Доц. д-р Габриела Манова

Доц. д-р Габриела Манова Специалност:
гастроентеролог/ендоскопист
Контакти:
Биография:
От март 2014 г. - ендоскопист в МБАЛ "Вита"
От 1999 г. – Началник Отделение по Ендоскопия в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
От 2005 г. – консултант ендоскопист в НКБ-София
2007-2009 г. – консултант ендоскопист в Окръжна болница „Рахила Ангелова” (гр. Перник)

Образование:
1984 г. - Висше образование (МУ-София)
1996 г. – Придобита специалност „Образна диагностика”
2012 г. – Специализация по Гастроентерология

Следдипломни квалификации:
- Свидетелство за професионална квалификация по абдоминална ехография (МУ-София)
- Свидетелство за професионална квалификация по конвенционална гастроинтестинална ендоскопия (МУ-София)
- Свидетелство за професионална квалификация по интервенционална ендоскопия
- Свидетелство за професионална квалификация по ЕРХП – свързани интервенционални ендоскопски процедури

Специализации:
1992 г. – Миниинвазивна ендоскопия
1993 г. – Ендоскопска полипектомия
1994 г. - ЕРХП
1999 г. – Лазерна фотокоагулация
2001 г. - Специализация по гастроинтестинална ендоскопия в “Hospital Cochin” (Париж)
2001 г. - Специализация по ERCP процедури в “Hospital Bicetre” (Париж)
2001 г. - Специализация ехоендоскопия в “Clinique Bachaumont” (Париж)
2003 г. – Интервенционални миниинвазивни диагностични и терапевтични процедури под рентгенов контрол (Флоренция)
2008 г. – Специализация по детска гастроинтестинална ендоскопия в “Hospital Universitaire des enfants Reine Fabiole” (Брюксел)
2008 г. – Специализация по детска интервенционална ендоскопия в “Hospital Academique ERASME” (Брюксел)
Квалификационни следдипломни курсове по Рентгенология и Ендоскопия в рамките на множество международни и български конференции и конгреси

Научно развитие:
1984 г. – СЗУ (с. Златия)
1986 г. – Научен сътрудник в Отделение по спешна ендоскопия в НИСМ „Н.И.Пирогов”
2003 г. – Н.с. 1 ст.
2011 г. – Главен асистент в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
2011 г. – Защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „Доктор” на тема „Стентиране на малигнени езофагеални процеси”
2013 г. – присъждане на академична длъжност „Доцент”

Членства:
Българска асоциация по Рентгенология
Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и ехография
CIRSE

Други дейности:
Автор на 25 публикации в специализирани медицински списания в сферата на спешната и терапевтичната ендоскопия.
Участие в над 60 български и международни научни форуми с 45 участия с доклади.

Езици:
френски език
английски език
руски език
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

6300
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори