Диагностично-консултативен център
Специализирана диагностика на възпалителни, алергични, туморни и травматични заболявания на ушите, носа и гърлото чрез отоскопия, предна и задна риноскопия, фарингоскопия и индиректна ларингоскопия. При необходимост: параклинични изследвания /клинична лаборатория, рентген/. Етиологично уточняване чрез микробиологично изследване и съответно лечение. Извършване на хирургични амбулаторни манипулации: парацентеза, пункция на максиларен синус, инцизии /абсцес, фурункул/, продухване по "Полицер" и други.
Eксракция и аспирация на чужди тела в ухото и носоглътката. При епистаксис: предна и /или/ задна тампонада с проследяване на хематологичните показатели и RR.
Слухови смущения /намален слух, шум в ушите/ - аудиометрични изследвания с диагностична цел; издаване на документи, удостоверяващи слуховата загуба; подготовка на документи за слухопротезиране.
Поставяне на медицински обеци.


Специалисти
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

6063
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори