За нас
Детска консултация

 
Пакетни преференциални цени ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ

За деца от 0 до 12 месеца

Цена: 1000 лв

 
Услуга:Брой:
Визита при неонатолог12
Визита при ортопед - травматолог
 
1
Ехография на тазобедрени стави
 
1
Ехография на коремни органи на 6 - месечна възраст
 
1
Трансфонтанелна ехография на 1 - месечна възраст
 
1
Пълна кръвна картина
 
2
Пълно изследване на урина
 
2
  
 
 Цена: 1000 лв
 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.

 
Деца 1 до 3 години


Пакетни преференциални цени ДЕЦА 1 до 3 ГОДИНИ


За деца от 1 до 3 години
Цена: 850 лв.
 
Услуга:Брой:
Визита при специалист - първична
 
5
Визита при специалист - вторична
 
5
Визита при психолог
 
1
Носен секрет
 
2
Гърлен секрет
 
2
Очен секрет2
Урокултура
 
2
Вземане на микробиологично изследване
 
6
Пълна кръвна картина
 
4
СУЕ
 
4
Пълно изследване на урина
 
4
CRP
 
4
Реимунизации – безплатни съгласно българския Имунизационен календар 
 
 
Цена: 850 лв.
 

Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
 
Женска консултация

Пакетни преференциални цени Женска  консултация


Цена: 1016 лв
 
Услуга:Брой:
Ехография на бременна матка8
Влагалищен секрет
 
3
Цитонамазка
 
1
Вземане на цитонамазка
 
1
Пълна кръвна картина5
Глюкоза5
Общ белтък2
Пикочна киселина2
Кръвна група1
Изследване на еритроантитела1
Пълно изследване на урина5
Анти – HIV1
Сифилис RPR2
HbsAg качествено изследване1
Биохимичен скрининг1
NST1
Женска консултация7
Фрибриноген1
Време на кървене1
Време на съсирване1
Ехография на бременна матка с доплер1
 
Цена: 1016 лв


Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
 
Златна възраст - Жени


Пакетни преференциални цени Златна възраст - ЖЕНИ

Цена: 596 лв
 
Услуга:Брой:
Визита при рентгенолог
 
1
Визита при ендокринолог
 
1
Визита при УНГ
 
1
Визита при акушер - гинеколог
 
1
Визита при офталмолог
 
1
Визита при кардиолог
 
1
Ехография на коремни органи
 
1
Мамография
 
1
Ехография на щитовидна жлеза
 
1
Ехография на малък таз
 
1
Ехокардиография
 
1
Аудиометрия
 
1
Цитонамазка
 
1
Вземане на цитонамазка
 
1
Авторефрактометрия
 
2
ЕКГ
 
1
Пълна кръвна картина
 
1
Глюкоза
 
1
АСАТ
 
1
АЛАТ
 
1
ГГТ
 
1
Липиден профил
 
1
Калий
 
1
Натрий
 
1
Хлор
 
1
Урея
 
1
Креатинин
 
1
Пълно изследване на урина
 
1
TSH
 
1
 
 
Пакетна цена: 596 лв.
 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.

 
Златна възраст - Мъже


Пакетни преференциални цени Златна възраст - МЪЖЕ
Цена: 590 лв

 
Услуга:Брой:
Визита при рентгенолог
 
1
Визита при ендокринолог
 
1
Визита при УНГ
 
1
Визита при офталмолог
 
1
Визита при кардиолог
 
1
Ехография на коремни органи
 
1
Ехография на простатна жлеза
 
1
Ехография на щитовидна жлеза
 
1
Ехокардиография
 
1
Аудиометрия
 
1
Авторефрактометрия
 
2
ЕКГ
 
1
Пълна кръвна картина
 
1
Глюкоза
 
1
АСАТ
 
1
АЛАТ
 
1
ГГТ
 
1
Липиден профил
 
1
Калий
 
1
Натрий
 
1
Хлор
 
1
Урея
 
1
Креатинин
 
1
Пълно изследване на урина
 
1
PSA - TOTAL
 
1
PSA - FREE
 
1
 
 
Пакетна цена: 590 лв.

Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.

 
Пакет ОстеопорозаПакет Остеопороза


Цена 60 лева

Пакетът включва:
 
Преглед от специалист ендокринолог;
Попълване на въпросник за оценка на риска;
Ултразвук на петна кост, който дава възможност да се прецени доколко сте застрашена от бъдещо развитие на остеопороза.
 
Прием в детска ясла


Пакетни преференциални цени "Прием в детска ясла"

Цена: 43 лв.

 
Услуга:Брой:
Извършване на необходимите изследвания:
- ПКК
- СУЕ- Westergeen

 
1
Урина тест лента и седимент1
Микробиология фецес1
Перианален отпечатък (скоч-лента) за паразити1
Изследване Васерман (сифилис) за родител1
 
Цена: 43 лв.
 
 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
 
Прием в детска градина


Пакетни преференциални цени "Прием в детска градина"

Цена: 35 лв.
Услуга:Брой:
Извършване на необходимите изследвания:
- ПКК
- СУЕ- Westergeen

 
1
Урина тест лента и седимент1
Микробиология фецес
 
1
Перианален отпечатък (скоч-лента) за паразити1
 
Цена: 35 лв.
 

Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.

 
Фетална медицина - Стандартен


Стандартният пакет по фетална медицина включва четири основни ултразвукови изследвания.


Пакетна цена: 510 лв.

В 11-13 г.с. извършваме детайлен оглед на плода за маркери, показващи хромозомни аномалии. Този оглед, съчетан с биохимичното изследване, което се извършва в нашата клинична лаборатория с апаратура на Roche, ни дава резултат, на който можем да разчитаме с точност от около 95%.
 По време на прегледа се изчисляват и рискове за високо кръвно по време на бременността (прееклампсия), рискове за изоставане в растежа и се извършва ранна фетална анатомия. Всички рискове се изчисляват с лицензиран софтуер на Fetal Medicine Foundation (FMF).
При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

В 20 г.с. се провежда подробна оценка на всички органи на плода: дали са налични, дали са на правилната позиция в тялото на плода и дали функционират правилно. Оценяват се плацентата, пъпната връв и околоплодните води. Измерва се кръвотокът в съдовете на матката. Извършва се скрининг за преждевременно раждане чрез вагинално измерване на дължината на маточната шийка. При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

В 23 г.с. се извършва детайлна ехокардиография  - оценка на анатомията и функцията на сърцето и големите съдове. Подробната оценка на сърцето е важна, защото в 80% от случаите на генетични аномалии има някаква патологична находка в сърдечните структури. Съществуват около 50 000 генетични синдрома, затова в 11-13 г.с. ние извършваме скрининг само за трите най-чести: Синдром на Даун, Синдром на Едуардс и Синдром на Патау. Патологична находка в сърдечните структури може да ни насочи към откриването на някои по-редки синдроми и генетични болести.

В 30 г.с. се извършва отново подробна оценка на всички органи и системи на плода. Понякога при нарастването на плода и на неговите органи възниква дефект във функцията на определен орган и това се открива по време на късната фетална анатомия ( напр. клапа на уретера, която се проявява като хидронефроза на бъбрека, нарастване на латерални мозъчни вентрикули вследствие на инфекциозен процес, задържани тестикули в коремната кухина и др.) В 30 г.с. се прави и оценка на състоянието чрез подробно доплерово изследване на съдовете на плода. Оценяват се плацентата, пъпната връв и околоплодните води.
При добра позиция на плода се прави и 3D снимка.

1. Бременност 11-13 г.с.
-    скрининг за генетични аномалии
-    скрининг за прееклампсия
-    скрининг за изоставане в растежа
-    ранна фетална анатомия
-    биохимично изследване
 
2. Бременност 20 г.с.
-    фетална анатомия
-    скрининг за преждевременно раждане
     
3. Бременност 23-24 г.с.
-    фетална ехокардиография
       
4. Бременност 30 г.с.
-    късна фетална морфология
-    оценка на състоянието на плода

Пакетна цена: 510 лв.


 
Фетална медицина - Разширен


Пакет Фетална медицина - Разширен
Пакетна цена: 1630 лв.

Разширеният пакет е за пациентите, които желаят още по-точна оценка за рисковете за генетични синдроми. В този пакет освен всички прегледи и изследвания на Стандартния пакет, сме включили и неинвазивен генетичен тест, които се изследва в интервала 11-13 г.с.

Извършването на стандартен скрининг дава точност около 95%, ако е извършен по всички правила на изследването.

Той определя рисковете за трите най-чести синдрома – Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау.

При добавяне на неинвазивен ДНК тест получавате точност на изследването до над 99%.

Тестът включва освен изброените по-горе генетични синдроми, генетични заболявания, свързани с половите хромозоми (Синдром на Търнър, Синдром на Клайнфелтер и др. ), Ди Джордж синдром (22q11.2 делеция) – представлява заличаване на малка, но важна част от генетичната информация, съдържаща се в 22-ра хромозома и определяне на пола на плода.
Тестът, с който работим, е Harmony на Roche.

Той се извършва в сертифицирани лаборатории в Европа и САЩ, посредством Ariosa cell-free DNA System (AcfS), поради което се счита за едни от най-точните в света. Има изключително висока чувствителност, както и много ниска честота на случаите, в които не може да се извърши изследването.

1. Бременност 11-13 г.с.
-    скрининг за генетични аномалии
-    скрининг за прееклампсия
-    скрининг за изоставане в растежа
-    ранна фетална анатомия
-    биохимично изследване
-    неинвазивен ДНК тест
        
2. Бременност 20 г.с.
-    фетална анатомия
-    скрининг за преждевременно раждане
     
3. Бременност 23-24 г.с.
-    фетална ехокардиография
       
4. Бременност  30 г.с.
-    късна фетална морфология
-    оценка на състоянието на плода

Пакетна цена: 1630 лв.
Пакет Постковид
Пакетни преференциални цени „Постковид“


Цена: 250 лв.
 
Услуга:
Консултация с интернист и по преценка, с втори специалист, според нуждите на пациента
 
Лабораторни изследвания: ПКК с ДКК, ПТ, АПТТ, Фибриноген, Д-димер, Кръвна захар, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, ЛДХ/LDH/, CRP, Феритин, урина- общо изследване
Електрокардиограма, абдоминален ултразвук, рентгенография  (при необходимост) и оксиметрия
 
 
Цена: 250 лв.
 
 
Пакетът включва най-необходимите консултации и изследвания за пациенти, прекарали COVID-19 инфекция.
 
Пакет Здрав черен дроб


Пакетни преференциални цени „Здрав черен дроб“

Цена: 39 лв.

Цената важи до 25 септември 2022г.


 
Услуга:Брой:
Общ белтък
 
1
Албумин
 
1
Билирубин общ
 
1
Билирубин тотал 1
АЛАТ1
АСАТ
 
1
ГГТ1
ALP1
LDH1
Фибриноген1
ПКК1
Урина1
 
Цена: 39 лв.
 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
 
Пакет Наднормено тегло
Пакетни преференциални цениНаднормено тегло“
Цена:  35 лв.
 
Услуга:Брой:
Инсулин1
Глюкоза1
TSH1
Homa index1
 
Цена: 35 лв.
 

Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
Пакет Щитовидна жлеза
Пакетни преференциални цениЩитовидна жлеза“
Цена:  64 лв.
 
Услуга:Брой:
ТSH
 
1
fT4
 
1
fT31
TAT
 
1
MAT1
 
Цена: 64 лв.
 
 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
 
Пакет Женски полови хормони
Пакетни преференциални цениЖенски полови хормони“
Цена:  55 лв.
 
Услуга:Брой:
Естрадиол -Estr1
Лутеинизиращ хормон - LH1
Фоликулостимулиращ хормон- FSH1
Пролактин - Prol1
Тестостерон -Testo1
 
Цена: 55 лв.
 
 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
 
Пакет лабораторни изследвания при профилактика на заболяванията на дебелото черво
Пакет лабораторни изследвания при профилактика на заболяванията на дебелото черво
Цена:  96 лв.

 
Услуга:Брой:
ПКК1
CRP1
Ниво Vit B 121
Фолиева киселина1
Fe + ЖСК1
CEA1
CA19-91
Окултни кръвоизливи1
 
Цена: 96 лв.
 
 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
 
Разширен пакет Метаболизъм
Разширен пакет Метаболизъм
(Валиден в периода 1 – 30 април 2023)
Цена:  62 лв.
Услуга:Брой:
Липиден профил1
HOMA-INDEX за оценка на инсулинова резистентност1
TSH1
FT41
 
Цена: 62 лв.
 
 
 
 
InBody 270
Пакетни преференциални цени „InBody 270“
Цена: 150 лв.
Пакетът се предлага в периода 2 - 31 май 2023 г.

 
Услуга:Брой:
Преглед при ендокринолог
 
1
Измерване на телесния състав с InBody 270
 
1
Изготвяне на индивидуален хранителен и лечебен режим (ако е необходимо)1
Изследване на въглехидратна обмяна (Провеждане на ОГТТ със 75 грама глюкоза за изключване на инсулинова резистентност)1
Изследване на тироидни хормони /TSH/ по преценка след прегледа1
 
Цена: 150 лв.
 
 
 

Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

9948
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах