се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

За контакти и допълнителна информация – Отдел „Човешки ресурси“ Антония Зарева, тел: 0245 22 623.

                
 
Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

9948
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах