ПРОМОЦИЯ! Изваяни форми за Вашите гърди във Вита само за 4999 лева!

ПРОМОЦИЯ! Изваяни форми за Вашите гърди във Вита само за 4999 лева!
15 Юни 2021 г.

Ние, в Болница ВИТА, уголемяваме гърди с висококачествени немски импланти + консултации + всички необходими предоперативни изследвания!


В Отделението по пластична, реконструктивна и естетична хирургия в Болница ВИТА имаме специално предложение към всички дами. Вече не е нужно да се притеснявате от размера на бюста си, да носите push up сутиени и да избягвате събличането по бански. Пластичният хирург д-р Христов ще скулптурира върху Вас бюста, за който сте мечтала винаги. Заедно ще изберете размера и формата на силиконовите импланти, за да се чувствате прекрасна, както никога досега.

Интервенцията се извършва под обща анестезия, продължава около час - час и половина, а пациентката остава в болницата само една нощ.

Условия:
Предложението на болница ВИТА е за уголемяване размера на гърдите с висококачествени немски импланти.
В него се включват всички дейности по консултирането и хоспитализирането на пациентката, в това число и:
•    индивидуална консултация с пластичен хирург;
•    висококачествени импланти;
•    консултация с анестезиолог/интернист;
•    предоперативни, клиникоморфологични + серологични кръвни изследвания;
•    операция;
•    еднодневен болничен престой;
•    повторна консултация с хирурга десет дни след интервенцията.

Операцията се извършва от пластичния хирург д-р Христо Христов в екип със специалисти по пластична хирургия на МБАЛ ВИТА.
Д-р Христо Христов е специалист по обща и пластично-възстановителна хирургия с повече от 15 години опит.

Промоцията е валидна от 25.01.2021 г. до 24.02.2021 г. включително.

Важно:
При първичното посещение при д-р Христов пациентката трябва да уведоми на Регистратура, че планира да закупи пакета и да заплати 50 лв. преди консултацията. След консултацията и след насрочване на дата на операцията, до 15 работни дни (или по-малко, ако операцията е записана по-рано), трябва да бъде заплатен остатъкът до пълната цена на пакета.
 
Цената е валидна за уголемяване на бюст с немски висококачествени силиконови импланти.

При нужда може да бъде извършена корекция на асиметрия или увисване, но срещу доплащане.
 
Цена на операция с поставяне на кръгли импланти - 4999 лева!

Цена на операция с поставяне на анатомични импланти - 4999 лева!
 
Допълнителна информация за Отделението по пластична, реконструктивна и естетична хирургия на МБАЛ Вита:
Пластичните хирурзи на Вита извършват всички актуални пластични и естетични интервенции: увеличаване и оформяне на гърди; липосукция, липофилинг и липоскулптура; подмладяване на лицето чрез фейслифтинг; повдигане на горен и долен клепач (блефаропластика); оперативно оформяне на коремна стена (абдоминопластика); отстраняване на гинекомастия; скулптуриране на устни чрез филъри и импланти; поставяне на ботулинов токсин;  реконструктивни операции след травми; заличаване на татуировки и белези; отстраняване на бенки и други туморни кожни образувания.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
МБАЛ ВИТА ЕООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131259767, със седалище и адрес на управление: Гр. София, ул. "Драговица" 9, с МОЛ Тихомир Савчев.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията е валидна за територията на Република България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията е валидна от 15.07.2021 г. до 15.08.2021 г. включително.
След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4. УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
В Промоцията има право да участва всяко дееспособно лице, за което след преглед от хирург в МБАЛ Вита, Отделение по Пластична, реконструктивна и естетична хирургия, бъде установено, че може да бъде подложено на операция за увеличаване на бюста с поставяне на силиконови импланти. Процедурата се извършва с поставянето на импланти на Polytech Health & Aesthetics.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
В Промоцията нямат право да участват:
    • Лица, за които след преглед от компетентно медицинско лице (хирург от  Отделение по Пластична, реконструктивна и естетична хирургия на МБАЛ Вита), бъде установено, че не могат да бъдат подложени на операция за увеличаване на бюста с поставяне на силиконов имплант.
    • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Промоция са в трудово или гражданско правоотношение с него;
    • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него;
    • Близки и роднини на служителите или сътрудниците на Организатора, с които служителите или сътрудниците живеят съвместно в едно домакинство, независимо от това дали към датата на стартиране на настоящата Промоция служителите или сътрудниците на Организатора са или са били в миналото в трудово или гражданско правоотношение с Организатора;

6. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ
Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Промоция, считано от датата на откриването ѝ – 15.07.2021 г., в срок до 15.08.2021 г. Жалбите се подават в Представителните офиси на Организатора, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.
Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.
Жалбите се разглеждат от комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Промоция.
Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

7. ЛИЧНИ ДАННИ
Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).
В периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данни за целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.
При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъп до личните му данни, за правата на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Правилата на Промоцията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.
Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: https://vita.bg/, с цел тяхната общодостъпност.
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Промоцията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – https://vita.bg/, в случай, че не са по вина на Организатора.
Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Промоцията, макар всички условия да са налице.
Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Промоция и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия.
Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането ѝ, както и териториалния и времевия обхват на Промоцията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия най-малко 1(един) ден преди да са влезли в сила на своята Интернет страницата.

При въпроси и нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с Регистратура: 02 45 22 000 или си запазете час през superdoc.bg:Запази час онлайн

Ако желаете да получавате интересна и полезна информация, абонирайте се за нашия имейл бюлетин!
абонамент за бюлетин


Може да Ви интересува също:
* Пакетни цени във ВИТА
* Нови пакетни цени за услуги, свързани с кандидатстване и записване в детски заведения!
* КАК ДА ПРЕДПАЗИМ КОЖАТА СИ ОТ ВРЕДНИТЕ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ - няколко практични съвета от д-р Тошева - специалист дермато-венеролог във ВИТА
* Пролетно зареждане - интервю с д-р Ива Иванова - педиатър във ВИТА
* Д-р Мирчева - акушер-гинеколог и специалист по фетална медицина, отговаря на най-често задаваните въпроси от бъдещите майки
* Финансирайте лечението си в МБАЛ ВИТА с подкрепата на Банка ДСК
 
Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

8559
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах