НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ И ПАКЕТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В БОЛНИЦА " ВИТА"

НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ И ПАКЕТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В БОЛНИЦА
16 Февруари 2019 г.
ПАКЕТ "ЗДРАВА КОСТНА СИСТЕМА" – 48 лева.
* Витамин Д;
* Парат хормон;
* Йонизиран калций;  
* Фосфор.


ПАКЕТ  „ВИТА”  -  40 лв.
           СУЕ
           ПКК
           БИОХИМИЯ
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Общ белтък (Total protein)
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
         УРИНА– ОХИ -10 показателя


ПАКЕТ  „ВИТА”   ЖЕНИ  60 лв.
            СУЕ
            ПКК
        ХОРМОНИ
•    Prolactin ( Пролактин )
•    LH ( Лутеинизиращ Хормон )
•    FSH ( Фоликул Стим. Хормон )
•    Estradiol (Естрадиол)
•    Progesterone ( Прогестерон )

ПАКЕТ  „ВИТА”  МЪЖЕ   60 лв.
         СУЕ
         ПКК
         БИОХИМИЯ
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
       ХОРМОНИ
•    маркер tPSA
•    Testosterone ( Тестостерон )
        УРИНА – ОХИ – 10 показателя


ПАКЕТ  „ВИТА”  МЪЖЕ  50+   - 70лв
            СУЕ
           ПКК
           БИОХИМИЯ
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    Желязо (Fe)
          ХОРМОНИ
•    маркер tPSA
•     маркер fPSA
•    маркер  CA 19-9

ПАКЕТ  „ВИТА”  щитовидна функция  -  67 лв.
•    FT 3 ( свободен Т3 )
•    FT 4 ( свободен Т4 )
•    TSH ( Тиреотропен Хормон )
•    anti Tg ( TAT )
•    anti TPO ( MAT )

ПАКЕТ  „ВИТА” мониторинг - диабет  - 40 лв.
           БИОХИМИЯ
•    Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Глюкоза първа
•    Глюкоза втора
•    Глюкоза трета
•    Общ белтък (Total protein)
•    Креатинин (Creatinine)
•    Урея ( Urea )
         УРИНА – ОХИ – 10 показателя и седимент
         МИКРОАЛБУМИН В УРИНА ( Microalbumin in urine )


ПАКЕТ  „ВИТА”  Кардио  - 40 лв.
          ПКК
          БИОХИМИЯ
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
           ЕЛЕКТРОЛИТИ
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Хлориди (Cl   )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
          УРИНА – ОХИ – 10 показателя и СЕДИМЕНТ

ПАКЕТ  „ВИТА”  Кардио  - 40 лв.
                 ПКК
           БИОХИМИЯ
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
           ЕЛЕКТРОЛИТИ
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Хлориди (Cl   )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
         УРИНА – ОХИ – 10 показателя и СЕДИМЕНТ


ПАКЕТ  „ВИТА”  Кардио +  - 60 лв.
          ПКК
           БИОХИМИЯ
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    ЛДХ ( LDH )
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
•    Високочувствителен CRP ( hs CRP )
•    Креатин фос. киназа ( CPK )
•    СРК - МВ фракция– 10 показателя
           УРИНА – ОХИ 

ПАКЕТ  „ВИТА”  Анемия - 70 лв.
               ПКК
•    Морф. на еритроцит
•    ***** БИОХИМИЯ
•    Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
•    Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
•    ЛДХ ( LDH )
•    Желязо (Fe)
•    Свободен ЖСК ( UIBC )
              ЕЛЕКТРОЛИТИ
•    Калий ( K ; Potassium)
•    Натрий ( Na ; Sodium )
•    Магнезий ( Mg ; Magnesium
           УРИНА – ОХИ  - 10 показателя и СЕДИМЕНТ

•    Витамин В12 ( Vit. B12 )
•    Фолат в серум ( Folate )

ПАКЕТ  „ВИТА”  ЖЕНИ  50+  - 70 лв.
        СУЕ
        ПКК
       БИОХИМИЯ
•    Глюкоза ( Glucose )
•    Креатинин (Creatinine)
•    Пикочна киселина (Uric acid)
•    Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
•    Холестерол - HDL-Cholesterol
•    Холестерол - LDL-Cholesterol
•    Триглицериди (Triglyceride )
•    АсАТ (GOT; AST)
•    АлАТ (GPT; ALT)
•    Гама ГТ ( GGT )
•    Желязо (Fe)
•    Калций общ ( Ca ; Calcium )
•     Магнезий ( Mg ; Magnesium
          ХОРМОНИ
•    FT 4 ( свободен Т4 )
•    TSH ( Тиреотропен Хормон )
•    маркер  CA 125


Хормони
17 OH Progesteron - 23.00 лв.
Delta-4 Androstendion - 23.00 лв.
Estradiol (полов) - 20.00 лв.
FSH (полов) - 20.00 лв.
FT3 (тироиден) - 19.00 лв.
FT4 (тироиден) - 19.00 лв.
LH (полов) - 20.00 лв.
Progesteron - 20.20 лв.
Prolactin - 20.00 лв.
TSH (тироиден) - 19.00 лв.
Testosteron - 20.00 лв.
Дехидроепиандростенон сулфат (DHEAs) - 23.00 лв.
Имунореактивен инсулин - 17.00 лв.
Кортизол - 25.00 лв.
ТАТ - 21.00 лв.
ТРО (МАТ) - 21.00 лв.
AMH +  - 80.00 лв.
Инхибин В -  63лв.
Хомоцистеин  35 лв
АСТН -Адено-кортикотропен хормон -25лв
SHBG  секс хормон -свързващ глобулин -25лв
РТН паращитовиден хормон  20лв


Коагулация (кръвосъсирване)

Протромбиново време, INR - 5.00 лв.
аРТТ- 6.00 лв.
Фибриноген – 10.00 лв.
Време на кървене – 1.50 лв.
Време на съсирване – 1.50лв.
Протромбиново време, аРТТ - 6.00 лв.
D- dimer - 17.00 лв.


Имунология
AST - 8.80 лв.
RF Ревма Фактор - 11.20 лв.
Хеликобактер пилори антитела - 12.00 лв.
Ig A - Имуноглобулин  А – 25лв.
Ig G - Имуноглобулин G – 25лв.
Ig M - Имуноглобулин M – 25лв.
Ig E  - Имуноглобулин E – 25лв.
С3 -фракция на комплемента – 25лв.
С4 -фракция на комплемента – 25лв.


 
Туморни маркери
CA 125 (туморен маркер) - 20.00 лв.
CA 15-3 (туморен маркер) - 19.00 лв.
CA 19-9 (туморен маркер) - 20.00 лв.
CEA (Карциноембрионален антиген) - 20.00 лв.
Total B - HCG – 16.00 лв.
AFP /Алфа-фетопротеин/ - 20.00 лв.
Тотален Простатен специфичен антиген – tPSA – 20.00 лв.
Свободен Простатен специфичен антиген – fPSA – 20.00 лв.
tPSA + fPSA – 35.00 лв.
CA72-4 (туморен маркер) 20лв
НЕ-4 човешки епидидимен протеин 4  -  72лв.
f B - HCG -свободен B – HCG  - 40лв
Cyfra 21-1  (туморен маркер) – 24лв


Метаболити
Витамин В12  - 22лв
Витамин Д – 25лв
Фолиева киселина – 22лв.Биохимия
CRP (С - реактивен протеин) - 11.00 лв.
HDL C /холестерол в липопротеини с висока плътност/ - 5.00 лв.
Hb A1C гликиран хемоглобин - 14.00 лв.
LDH - 4.00 лв.
LDL C /холестерол в липопротеини с ниска плътност/ - 5.00 лв.
Липиден профил – общ холестерол, триглицериди, HDL, LDL - 15.00 лв.
AsAT - 4.00 лв.
AlAT - 4.00 лв.
Mg / магнезий / - 6.00 лв.
АФ-Алкална фосфатаза - 4.00 лв.
Албумин в серум - 3.50 лв.
Алфа-амилаза в серум - 4.00 лв.
Билирубин - директен - 3.50 лв.
Билирубин - общ - 3.50 лв.
Желязо в серума - 4.00 лв.
Желязо и ЖСК - 7.00 лв.
Калий /К/ - 5.00 лв.
Калций - 5.00 лв.
Креатинин - 3.50 лв.
Креатинкиназа (КК) - 5.00 лв.
Креатинкиназа МВ (СК – МВ) – 7.00 лв.
Кръвна захар - 3.00 лв.
Кръвно-захарен трикратен профил - 7.00 лв.
Кръвно-захарен четирикратен профил - 9.00 лв.
Натрий /Na/ - 5.00 лв.
ОГТТ - перорален глюкозо-толерален тест - 12.00 лв.
Общ белтък - 3.50 лв.
Пикочна киселина - 4.00 лв.
Триглицериди - 4.00 лв.
Урея - 3.50 лв.
Неограничен фосфор - 6.00 лв.
Хлор - 5.00 лв.
Общ холестерол - 5.00 лв.
ГГТ  -Гама-Глутамил Трансфераза - 4.00 лв.
Лактат – 11 лв.
Общ белтък в серум – 3.50 лв.
Желязо-свързващ капацитет – 7 лв.
Трансферин – 18лв.
Тропонин – 18лв.
Феритин – 27лв.
 

Вирусология

Вирусологични проби за изследване и доказване на Хепатит А, В, С
Австралийски антиген HBsAg – качествено изследване: 20 лв.
Австралийски антиген HBsAg – количествено изследване: 25 лв.
HAV (Хепатит А) – 20.00 лв.
Anti HCV – качествено изследване: 20.00 лв.
Anti HCV – количествено изследване: 25 лв.
Anti HBc Total – 25.00 лв.
Anti HBc IgM – 25.00 лв.
Anti HBsAg- количествено изследване: 25 лв.
HIV – СПИН  качествено изследване - 20 лв.
HIV – СПИН  количествено изследване - 25 лв.
Сифилис RPR – 15.00 лв.
Сифилис TPHA – 15.00 лв.


Уринен анализ
Урина – общо химично изследване – 6.00 лв.
Креатинин в урината – 7.00 лв.
Микроалбумин в 24-часова урина – 15.00 лв.
Микроалбумин в единична порция урина 15.00лв
Отношение калций/креатинин - 6.00 лв
Урина – седимент – 2.00 лв.
Уринен тест за бременност – 10.00 лв.
Отношение протеин/креатинин - 10.00 лв
 

Хематология
ПКК - Пълна кръвна картина - 7.00 лв.
Диференциално броене на кръвни клетки - 6.00 лв.
Морфология на червени кръвни клетки - 6.00 лв.
СУЕ - Скорост на утаяване на еритроцитите - 2.00 лв.
Броене на ретикулоцити - 6.00 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити – 12.00 лв.
 

Други

АКР - 22.00 лв.

Взимане на кръв и отделяне на серум - 4.00 лв.
Изработване на еритроантитела - 50.00 лв.
Кръвна група - 20.00 лв.
Окултни кръвоизливи в изпражненията – 7,20 лв.

Комбиниран тест за опиати (морфин, хероин, кодеин) - 20 лв.
Комбиниран тест за сифилис RPR + TPHA – 25 лв.

PIGF – плацентарен растежен фактор – 73лв
sFlt -1 – разтворима тирозинкиназа – 73лв.
PAPP – A – плацентарен протеин – 70лв.


Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

6410
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах