За нас
Детска консултация

 
Пакетни преференциални цени ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ

За деца от 0 до 12 месеца

Цена: 780 лв

 
Услуга:Брой:
Визита при неонатолог12
Визита при ортопед - травматолог
 
1
Ехография на тазобедрени стави
 
1
Ехография на коремни органи на 6 - месечна възраст
 
1
Трансфонтанелна ехография на 1 - месечна възраст
 
1
Пълна кръвна картина
 
2
Пълно изследване на урина
 
2
Имунизации – безплатни, съгласно българския Имунизационен календар 
 
 Цена: 780 лв
 


Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас.

Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Деца 1 до 3 години


Пакетни преференциални цени ДЕЦА 1 до 3 ГОДИНИ


За деца от 1 до 3 години
Цена: 700 лв
 
Услуга:Брой:
Визита при специалист - първична
 
5
Визита при специалист - вторична
 
5
Визита при логопед
 
1
Визита при психолог
 
1
Носен секрет
 
2
Гърлен секрет
 
2
Очен секрет2
Урокултура
 
2
Вземане на микробиологично изследване
 
6
Пълна кръвна картина
 
4
СУЕ
 
4
Пълно изследване на урина
 
4
CRP
 
4
Реимунизации – безплатни съгласно българския Имунизационен календар 
 
 
Цена: 700 лв
 

Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас. Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Женска консултация

Пакетни преференциални цени Женска  консултация


Цена: 1000 лв
 
Услуга:Брой:
Ехография на бременна матка8
Влагалищен секрет
 
3
Цитонамазка
 
1
Вземане на цитонамазка
 
1
Пълна кръвна картина5
Глюкоза5
Общ белтък2
Пикочна киселина2
Кръвна група1
Изследване на еритроантитела1
Пълно изследване на урина5
Анти – HIV1
Сифилис RPR2
HbsAg качествено изследване1
Биохимичен скрининг1
NST1
Женска консултация7
Фрибриноген1
Време на кървене1
Време на съсирване1
Ехография на бременна матка с доплер1
 
Цена: 1000 лвПакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас. Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Златна възраст - Жени


Пакетни преференциални цени Златна възраст - ЖЕНИ

Цена: 540 лв
 
Услуга:Брой:
Визита при рентгенолог
 
1
Визита при ендокринолог
 
1
Визита при УНГ
 
1
Визита при акушер - гинеколог
 
1
Визита при офталмолог
 
1
Визита при кардиолог
 
1
Ехография на коремни органи
 
1
Мамография
 
1
Ехография на щитовидна жлеза
 
1
Ехография на малък таз
 
1
Ехокардиография
 
1
Аудиометрия
 
1
Цитонамазка
 
1
Вземане на цитонамазка
 
1
Авторефрактометрия
 
2
ЕКГ
 
1
Пълна кръвна картина
 
1
Глюкоза
 
1
АСАТ
 
1
АЛАТ
 
1
ГГТ
 
1
Липиден профил
 
1
Калий
 
1
Натрий
 
1
Хлор
 
1
Урея
 
1
Креатинин
 
1
Пълно изследване на урина
 
1
TSH
 
1
 
 
Пакетна цена: 540 лв.
 
Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас.

Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Златна възраст - Мъже


Пакетни преференциални цени Златна възраст - МЪЖЕ
Цена: 540 лв

 
Услуга:Брой:
Визита при рентгенолог
 
1
Визита при ендокринолог
 
1
Визита при УНГ
 
1
Визита при офталмолог
 
1
Визита при кардиолог
 
1
Ехография на коремни органи
 
1
Ехография на простатна жлеза
 
1
Ехография на щитовидна жлеза
 
1
Ехокардиография
 
1
Аудиометрия
 
1
Авторефрактометрия
 
2
ЕКГ
 
1
Пълна кръвна картина
 
1
Глюкоза
 
1
АСАТ
 
1
АЛАТ
 
1
ГГТ
 
1
Липиден профил
 
1
Калий
 
1
Натрий
 
1
Хлор
 
1
Урея
 
1
Креатинин
 
1
Пълно изследване на урина
 
1
PSA - TOTAL
 
1
PSA - FREE
 
1
 
 
Пакетна цена: 540 лв.

Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас.

Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Семеен пакет за PCR тест за COVID-19


ДКЦ ВИТА разполага с тестове за диагностика на COVID-19 с PCR метод, от които в момента може изгодно да се възползвате под формата на Семеен пакет. Цената на изследването за всеки от семейството е 90 лева без никакви допълнителни такси. Сертификатите се издават на английски език.

Пробите задължително се взимат от специално обучено и защитено лице. Резултатите чрез PCR методиката са много по-надеждни от тези на бързите тестове.

И в двете Бази на ВИТА: База 1 - на ул. „Драговица“ 9 и База 2 - на ул. „Филип Кутев“ 10, е създадена организация и гарантираме пред пациентите, че могат да получат своите резултати не по-късно от 24 часа след вземането на пробата.

Тестовете са валидни на територията на България, както и извън нея - при пътувания с цел бизнес или туризъм.

Двете Бази работят с предварително записване на час, което може бързо и лесно да направите на техните телефони.

Работно време Клинична лаборатория:

База 1 - ул. Драговица №9
Понеделник - Петък – 08.00-18:30 ч.
Тел: 02 960 49 50


База 2 - ул. Филип Кутев №10
Понеделник - Петък – 08.00- 18.30ч.
Тел: 02 45 22 000

 
Пакет ОстеопорозаПакет Остеопороза


Цена 60 лева

Пакетът включва:
 
Преглед от специалист ендокринолог;
Попълване на въпросник за оценка на риска;
Ултразвук на петна кост, който дава възможност да се прецени доколко сте застрашена от бъдещо развитие на остеопороза.
 

Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Диагностично-консултативен център ВИТА
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

7592
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах