Обща, коремна и лапароскопска хирургия
Цената на всяка операция зависи от вида на операцията, нейния обем и метода на извършването й. Тя се определя след обстоен клиничен преглед от лекар-специалист в болница Вита и проверка на здравно-осигурителния статус на пациента.
Тел. за допълнителна информация за болница Вита - 02 45 22 000
Урология и андрология
Лазерна хирургия на простата - голям обем над 40 куб.м.4,800.00
Лазерна хирургия на простата - малък обем до 40 куб.см.3,500.00
Лапароскопска аденомектомия5,000.00
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност1,850.00
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със голям обем и сложност3,500.00
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност1,660.00
Операции на фимоза900.00
Операции при хидроцеле и варикоцеле900.00
ТУР пикочен мехур голям обем3,000.00
ТУР пикочен мехур голям обем - лазер4,000.00
ТУР пикочен мехур малък обем1,500.00
ТУР пикочен мехур малък обем - лазер2,500.00
Трансуретрална простатектомия 1,700.00
Флексибилна уретроцистоскопия200.00
Оперативни процедури при инконтиненция на урината900.00
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища1,400.00
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност2,700.00
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност1,350.00
Радикална простатектомия5,000.00
Трансуретрална ексцизия или деструкция на тъкан на пикочен мехур1,600.00
Трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия 1,700.00
Друга трансуретрална простатектомия 1,700.00
Супрапубична простатектомия 1,700.00
Ретропубична простатектомия1,700.00
Перинеална простатектомия1,700.00
Перкутанна нефростомия без фрагментация1,400.00
Трансуретрално отстраняване на обструкция от уретер или бъбречно легенче1,400.00
Сфинктеротомия на мехур2,500.00
Възстановяване при еписпадия или хипоспадия2,500.00
Меатопластика на уретра2,500.00
Затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на простата850.00
перкутанна аспирация на семенните мехурчета 850.00
инцизия на семенните мехурчета 850.00
ексцизия на семенните мехурчета 850.00
Ексцизия на хидроцеле (на туника вагиналис)850.00
Ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на скротум850.00
Шев на разкъсване на скротум и туника вагиналис850.00
Възстановяване при скротална фистула850.00
Перкутанна аспирация на туника вагиналис 850.00
Едностранна орхиектомия900.00
Отстраняване на двата тестиса едноактно 1,200.00
Орхипексия900.00
Шев на разкъсване на тестис850.00
Инсерция на тестисна протеза850.00
Аспирация на тестис 850.00
Инжекция на лечебна субстанция в тестис850.00
Други операции на тестиси850.00
Ексцизия на киста на епидидим850.00
Епидидимектомия850.00
Епидидимовазостомия850.00
Отстраняване на лигатура на ваз деференс850.00
Друго възстановяване на ваз деференс и епидидим850.00
Епидидимотомия850.00
Инцизия на корда сперматика 850.00
Други операции на корда сперматика, епидидим и ваз деференс850.00
Инцизия на пенис850.00
Везико-уретеро-вагинална фистулектомия850.00
Отворена ексцизия или деструкция на други тъкани или лезии на пикочен мехур2,600.00
Възстановяване при друга фистула на пикочен мехур2,600.00
Възстановяване при мехурна екстрофия2,600.00
Ампутация на пенис1,160.00
Друга цистотомия1,160.00
Везикостомия1,160.00
Ревизия или затваряне на везикостомия1,160.00
Затваряне на цистостомия1,160.00
Друга инцизия на перивезикална тъкан1,160.00
Биопсия на периренална или перивезикална тъкан1,160.00
Смяна на цистостомна тръба - оперативно1,160.00
Инцизия на перипростатна тъкан 1,160.00
Ексцизия на перипростатна тъкан 1,160.00
Имплантация на артифициален уретрален сфинктер (AUS) 900.00
Други операции на уретра или периуретрална тъкан 900.00
Апликация на уретровезикално съединяване900.00
Парауретрална суспензия900.00
Операция на леваторния мускул за уретровезикална суспензия900.00
Инжектиране на имплантант в уретра и/или шийка на пикочен мехур900.00
Друга реконструкция на уретра1,700.00
Друго възстановяване на уретра1,700.00
Друго възстановяване на уретра1,700.00
Конструкция (изграждане) на пенис1,700.00
Реконструкция на пенис1,700.00
Реплантация на пенис 1,700.00
Друго възстановяване на пенис 1,700.00
Трансуретрално почистване на пикочния мехур850.00
Уретрална меатотомия850.00
Ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на уретра850.00
Освобождаване на уретрална стриктура850.00
Дилатация на уретра850.00
Спиране на (постоперативна) хеморагия на простатата850.00
Друга трансуретрална деструкция на простатна тъкан чрез друга термотерапия850.00
Ортопедия и травматология
Цената на всяка операция зависи от вида на операцията, нейния обем и метода на извършването й. Тя се определя след обстоен клиничен преглед от лекар-специалист в Болница "Вита" и проверка на здравно-осигурителния статус на пациента.
Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми600.00
Хирургично лечение при травма на главата1,500.00
Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение1,000.00
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност2,700.00
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност2,300.00
Спешни състояния в гръдната хирургия750.00
Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник2,650.00
Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става5,000.00
Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници5,500.00
Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става3,500
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност1,210.00
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност1,300.00
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност1,650.00
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник760.00
Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош1,000.00
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години1,500.00
Акушерство и гинекология
Цени за здравнонеосигурени пациентки:
 
Пакет цезарово раждане2,000.00
Пакет нормално раждане1,600.00
Пакет раждане на близнаци3,300.00
LLETZ650.00
Абразио и кюретаж на матка450.00
Биопсия с абразио650.00
Аборт ( с венозна анестезия)450.00
Задна вагинална пластика1,400.00
Конизация на маточна шийка1,180.00
Пластика на маточна шийка700.00
Марсупиализация при бартолинит570.00
Лапаромиомектомия2,100.00
Лапароскопия - диагностична1,600.00
Лапароскопия - оперативна2,000.00
Радикално отстраняване на матката3,050.00
Лапароскопска супрацервикална хистеректомия2,900.00
Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия2,300.00
Лапароскопска тотална хистеректомия3,000.00
Хистероскопска миомектомия1,200.00
Системна лимфна дисекция4,200.00
Серклаж400.00
Хистероскопия - оперативна800.00
Хистероскопия - диагностична700.00
Екстирпация на бартолинова киста650.00
Електоркоагулация с анестезия250.00
Миомектомия, полипектомия, сепарирано пробно абразио570.00
Стационарни грижи за диагностични и терапевтични процедура/тридневен пакет500.00
Супрацервикална хистеректомия2,200.00
Стационарни грижи за диагностични и терапевтични   процедура/еднодневен пакет300.00
Стационарни грижи при бременност с повишен риск500.00
Предна и задна вагинална пластика1,700.00
Пластика на лабии1,000.00
Мисед400.00
Метропластика1,500.00
Лапаротомия при извънматочна бременност1,500.00
Лапароскопска миомектомия2,100.00
Дневен стационар100.00
Дилатация на цервикален канал150.00
Вагинална кистектомия800.00
Трансвагинална лапароскопия950.00
 
* При изразено желание от страна на здравноосигурен пациент за Избор на екип, за ВИП стая, за кетъринг или за други допълнителни услуги към основната цена, се заплаща съгласно утвърден от болница ВИТА ценоразпис, информация за който може да намерите на телефоните на регистратурата: 02/ 45 22 000; 08899/ 22 000, както и на е-mail: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цени за здравноНЕосигурени пациентки:
Аборт /с анестезията/ - 500 лв.
Лапароскопска миомектомия – 2100 лв.
Конизация на маточната шийка – 1180 лв.
Лапароскопска операция – от 1600 до 2500 лв.
Неонатология
Основният набор от услуги, извършвани в Отделението по Неонатология на болница "Вита", се заплащат по пътеките на НЗОК.
 
Вита Ин витро център
Класическо Ин Витро – 2500 лв.
Оплождане чрез ICSI – 400 лв.
Криоконсервация на ембриони – 400 лв.
Фоликуларна пункция (като самостоятелна процедура) – 800 лв.
Ембриотрансфер на размразени ембриони (вкл. размразяване и култивиране) – 450 лв.
Замразяване на сперматозоиди – 100 лв.
Съхранение на сперматозоиди/яйцеклетки/ембриони до 3 месеца – 100 лв.
Съхранение на сперматозоиди/яйцеклетки/ембриони до 1 година – 250 лв.
Партньорска вътрематочна инсеминация – 300 лв.
Партньорска вътрематочна инсеминация – повторна (в същия цикъл) – 150 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация – 500 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация – повторна (в същия цикъл) – 350 лв.
Пластична, реконструктивна и естетична хирургия
 
 
Цената на съответната манипулация се определя след обстоен преглед от лекарите специалисти, като тя се съобразява със спецификата на състоянието на конкретния пациент, за да се вземе най-доброто за неговото здраве и красота решение.
 
Диагностично-консултативен център
УслугаЦена в лева
Клинична лабораторияЦена пац.
Консултативен час в Училище за бъдещи родители20.00
17 OH Progesteron23.00
ACTH25.00
ANA скрининг/ANA screening35.00
APTT6.00
AST8.80
Anti HIV -качествен тест20.00
Anti-HBc IgM-количествено изследване - изнесена проба25.00
Anti-HBc Total II-количествено определяне25.00
C 3-комплемент/C 3 complement25.00
C 4-комплемент/C 4 complement25.00
CA 12520.00
CA 15-319.00
CA 72-420.00
CA19-920.00
CEA20.00
CK-MB7.00
CMV IgG ликвор0.00
CMV IgG серум0.00
CMV IgM0.00
CRP11.00
CRP HS17.00
Cyfra 21-124.00
DHEA-S23.00
Delta-4 Adrostendion23.00
ECP39.00
Estradiol20.00
FSH20.00
FT319.00
FT419.00
Free PSA20.00
GGT4.00
HAV-IgM-качествено изследване25.00
HBe Ag качествено изследване20.00
HBs II-количествено изследване25.00
HBsAg качествено изследване20.00
HDL C5.00
HE-472.00
HIV combi количествен тест25.00
Hb A1C14.00
IgA25.00
IgA,IgG,IgM70.00
IgE25.00
IgG25.00
IgM25.00
Insulin17.00
Insulin profil51.00
LDH4.00
LDL C5.00
LH20.00
MAT Anti-TPO21.00
Mg6.00
PAPP-A плацентарен протеин70.00
PIGF - плац. растежен фактор73.00
Procalcitonin37.00
Progesteron20.20
Prolactin20.00
SCC24.00
SHBG секс хормон25.00
T-SPOT (тест за туберкулоза)210.00
TAT - Anti-TG21.00
TSH19.00
Testosteron20.00
Total B-HCG16.00
Total PSA20.00
Total PSA + Free PSA35.00
Vitamin B1222.00
Vitamin D total25.00
anti HAV - Total25.00
anti-HBs II-качествено изследване20.00
anti-HBs II-количествено изследване25.00
anti-HCV-качествено изследване20.00
anti-HCV-количествено изследване25.00
sFlt-1 - разтв. Тирозинкиназа73.00
АЛАТ-ГПТ4.00
АМНР-Антимюлеров хормон Плюс80.00
АСАТ-ГОТ4.00
АФ-Алкална фосфатаза4.00
Албумин3.50
Алфа-фетопротеин20.00
Амилаза4.00
Амилаза в урина4.00
Атопия 5583.00
Атопия скрининг (5 алергенни екстракта)28.00
Белтък в 24ч. урина4.00
Белтък в урина4.00
Билирубин - директен3.50
Билирубин - общ3.50
Биохимичен скрининг 1-ви триместър65.00
Биохимичен скрининг 2-ри триместър65.00
Взимане на кръв и отделяне на серум4.00
Време на кървене1.50
Време на съсирване1.50
Д-димери17.00
Диференциално броене на кр. клетки6.00
Домашна визита на лаборант - вторична10.00
Домашна визита от лаборант15.00
Експресно изследване на хормон36.00
ЖСК База 17.00
ЖСК База 27.00
Желязо4.00
Желязо и ЖСК11.00
Изработване на еритроантитела50.00
Изследване на Хламидии - комбинирано20.00
Инсекти (3 алергенни екстракта)28.00
Инхалаторен Скрининг (14 алергенни екстракта)33.00
Инхалаторен педиатричен /21 алергенни екстракта/66.00
Инхалаторен разширен скрининг  (17  алергенни екстракта)66.00
Инхалаторни битови (21 алергенни екстракта)66.00
Инхалаторни полени (21 алергенни екстракта)66.00
Инхибин В63.00
Калий5.00
Калий в урина5.00
Калий, Натрий Хлориди13.00
Калций4.00
Калций (йонизиран)9.00
Калций в 24ч. урина4.00
Калций в урина единична порция4.00
Количествено изсл. на глюкоза в урина4.00
Количествено изсл. на урея в урината5.00
Комбиниран тест за опиати (морфин, хероин, кодеин)20.00
Комбиниран тест за сифилис (RPR + TPHA)25.00
Комплемент С1q фракция35.00
Кортизол 17 часа25.00
Кортизол 9 часа25.00
Креатинин3.50
Креатинин в 24-часова урина7.00
Креатинин в урина единична порция7.00
Креатинин ензимен5.00
Креатинкиназа5.00
Кръвна група20.00
Кръвна група бременни20.00
Кръвна захар3.00
Кръвна картина База 17.00
Кръвна картина База 27.00
Кръвно захарен - трикратен профил7.00
Кръвно захарен - четирикратен профил9.00
Кръвно-газов анализ База 222.00
Лактат11.00
Липиден профил15.00
Магнезий в урина6.00
Микроалбумин в 24ч. урина15.00
Микроалбумин в единична порция урина15.00
Молекулярни инсекти (5 алергенни компонента)77.00
Молекулярни полени (11 алергенни компонента)66.00
Монотест за наркотични вещества в урината6.00
Морфология на чевените кр. клетки6.00
Натрий5.00
Натрий в урина5.00
ОГТТ12.00
Общ белтък3.50
Окултни кръвоизли в изпражненията7.20
Отношение протеин/креатинин10.00
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 115.00
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити База 215.00
Пакет "Антикоагулантна терапия"15.00
Пакет "Мониторинг на диабет"40.00
Пакет "Щитовидна жлеза"67.00
Пакет Вита Анемия База 270.00
Пакет Вита База 140.00
Пакет Вита База 240.00
Пакет Вита Жени 50+ База 170.00
Пакет Вита Жени 50+ База 270.00
Пакет Вита Жени База 160.00
Пакет Вита Жени База 260.00
Пакет Вита Кардио + База 160.00
Пакет Вита Кардио + База 260.00
Пакет Вита Кардио База 140.00
Пакет Вита Кардио База 240.00
Пакет Вита Мъже 50+ База 170.00
Пакет Вита Мъже 50+ База 270.00
Пакет Вита Мъже База 160.00
Пакет Вита Мъже База 260.00
Пакет Инвитро100.00
Пакет Инвитро Жени База 1118.00
Пакет Инвитро Жени База 2118.00
Пакет Пункция60.00
Пакет"Здравето на Вашите кости"48.00
Паратхормон -РТН20.00
Пикочна киселина4.00
Пикочна киселина в урина4.00
Предоперативен пакет 130.00
Предоперативен пакет 280.00
Проба манту10.00
Проба на Зимницки10.00
Простатен специфичен антиген - PSA17.00
Протромбиново време5.00
Пунктат - LDH4.00
Пунктат - глюкоза4.00
Пунктат - натрий5.00
Пунктат - общ белтък4.00
Пунктат - хлориди5.00
Пунктат Диференциално броене на клетки7.00
Пълно изследване на урина5.00
Разширен предоперативен пакет115.00
Разширена формула за определяне на Rh фенотип и KELL антиген35.00
Ревматоиден фактор11.20
Ретикулоцити6.00
Рома индекс90.00
С1-естеразен инхибитор, % активност25.00
С1-естеразен инхибитор, Антиген40.00
СУЕ2.00
Свободен b-HCG40.00
Седимент в урина2.00
Сифилис RPR15.00
Сифилис-TPHA15.00
Тест за бременност/pregnancy test10.00
Тиреоглобулин24.00
Трансферин18.00
Триглецериди4.00
Триптаза, серум52.00
Тропонин18.00
Урея3.50
Урина-ОХИ6.00
Феритин27.00
Фибриноген10.00
Фолиева киселина22.00
Фосфор6.00
Фосфор в урината4.00
Хеликобактер пилори антитела12.00
Хистамин85.00
Хистамин, плазма/урина80.00
Хлор5.00
Хлориди в урина5.00
Холестерол5.00
Холинестераза8.00
Хомоцистеин/Homocystein35.00
Храни (21 алергенни екстракта)66.00
Храни 2 /21 алергенни екстракта/66.00
Цитологично изследване на пунктат7.00
Образна диагностика 
Допълнителна диагностична рентгенография към основната проекция20.00
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум40.00
Ехография на млечни жлези30.00
Контрастно рентгеново изследване на бъбреци - Венозна урография100.00
Мамография на двете мечни жлези30.00
Мамография на двете мечни жлези30.00
Мамография на двете млечни жлези30.00
Мамография на една мечна жлеза15.00
Обзорна рентгенография на бъбреци, уретери, пикочен мехур25.00
Прицелна рентгенография на белодробни върхове0.00
Рентгенография на акромиоклавикуларна става20.00
Рентгенография на антебрахиум20.00
Рентгенография на антебрахиум в лицева проекция20.00
Рентгенография на антебрахиум в странична проекция20.00
Рентгенография на бедрена кост20.00
Рентгенография на бедрена кост в лицева проекция20.00
Рентгенография на бедрена кост в странична проекция20.00
Рентгенография на бъбреци, уретери и мехур35.00
Рентгенография на бял дроб - APICAL LORDOTIS35.00
Рентгенография на бял дроб в странична проекция35.00
Рентгенография на бял дроб и сърце35.00
Рентгенография на глезенна става в аксиална проекция20.00
Рентгенография на глезенна става в лицева проекция20.00
Рентгенография на глезенна става в странична проекция20.00
Рентгенография на гривнена става в лицева проекция20.00
Рентгенография на гривнена става в профилна проекция20.00
Рентгенография на гръден кош - специални центражи 35.00
Рентгенография на длан и пръсти в аксиална проекция20.00
Рентгенография на длан и пръсти в лицева проекция20.00
Рентгенография на длан и пръсти в странична проекция20.00
Рентгенография на колянна става в аксиална проекция20.00
Рентгенография на колянна става в лицева проекция20.00
Рентгенография на колянна става в профилна проекция20.00
Рентгенография на корем35.00
Рентгенография на лакетна става - лицева проекция20.00
Рентгенография на лакетна става - странична проекция20.00
Рентгенография на лумбални прешлени - лицева проекция35.00
Рентгенография на лумбални прешлени - странична проекция35.00
Рентгенография на околоносни синуси25.00
Рентгенография на подбедрица - лицева проекция20.00
Рентгенография на подбедрица - странична проекция20.00
Рентгенография на раменна става - лицева проекция20.00
Рентгенография на раменна става - странична проекция20.00
Рентгенография на сакриум и опашна кост - лицева проекция35.00
Рентгенография на сакриум и опашна кост - профилна проекция35.00
Рентгенография на сакроилиачни стави35.00
Рентгенография на селла турцика35.00
Рентгенография на става с натоварване35.00
Рентгенография на стернум20.00
Рентгенография на стъпало и пръсти - лицева проекция20.00
Рентгенография на стъпало и пръсти - странична проекция20.00
Рентгенография на таз35.00
Рентгенография на тазобедрена става35.00
Рентгенография на тазобедрена става - профил при фрактура35.00
Рентгенография на торакални прешлени35.00
Рентгенография на торакални прешлени в лицева проекция35.00
Рентгенография на торакални прешлени в странична проекция35.00
Рентгенография на хипофарингс - профил20.00
Рентгенография на хипофарингс с контраст /лицева или странична проекция/35.00
Рентгенография на хранопровод35.00
Рентгенография на хумерус20.00
Рентгенография на хумерус в лицева проекция20.00
Рентгенография на хумерус в странична проекция20.00
Рентгенография на череп в лицева проекция35.00
Рентгенография на череп в специални централни проекции35.00
Рентгенография на череп в странични проекции35.00
Рентгенография на шийни прешлени в лицева проекция20.00
Рентгенография на шийни прешлени в странична проекция20.00
Рентгенография на шийни прешлени по проекция на Колие15.00
Хистеро-салпингография-разчитане30.00
Ядрено-магнитен резонанс250.00
Микробиология 
Chlamydia Tr. - антиген в цервекален и уретрален секрет23.00
Chlamydia Tr. IgA14.00
Chlamydia Tr. IgG14.00
Антибиограма при гъбична инфекция23.00
Бърз , качествен тест за определяне на стреп А антиген в гърлени проби14.00
Вагинален секрет20.00
Вътреболничен микробиологичен контрол на нос и гърло0.00
Гърлен секрет20.00
Гърлен секрет Инфруенца А15.00
Гърлен секрет Инфруенца А+В20.00
Гърлен секрет за Хемофилус инфл.25.00
Еякулат - Trichomonas vaginalis10.00
Еякулат - Микроплазма и уреаплазма25.00
Еякулат - микробиологично изследване25.00
Изследване на Trichomonas vag.10.00
Изследване на Микоплазма25.00
Изследване на Рота и Адено вируси от фецес20.00
Изследване на Хламидии - комбиниран тест /IgG+IgA20.00
Изследване на анаероби14.40
Изследване на гонорея12.00
Инфекциозна мононуклеоза9.80
Микробиологично изследване за баланит15.00
Микробиологично изследване на кърма20.00
Нативен микроскопски препарат2.60
Носен секрет20.00
Оцветен микроскопски препарат (метиленово синьо)10.00
Очен секрет20.00
Простатен секрет20.00
Раневи секрет20.00
Секрет от устна кухина20.00
Серологично изследване за рубеола Ig M20.00
Уретрален секрет 20.00
Уретрален секрет - Микроплазма и уреаплазма25.00
Урина - първа сутрешна порция - Микроплазма и уреаплазма25.00
Урокултура - двукратно20.00
Урокултура - еднократно15.00
Урокултура - трикратно25.00
Ушен секрет20.00
Фецес (диагностично) за Шагела, Салмонела, Е. коли15.00
Фецес /профилактично за Шигела, Салмонела, Е.коли/15.00
Хемокултура /аеробна/20.00
Хемокултура /анаеробна/25.00
Храчка /за Хемофилус/25.00
Цервикален секрет25.00
Патохистология 
Биопсия-препарат за брой40.00
Изследване на аспирати (ТАБ)50.00
Изследване на отпечатъци50.00
Изследване на пунктати и лаважи50.00
Криоаблация  след операции/артроскопии на тазобедрена и колянна става под ехографски контрол800.00
Цитонамазка от предметни стъкла15.00
Медикаменти 
Choriomon 5000 IU28.08
Cingal560.00
Ампула Моновист530.00
Ампула Промовия320.00
Биовиск540.00
Дуролан амп.530.00
Феринжект амп. 10мл - /50мг/мл/240.00
Консумативи 
Криспин400.00
Обеци - 77.00
Имунизации 
BCG ваксина6.00
HPV-ваксина /Силгард/172.00
MMR Vaxpro44.00
Аваксим (Avaxim)65.00
ДТК15.00
Жълта треска - Stamaril61.00
Коремен тиф /Тифим/34.00
Нименрикс (Nimenrix)135.00
Орална полиомиелитна ваксина - една доза4.00
Пентаксим62.00
Пневмококова ваксина45.00
Поставяне на филър TEOSYAL RHA 1392.00
Превенар120.00
Проба Манту10.00
Противогрипна ваксина "Influvac"16.00
Противогрипна ваксина "Ваксигрил"28.00
Противогрипна ваксина "Ваксигрип" детска10.50
Противогрипна ваксина "Флуарикс"12.50
Ротарикс (Rotarix)151.50
Рубеола0.00
Синфлорикс99.00
ТАП5.00
ТД15.00
Туинрикс /Хепатит А+Б/ за възрастни68.30
Туинрикс /Хепатит А+Б/ за деца54.80
Хаврикс (Havrix)35.00
Хепатит А - възрастни71.50
Хепатит В - възрастни36.00
Хепатит В - деца до 15 г.25.00
ДКЦ услуги 
"Заглушаване" гипс шина18.00
3D изследване на стъкловидно тяло и ретина с к.л. на Голдман45.00
H10300.00
NCTF135200.00
NST /кардио - токографски запис/20.00
Авторефрактометрия без корекция на рефракцията10.00
Анализ и интерпретация на резултати от предходен преглед в кабинета30.00
Анестезия - локална5.00
Анестезия с лидокаин за една ампула /инфилтрация/10.00
Аноскопия40.00
Анти ейдж биоревитализация90.00
Апликация на вагинален песар8.90
Аудиометрия20.00
Биометрия с доплер60.00
Биометрия с доплер близнаци110.00
Биопсия и абразио на цервикален канал120.00
Блокада - лидокаин - целестон - хидрокортизон15.00
Венозна анестезия100.00
Венозна инжекция15.00
Вземане на биопсия10.00
Вземане на микробиологично изследване4.00
Вземане на секрет от нос или гърло5.00
Вземане на секрет от око2.00
Вземане на секрет от ухо2.00
Взимане на експримат за микробиологично изследване7.30
Взимане на материал за изследване на гонорея5.00
Взимане на цервикален секрет за изследване на халмиди5.00
Взимане на цитонамазка7.00
Визита експертиза за годност /медицинско за брак, работа, шоф. книжка/6.00
Визита при специалист50.00
Визита при специалист - вторична40.00
Визита при специалист - първична35.00
Визита при специалист - първична50.00
Визита при специалист - първична60.00
Визита при специалист вторична50.00
Визита с авторефрактометрия40.00
Включване на система15.00
Връзково лигиране на хемороиди170.00
Вторичен преглед от хабилитирано лице или кмн35.00
Вторичен преглед с авторефрактор от хабилитирано лице40.00
Вторична визита35.00
Вторична визита при специалист40.00
Вторична визита с авторефрактометрия35.00
Вторична визита с авторефрактометрия35.00
Вторична обработка на единични образувания с течен азот8.00
Вторична обработка на множествени образования с течен азот12.00
Вторична обработка на рана - превръзка без сутура20.00
Гипсов ботуш37.20
Големи рани с първична обработка и сутура от 5 до 10 лигатури55.00
Гониоскопия20.00
Дерматоскопия - единичен невус10.00
Дерматоскопия - множествени и съмнителни образувания50.00
Дерматоскопия - множествени образувания30.00
Дилатация на препуциум35.00
Дилатация на уретра при стриктура16.00
Домашна визита на специалист60.00
Домашна визита от лаборант /мед. сестра/15.00
Домашна визита от лекар за манипулация18.00
Доплерова сонография30.00
Доплерова сонография с ехография на съдове50.00
Доплерово изследване на сънните артерии60.00
Допълнителна процедура за склеротерапия на паяковидни и ретикуларни вени70.00
Дълбока реална хидратация BELOTERO260.00
Дълбока хидратация500.00
ЕКГ - Холтер мониториране60.00
ЕКГ с 12 отвеждания15.00
Екстракция на вагинален песар7.00
Екстракция на чуждо тяло - корнеално30.00
Ектропион /с местна анестезия/550.00
Ектропион на клепачи /с местна анестезия/450.00
Ел. коагулация на кондиломи50.00
Електрокоагулация60.00
Електрокоагулация25.00
Електрокоагулация65.00
Електрокоагулация - единично образувание25.00
Електрокоагулация - множествени образувания65.00
Електрокоагулация на множествени образувания (над 10 до 20)150.00
Електрокоагулация на множествени образувания над 20200.00
Ендоскопски оглед на ларингс/нос70.00
Ехография - Трансвагинална ехография53.00
Ехография на бременна матка50.00
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум50.00
Ехография на малък таз40.00
Ехография на млечни жлези30.00
Ехография на повърхностни структури30.00
Ехография на простатна жлеза30.00
Ехография на слюнчени жлези и шийни лимфни възли30.00
Ехография на стави40.00
Ехография на щитовидна жлеза30.00
Ехография на щитовидна жлеза с доплер40.00
Ехография от хабилитирано лице и к.м.н.50.00
Ехография с доплер на бременна матка60.00
Ехография с доплер на скротум40.00
Ехокардиография60.00
Ехокардиография с доплер70.00
Женска консултация25.00
Задна тампонада40.00
Замразяване на сперматозоиди100.00
Запис 3D/4D30.00
Изваждане на спирала след преглед60.00
Изваждане на чужди тела от ухо и нос15.00
Изграждане на схема за профилактика и лечение на исхемичните нарушения10.00
Издаване на ЛАК3.00
Издаване на Международен сертификат23.00
Издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност10.00
Издаване на епикриза на английски език20.00
Издаване на медицински документ на английски език30.00
Издаване на протокол за ТЕЛК10.00
Измерване на артериално налягане5.00
Изписване на контактна корекция21.00
Изследване на антиспермални антитела Ig A46.50
Изследване на антиспермални антитела Ig G46.50
Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия30.00
Изследване на спермална морфология по Крюгер25.00
Ин витро - ехография на бременна матка с доплер60.00
Ин витро - първична консултация с преглед60.00
Ин витро - фоликулометрия40.00
Интрабулбарна инжекция300.00
Интравитреална инжекция при макулна дегенерация350.00
Инхалации - натриев хлорид или аква редестилата без маска6.00
Инхалации - секретолитик /без маската/10.00
Инцизия на перитонзиларен  абсцес120.00
Кампиметрия10.00
Катетеризация жени - без катетър12.00
Катетеризация мъже - без катетър14.00
Колпоскопия60.00
Консултация с логопед50.00
Консултация с психолог50.00
Консултация-международна157.00
Контрол на зрението при амблиопия /мързеливо око/10.00
Ксантелазми на 2 клепача на 1-то око350.00
Ксантелазми на 2 клепача на 2-те очи500.00
Кюретиране на множествени молуски (деликатни зони)50.00
Лазер СО2 60.00
Лазер терапия15.00
Мамография на двете мечни жлези30.00
Мамография на една млечна жлеза10.00
Масаж на простатата12.50
Медикаментозно прекъсване на бременност 400.00
Медицинска консултация20.00
Медицински съвет15.00
Мезо М-ha 18350.00
Мезо На - 10300.00
Мезотерапия с HA10+NCTF135400.00
Мезотерапия с NCTF250.00
Мезотерапия чрез Mesogun / Antiox/200.00
Мезотерапия чрез Mesogun / Body firming/200.00
Мезотерапия чрез Mesogun / Hair/200.00
Мезотерапия чрез Mesogun /Tight/200.00
Мезотерапия чрез Mesogun/Slim/200.00
Мощна депигментация160.00
Мускулна или подкожна инжекция10.00
Мъртвопроверителство и изд. на съобщение за смърт40.00
Обикновена спермограма30.00
Обработка с течен азот35.00
Околоочна ревитализация80.00
Операциа Chalazion /халацион/ - с местна анестезия150.00
Операция Chalazion /халацион/ - с обща анестезия350.00
Операция на кисти с местна анестезия450.00
Определяне количеството на ост. урина с катетър6.00
Определяне на количеството ост. урина - ехографски11.00
Определяне на междинен простатен симптоматичен индекс7.30
Остеодензитометрия25.00
Отваряне на гнойник - флегмон30.00
Отваряне на гнойник /инцизия/ - форункул, атером20.00
Отваряне на гнойник /перитонзиларен/ - абсцес25.00
Отстраняване кърлеж - оперативно20.00
Отстраняване на аграфти15.00
Отстраняване на конци10.00
Отстраняване на кърлеж - неоперативно10.00
Отстраняване на мастни образувания50.00
Отстраняване на назална тампонада10.00
Отстраняване на фибром от клепачи100.00
Отстраняване на чужди тела20.00
Отстраняване на чуждо тяло ухо/нос70.00
Оформяне на скули / 1 амп. RHA филър/490.00
Оформяне на скули / 2 амп. RHA филър/790.00
Оформяне на скули с филър Filorga700.00
Пакет "Урология"58.00
Пакет 10 консултации320.00
Пакет 5 консултации175.00
Парацентеза20.00
Парацентеза70.00
Периметрия30.00
Плазмен лифтинг коса250.00
Плазмен лифтинг лице250.00
Плазмен лифтинг тяло300.00
Плазмолифтинг250.00
Пластична операция1000.00
Подмладяване с филър Belotero550.00
Подмладяване с филър Radies650.00
Попълване на сертификат4.00
Поставяна на филър TEOSYAL RHA 3650.00
Поставяне Gold конци50.00
Поставяне на Ботокс  лице и подмишници 800.00
Поставяне на Ботокс / 2 зони/400.00
Поставяне на Ботокс /3 зони/500.00
Поставяне на Ботокс лице и деколте700.00
Поставяне на Ботокс/ 1 зона/200.00
Поставяне на Мезо-конци 25.00
Поставяне на ботокс Neuronox 350.00
Поставяне на ботокс Vistabel 500.00
Поставяне на гипс на горен крайник - без цената на гипса60.00
Поставяне на гипс на горен крайник - голям40.00
Поставяне на гипс на горен крайник - малък30.00
Поставяне на гипс на долен крайник - без цената на гипса60.00
Поставяне на инжекция НПВС15.00
Поставяне на конци / Fine Lift/590.00
Поставяне на конци / Neo treat/ 480.00
Поставяне на кортизон 1 амп.30.00
Поставяне на пета върху гипсов ботуш15.00
Поставяне на спирала след преглед и ултразвуков контрол100.00
Поставяне на стомашна сонда40.00
Поставяне на уретрална протеза цистоскопски75.00
Поставяне на филър  Basic  1 amp400.00
Поставяне на филър Complement350.00
Поставяне на филър Deep Lines392.00
Поставяне на филър Filorga /назолабиални бръчки, около очи, уста/430.00
Поставяне на филър KISS500.00
Поставяне на филър Lips 400.00
Поставяне на филър M-ha300.00
Поставяне на филър TEOSYAL RHA 2600.00
Поставяне на филър TEOSYAL RHA 4700.00
Поставяне на филър Ultra 400.00
Поставяне на филър Ultra Deep392.00
Поставяне на филър Universal 430.00
Поставяне на цистостомен катетър /цистофикс/ неоперативно38.00
Потенцирано местно обезболяване15.00
Почистване на единична молуска22.00
Почистване на калцификати от конюктивата10.00
Почистване на множествени молуски40.00
Преглед и анализ на образно-диагноситчна информация, план на лечение70.00
Преглед и ехография пре вродени луксации на бебета100.00
Преглед на очно дъно - разширени зеници15.00
Преглед на очно дъно - тесни зеници10.00
Предна тампонада на носа20.00
Предоперативна консултация50.00
Представяне на ЛКК8.00
Представяне на ЛКК - АГ15.00
Препарат за уретрити - директна микроскопия5.70
Престой за манипулация /за час/10.00
Принтиране на рентгеново изследване12.00
Пробиване на уши15.00
Продухване по Полицер10.00
Промивка на катетър или инстилация на лекарства в пикочния мехур чрез катетър12.00
Промивка на слъзни пътища10.00
Промивка на ухо8.00
Промивка на ухо15.00
Профилактичен преглед10.00
Пункция на киста, хематом15.00
Пункция на максиларен синус30.00
Пункция на синус50.00
Пункция на хидроцеле под ехографски контрол25.00
Първичен преглед + ехография на коремни органи50.00
Първичен преглед + ехография на малък таз50.00
Първичен преглед без авторефрактор от хабилитирано лице40.00
Първичен преглед от хабилитирано лице80.00
Първичен преглед от хабилитирано лице или кмн50.00
Първичен преглед с колпоскопия и цитонамазка60.00
Първичен шев на клепач - сутура50.00
Първична визита нощна смяна50.00
Първична визита с авторефрактометрия50.00
Първична обработка - малки рани без сутура15.00
Първична обработка - малки рани със сутура35.00
Първична обработка на единични образувания с течен азот12.00
Първична обработка на множествени образувания с течен азот15.00
Разширена спермограма55.00
Разяснение на оптимален подход към пациента15.00
Ранна фетална морфология90.00
Ранна фетална морфология - гемини130.00
Ректална палпация на простатната жлеза10.00
Ректално туширане и снемане на IPSS12.50
Ректро-сигмоидоскопия80.00
Ретробуларна инжекция15.00
Сваляне на гипс15.00
Скиаскопия /Цилиндроскиаскопия/12.00
Склеротерапия на Сафенни вени500.00
Склеротерапия на паяковидни и ретикуларни вени150.00
Смяна на нефростома или цистостома на опериран болен30.00
Снемане на уретрална протеза цистоскопски50.00
Сондиране на слъзни канали350.00
Средни рани - първична обработка без сутура20.00
Средни рани - първична обработка и сутура до 5 лигатури45.00
Ставна пункция /ставна инжекция/40.00
Страбизъм /кривогледство/ - други видове800.00
Страбизъм /кривогледство/ - паралитичен1110.00
Страбизъм /кривогледство/ - съдружно800.00
Субконюктивна инжекция10.00
Сублингвална френулотомия30.00
Сърдечно-съдов тест с натоварване /Велоергометрично изследване/80.00
Съхранение на сперматозоиди за 1г.250.00
Съхранение на сперматозоиди за 3м.100.00
Терапия с течен азот50.00
Тест за ДНК фрагментация на сперматозоидите193.00
Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите80.00
Тест за виталност на сперматозоидите30.00
Тест за криотолерантност на сперматозоидите42.00
Тест за прикрепителна способност на сперматозоидите135.00
Тест за скрити нарушения на паметта15.00
Тест за упойки40.00
Тестуване за алергии /за брой/3.00
Тестуване на упойки на брой3.00
Тонометрия10.00
Тотално отстраняване на болен нокът30.00
Трансвагинална Ехография50.00
Транспорт за 1 км1.00
Трансректална аспирационна биопсия65.00
Трансфонтанелна ехография60.00
Третиране на кондиломи с подофилин15.00
Третиране с унгвент - багрило1.90
Тумори на клепачите /с местна анестезия/300.00
Туширане с ваготил10.00
Туширане със Solcogyn20.00
Уголемяване на устни / 1 амп Filorga/490.00
Уголемяване на устни / 1 амп Ultra Deep/490.00
Уголемяване на устни / 1 амп. RHA филър/490.00
Урофлоуметрия43.00
Фетална морфология с доплер100.00
Фетална морфология с доплер - гемини145.00
Фимоза - отлепване на препуциума40.00
Фототерапия50.00
Фундобиомикроскопия30.00
Функционално изследване на дишането25.00
Химичен пилинг100.00
Химическа коагулация на уретрална мукоза5.00
Химически пилинг - гликолова киселина65.00
Химически пилинг - салицилов70.00
Химически пилинг - филорга65.00
Хистеро-салпингография90.00
Хистеросонография180.00
Холтер - RR50.00
Частично отстраняване на болен нокът25.00
Шина - горен крайник30.00
Шина предмишница25.00
Шина тип "Дезо"30.00
Ширмер тест4.00
Шофьорски периметричен тест18.00
ехография на тазобедрени стави40.00
Паразитология 
Клостридиум41.00
Паразити13.00
Кабинет д-р Карагьозов 
NST БАЗА 230.00
Адхезиолиза на влагалище24.00
Асептична превръзка на рана20.00
Аспирационна ендометриална биопсия60.00
Вземане на материал за микробиологично изследване - АГ7.00
Вземане на материал за цитологично изследване7.00
Вторичен преглед30.00
Въвеждане на уретрален катетър30.00
Диагностична хистероскопия236.00
Електробримкова ексцизия  на маточна шийка400.00
Ехограф - Доплер ехография на малък таз53.00
Ехография - Абдоминална 53.00
Ехография на малък таз30.00
Извънреден преглед100.00
Издаване на медицинско свидетелство30.00
Инжекции - подкожни, мускулни, и венозни6.00
Колпоскопия 41.00
Колпоскопия с прицелна биопсия71.00
Консултация по документи30.00
Лазерна деструкция на преканцерози на женската полова система270.00
Лазерна конизация при преканцерозни лезии на маточната шийка550.00
Медицинска експертиза на работоспособността30.00
Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства 24.00
Неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства30.00
Отстраняване на чуждо тяло от влагалище30.00
Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК30.00
Полипектомия 41.00
Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада18.00
Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства41.00
Поставяне на лекарства във влагалището18.00
Поставяне на назогастрална сонда24.00
Превръзка асептична малка10.00
Превръзка асептична средна12.00
Превръзка септична голяма25.00
Превръзка септична малка15.00
Превръзка септична средна20.00
Преглед за издаване на медицинско свидетелство /за всяка специалност/30.00
Преглед за издаване на медицинско свидетелство /за една специалностт/18.00
Пробна ексцизия на материал от влагалиша стена или шийка59.00
Промиване на уретрален катетър12.00
Противоракова /HPV/ мунизация Церварикс с включена ваксина165.00
Първичен преглед 50.00
Сваляне на конци20.00
Септична превръзка на рана25.00
Смяна на уретрален катетър30.00
Трансфузионна хематология 
Антигенна формула - всеки антиген20.00
Директен тест на Кумбс с поливалентен антиглобулинов тест15.00
Диференциран директен тест на Кумбс с моноспецифичен антиглобулинов тест20.00
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите—чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума—чрез аглутинационен или ензимен метод0.00
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум0.00
Изследване за наличие на анти - А1 антитела12.00
Изследване на антиеритроцитни антитела - АЛО- И АВТОАНТИТЕЛА50.00
Изследване на антиеритроцитни антитела - алоантитела по аглутационен метод на 37 С20.00
Консултация с трансфузионен хематолог40.00
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти0.00
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент0.00
Определяне на кръвна група по кръстосан метод и RH/D/20.00
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)0.00
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н0.00
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs0.00
Определяне на специфичност на еритроантителата по аглутинационен метод26.00
Определяне на специфичност на еритроантителата по ензимен метод26.00
Определяне на специфичност на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс26.00
Определяне на специфичност на студови еритроантитела30.00
Определяне на специфичността и титъра на еритроанти-телата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод0.00
Определяне на титър на еритроантителата по аглутинационен метод25.00
Определяне на титър на еритроантителата по ензимен тест25.00
Определяне на титър на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс25.00
Определяне на титъра на анти - А и анти -В при кръвна група 025.00
Определяне на титъра на анти - В15.00
Определяне на титъра на анти -А15.00
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В анти-тела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркапто-етанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод0.00
Типизиране на антигените от системата Rhesus и Kell40.00
Типизиране на слаб D антиген35.00
Лечение на болката 
P-RFA-Пулс Радиофреквентна аблация - 1 или 2 сегмента960.00
P-RFA-Пулс Радиофреквентна аблация - мултисегментна с допълнителна сложност1600.00
P-RFA-Пулс Радиофреквентна аблация - полисегментна1280.00
RCE EP-RFA Епидурална Пулс Радиофреквентна аблация1350.00
RFA-радиофреквентна аблация - 1 или 2 сегмента960.00
RFA-радиофреквентна аблация - мултисегментна с допълнителна сложност1600.00
RFA-радиофреквентна аблация - полисегментна1280.00
Анестезия по време на процедурата300.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в лумбалната област - 1 сегмент400.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в лумбалната област - 2 сегмента500.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в лумбалната област - 3 сегмента600.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в лумбалната област - полисегментна800.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област -3 сегмента600.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област 2 сегмента500.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област полисегментна800.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област-1 сегмент400.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в шийната област полисегментна800.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-1 сегмент400.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-2 сегмента500.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-3 сегмента600.00
Блокиране на крайни нервни окончания на Тригеминален нерв (Супраорбитален,Инфраобритален,и Ментален450.00
Блокиране на крайни нервни окончания на повърхностен Шиен Плексус350.00
Блокиране на лумбална симпатикова верига850.00
Блокиране на медиално клонче на спинален нерв/спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област - 1 сегмент400.00
Блокиране на медиално клонче на спинален нерв/спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област - 2 сегмента500.00
Блокиране на медиално клонче на спинален нерв/спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област - 3 сегмента600.00
Блокиране на медиално клонче на спинален нерв/спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област - полисегмента800.00
Блокиране на окципитални нерви под ехографски контрол500.00
Блокиране на периферни нерви  под ехохрафски контрол500.00
Диагностичен блок на Сакроилиачна става400.00
Диагностичен блок на Спланхникусов нерв800.00
Диагностичен/Терапевтичен блок на Плексус Целиакус850.00
Диагностичен/Терапевтичен блок на Тригеминален нерв1300.00
Диагностичен/Терапевтичен блок на горен Хипогастричен Плексус850.00
Диагностичен/Терапевтичен на когцигеален ганглий600.00
Епидурално въвеждане на обезболяващи медикаменти600.00
Инжектиране на фенол в областта на Плексус Целиакус850.00
Инжектиране на фенол в областта на горен Хипогастричен Плексус850.00
Инжектиране на фенол в областта на на когцигеален ганглий650.00
Интратекално поставяне  на катетър и подкожно имплантиране  на резервоар за продължително интратекално обезболяване9600.00
Криоаблация  на периферни нерви под ехографски контрол650.00
Криоаблация в областта на ганглион Gasseri1500.00
Криоаблация на Неврома на Мортон650.00
Криоаблация на интеркостални нерви - едностранно900.00
Криоаблация на интеркостални нерви-двустранно1300.00
Криоаблация на крайни нервни окончания на Тригеминален нерв (Супраорбитален,Инфраорбитален,и Ментален650.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в  лумбалната област- полисетментна1280.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в  лумбалната област-1 сегмент680.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в  лумбалната област-2 сегмента780.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в  лумбалната област-3  сегмента980.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област - 1 сегмент680.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област - 2сегмента780.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област - 3 сегмента980.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област - полисегментна1280.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-1 сегмент680.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-2 сегмента780.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-3сегмента980.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-полисегментна1280.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната, торакалната или лумбалната област - 1 сегмент680.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната, торакалната или лумбалната област - 2 сегмента780.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната, торакалната или лумбалната област - 3 сегмента980.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната, торакалната или лумбалната област - полисегментна1280.00
Криоаблация на нервни окончания в областта на сакроилиачната става - 1 сегмент700.00
Криоаблация на нервни окончания в областта на сакроилиачната става - полисетментна1200.00
Криоаблация на спланхникусов нерв650.00
Криоаблация след операции/артроскопии на тазобедрена и колянна става под ехографски контрол800.00
Обезболяване на колянна става под ехографски контрол550.00
Обезболяване на става под ехографски контрол550.00
Обезболяване на тазобедрена става под ехографски контрол550.00
Паравертебрална блокада650.00
Поставяне на епидурален катетър за продължително епидурално обезболяване2800.00
Преглед по документи60.00
Предварителен преглед - консултация80.00
Предварителен преглед-консултация от хабилитирано лице120.00
Радиофреквентна аблация  в областта на ганглион Gasseri1800.00
Радиочестотна аблация800.00
Седация по време на процедурата250.00
Алергология 
Вторичен преглед от хабилитирано лице50.00
Коментар на медицинска документация25.00
Първичен преглед от хабилитирано лице60.00
Скарификационна проба5.00
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

6503
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах