За нас
Детска консултация

 
Пакетни преференциални цени ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ

За деца от 0 до 12 месеца

Цена: 895 лв

 
Услуга:Брой:
Визита при неонатолог12
Визита при ортопед - травматолог
 
1
Ехография на тазобедрени стави
 
1
Ехография на коремни органи на 6 - месечна възраст
 
1
Трансфонтанелна ехография на 1 - месечна възраст
 
1
Пълна кръвна картина
 
2
Пълно изследване на урина
 
2
Имунизации – безплатни, съгласно българския Имунизационен календар 
 
 Цена: 895 лв
 


Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас.

Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Деца 1 до 3 години


Пакетни преференциални цени ДЕЦА 1 до 3 ГОДИНИ


За деца от 1 до 3 години
Цена: 720 лв.
 
Услуга:Брой:
Визита при специалист - първична
 
5
Визита при специалист - вторична
 
5
Визита при психолог
 
1
Носен секрет
 
2
Гърлен секрет
 
2
Очен секрет2
Урокултура
 
2
Вземане на микробиологично изследване
 
6
Пълна кръвна картина
 
4
СУЕ
 
4
Пълно изследване на урина
 
4
CRP
 
4
Реимунизации – безплатни съгласно българския Имунизационен календар 
 
 
Цена: 720 лв.
 

Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас. Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Женска консултация

Пакетни преференциални цени Женска  консултация


Цена: 1016 лв
 
Услуга:Брой:
Ехография на бременна матка8
Влагалищен секрет
 
3
Цитонамазка
 
1
Вземане на цитонамазка
 
1
Пълна кръвна картина5
Глюкоза5
Общ белтък2
Пикочна киселина2
Кръвна група1
Изследване на еритроантитела1
Пълно изследване на урина5
Анти – HIV1
Сифилис RPR2
HbsAg качествено изследване1
Биохимичен скрининг1
NST1
Женска консултация7
Фрибриноген1
Време на кървене1
Време на съсирване1
Ехография на бременна матка с доплер1
 
Цена: 1016 лвПакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас. Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Златна възраст - Жени


Пакетни преференциални цени Златна възраст - ЖЕНИ

Цена: 596 лв
 
Услуга:Брой:
Визита при рентгенолог
 
1
Визита при ендокринолог
 
1
Визита при УНГ
 
1
Визита при акушер - гинеколог
 
1
Визита при офталмолог
 
1
Визита при кардиолог
 
1
Ехография на коремни органи
 
1
Мамография
 
1
Ехография на щитовидна жлеза
 
1
Ехография на малък таз
 
1
Ехокардиография
 
1
Аудиометрия
 
1
Цитонамазка
 
1
Вземане на цитонамазка
 
1
Авторефрактометрия
 
2
ЕКГ
 
1
Пълна кръвна картина
 
1
Глюкоза
 
1
АСАТ
 
1
АЛАТ
 
1
ГГТ
 
1
Липиден профил
 
1
Калий
 
1
Натрий
 
1
Хлор
 
1
Урея
 
1
Креатинин
 
1
Пълно изследване на урина
 
1
TSH
 
1
 
 
Пакетна цена: 596 лв.
 
Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас.

Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Златна възраст - Мъже


Пакетни преференциални цени Златна възраст - МЪЖЕ
Цена: 590 лв

 
Услуга:Брой:
Визита при рентгенолог
 
1
Визита при ендокринолог
 
1
Визита при УНГ
 
1
Визита при офталмолог
 
1
Визита при кардиолог
 
1
Ехография на коремни органи
 
1
Ехография на простатна жлеза
 
1
Ехография на щитовидна жлеза
 
1
Ехокардиография
 
1
Аудиометрия
 
1
Авторефрактометрия
 
2
ЕКГ
 
1
Пълна кръвна картина
 
1
Глюкоза
 
1
АСАТ
 
1
АЛАТ
 
1
ГГТ
 
1
Липиден профил
 
1
Калий
 
1
Натрий
 
1
Хлор
 
1
Урея
 
1
Креатинин
 
1
Пълно изследване на урина
 
1
PSA - TOTAL
 
1
PSA - FREE
 
1
 
 
Пакетна цена: 590 лв.

Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас.

Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Пакет ОстеопорозаПакет Остеопороза


Цена 60 лева

Пакетът включва:
 
Преглед от специалист ендокринолог;
Попълване на въпросник за оценка на риска;
Ултразвук на петна кост, който дава възможност да се прецени доколко сте застрашена от бъдещо развитие на остеопороза.
 
Прием в детска ясла


Пакетни преференциални цени "Прием в детска ясла"

Цена: 43 лв.

 
Услуга:Брой:
Извършване на необходимите изследвания:
- ПКК
- СУЕ- Westergeen

 
1
Урина тест лента и седимент1
Микробиология фецес1
Перианален отпечатък (скоч-лента) за паразити1
Изследване Васерман (сифилис) за родител1
 
Цена: 43 лв.
 
 

Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас.

Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.

 
Прием в детска градина


Пакетни преференциални цени "Прием в детска градина"

Цена: 35 лв.
Услуга:Брой:
Извършване на необходимите изследвания:
- ПКК
- СУЕ- Westergeen

 
1
Урина тест лента и седимент1
Микробиология фецес
 
1
Перианален отпечатък (скоч-лента) за паразити1
 
Цена: 35 лв.
 

Пакетните цени на ВИТА са начин Вие – пациентите, да получите по-голям брой медицински услуги на цената на по-малко средства. Освен това те Ви гарантират дългосрочна увереност в достъпността до висококачествена медицинска помощ при нас.

Заплащането става наведнъж, еднократно на Регистратурата в База 1 или в База 2 и важат за срок от една година от датата на плащането до същата дата на следващата година. Ако за това време по някаква причина не успеете да изчерпите всички услуги в пакета, то ние Ви даваме възможност да прехвърлите тези услуги и да ги изразходвате през следващите 6 месеца на следвашата година.

Може да използвате Пакетните цени и в двете Бази на ВИТА, в зависимост от това, коя е на по-удобно разстояние от Вас.

Ползването на тези пакети Ви дава възможност да натрупате точки по Програмата за лоялни клиенти и така да получавате допълнителна отстъпка при използването на други, невключени в Пакетите, услуги във ВИТА.

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.

 
Фетална медицина - Стандартен


Стандартният пакет по фетална медицина включва четири основни ултразвукови изследвания.


Пакетна цена: 510 лв.

В 11-13 г.с. извършваме детайлен оглед на плода за маркери, показващи хромозомни аномалии. Този оглед, съчетан с биохимичното изследване, което се извършва в нашата клинична лаборатория с апаратура на Roche, ни дава резултат, на който можем да разчитаме с точност от около 95%.
 По време на прегледа се изчисляват и рискове за високо кръвно по време на бременността (прееклампсия), рискове за изоставане в растежа и се извършва ранна фетална анатомия. Всички рискове се изчисляват с лицензиран софтуер на Fetal Medicine Foundation (FMF).
При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

В 20 г.с. се провежда подробна оценка на всички органи на плода: дали са налични, дали са на правилната позиция в тялото на плода и дали функционират правилно. Оценяват се плацентата, пъпната връв и околоплодните води. Измерва се кръвотокът в съдовете на матката. Извършва се скрининг за преждевременно раждане чрез вагинално измерване на дължината на маточната шийка. При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

В 23 г.с. се извършва детайлна ехокардиография  - оценка на анатомията и функцията на сърцето и големите съдове. Подробната оценка на сърцето е важна, защото в 80% от случаите на генетични аномалии има някаква патологична находка в сърдечните структури. Съществуват около 50 000 генетични синдрома, затова в 11-13 г.с. ние извършваме скрининг само за трите най-чести: Синдром на Даун, Синдром на Едуардс и Синдром на Патау. Патологична находка в сърдечните структури може да ни насочи към откриването на някои по-редки синдроми и генетични болести.

В 30 г.с. се извършва отново подробна оценка на всички органи и системи на плода. Понякога при нарастването на плода и на неговите органи възниква дефект във функцията на определен орган и това се открива по време на късната фетална анатомия ( напр. клапа на уретера, която се проявява като хидронефроза на бъбрека, нарастване на латерални мозъчни вентрикули вследствие на инфекциозен процес, задържани тестикули в коремната кухина и др.) В 30 г.с. се прави и оценка на състоянието чрез подробно доплерово изследване на съдовете на плода. Оценяват се плацентата, пъпната връв и околоплодните води.
При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

1. Бременност 11-13 г.с.
-    скрининг за генетични аномалии
-    скрининг за прееклампсия
-    скрининг за изоставане в растежа
-    ранна фетална анатомия
-    биохимично изследване
 
2. Бременност 20 г.с.
-    фетална анатомия
-    скрининг за преждевременно раждане
     
3. Бременност 23-24 г.с.
-    фетална ехокардиография
       
4. Бременност 30 г.с.
-    късна фетална морфология
-    оценка на състоянието на плода

Пакетна цена: 510 лв.


 
Фетална медицина - Разширен


Пакет Фетална медицина - Разширен
Пакетна цена: 1630 лв.

Разширеният пакет е за пациентите, които желаят още по-точна оценка за рисковете за генетични синдроми. В този пакет освен всички прегледи и изследвания на Стандартния пакет, сме включили и неинвазивен генетичен тест, които се изследва в интервала 11-13 г.с.

Извършването на стандартен скрининг дава точност около 95%, ако е извършен по всички правила на изследването.

Той определя рисковете за трите най-чести синдрома – Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау.

При добавяне на неинвазивен ДНК тест получавате точност на изследването до над 99%.

Тестът включва освен изброените по-горе генетични синдроми, генетични заболявания, свързани с половите хромозоми (Синдром на Търнър, Синдром на Клайнфелтер и др. ), Ди Джордж синдром (22q11.2 делеция) – представлява заличаване на малка, но важна част от генетичната информация, съдържаща се в 22-ра хромозома и определяне на пола на плода.
Тестът, с който работим, е Harmony на Roche.

Той се извършва в сертифицирани лаборатории в Европа и САЩ, посредством Ariosa cell-free DNA System (AcfS), поради което се счита за едни от най-точните в света. Има изключително висока чувствителност, както и много ниска честота на случаите, в които не може да се извърши изследването.

1. Бременност 11-13 г.с.
-    скрининг за генетични аномалии
-    скрининг за прееклампсия
-    скрининг за изоставане в растежа
-    ранна фетална анатомия
-    биохимично изследване
-    неинвазивен ДНК тест
        
2. Бременност 20 г.с.
-    фетална анатомия
-    скрининг за преждевременно раждане
     
3. Бременност 23-24 г.с.
-    фетална ехокардиография
       
4. Бременност  30 г.с.
-    късна фетална морфология
-    оценка на състоянието на плода

Пакетна цена: 1630 лв.
Пакет Постковид
Пакетни преференциални цени „Постковид“


Цена: 250 лв.
 
Услуга:
Консултация с интернист и по преценка, с втори специалист, според нуждите на пациента
 
Лабораторни изследвания: ПКК с ДКК, ПТ, АПТТ, Фибриноген, Д-димер, Кръвна захар, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, ЛДХ/LDH/, CRP, Феритин, урина- общо изследване
Електрокардиограма, абдоминален ултразвук, рентгенография  (при необходимост) и оксиметрия
 
 
Цена: 250 лв.
 
 
Пакетът включва най-необходимите консултации и изследвания за пациенти, прекарали COVID-19 инфекция.
 
Пакет Здрав черен дроб


Пакетни преференциални цени „Здрав черен дроб“

Цена: 39 лв.

Цената важи до 25 септември 2022г.


 
Услуга:Брой:
Общ белтък
 
1
Албумин
 
1
Билирубин общ
 
1
Билирубин тотал 1
АЛАТ1
АСАТ
 
1
ГГТ1
ALP1
LDH1
Фибриноген1
ПКК1
Урина1
 
Цена: 39 лв.
 
 

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
 
Пакет Наднормено тегло
Пакетни преференциални цениНаднормено тегло“
Цена:  35 лв.
 
Услуга:Брой:
Инсулин1
Глюкоза1
TSH1
Homa index1
 
Цена: 35 лв.
 

Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Пакет Щитовидна жлеза
Пакетни преференциални цениЩитовидна жлеза“
Цена:  64 лв.
 
Услуга:Брой:
ТSH
 
1
fT4
 
1
fT31
TAT
 
1
MAT1
 
Цена: 64 лв.
 
 
Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Пакет Женски полови хормони
Пакетни преференциални цениЖенски полови хормони“
Цена:  55 лв.
 
Услуга:Брой:
Естрадиол -Estr1
Лутеинизиращ хормон - LH1
Фоликулостимулиращ хормон- FSH1
Пролактин - Prol1
Тестостерон -Testo1
 
Цена: 55 лв.
 
 
Върху Пакетните цени не се начисляват допълнителни отстъпки.
Пакет лабораторни изследвания при профилактика на заболяванията на дебелото черво
Пакет лабораторни изследвания при профилактика на заболяванията на дебелото черво
Цена:  96 лв.

 
Услуга:Брой:
ПКК1
CRP1
Ниво Vit B 121
Фолиева киселина1
Fe + ЖСК1
CEA1
CA19-91
Окултни кръвоизливи1
 
Цена: 96 лв.
 
 
 

Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

8943
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах