Обща, коремна и лапароскопска хирургия
Цената на всяка операция зависи от вида на операцията, нейния обем и метода на извършването ѝ. Тя се определя след обстоен клиничен преглед от лекар-специалист в болница Вита и проверка на здравно-осигурителния статус на пациента.
Ценоразписа можете да изтеглите от този линк:
Телефон за допълнителна информация  - 02 45 22 000.
 
Урология и андрология
Ценоразписа можете да изтеглите от този линк.
Телефон за допълнителна информация  - 02 45 22 000.
 
Ортопедия и травматология
Ценоразписа можете да изтеглите от този линк.
Телефон за допълнителна информация  - 02 45 22 000.
 
Анестезиология и интензивно лечение
Ценоразписа можете да изтеглите от този линк:
Телефон за доъпнителна информация: 02 45 22 000.
 
Акушерство и патологична бременност
Ценоразписа можете да изтеглите от този линк.
Телефон за допълнителна информация  - 02 45 22 000.
Неонатология
Телефон за допълнителна информация  - 02 45 22 000.
 
 
Вита Ин витро център
Ценоразписа можете да изтеглите от този линк.
Телефон за допълнителна информация  - 02 45 22 000.
Пластична, реконструктивна и естетична хирургия
Цената на съответната манипулация се определя след обстоен преглед от лекарите специалисти, като тя се съобразява със спецификата на състоянието на конкретния пациент, за да се вземе най-доброто за неговото здраве и красота решение.
Ценоразписа можете да изтеглите от този линк
Диагностично-консултативен център ВИТА
Изследване за COVID-19
 
Изследване:Цена:Резултат:
Бърз антигенен тест за COVID-1955 леваДо 20 минути
Бърз антигенен тест за COVID-19 и грип А+Б50 леваДо 20 минути
 
PCR тест за COVID -19100 лева + 5 лева за пробовземанеДо 24 часа
PCR тест за COVID -19 – Семеен пакет80 лева + 5 лева за пробовземане на член от семействотоДо 24 часа
Услуга Цена в
лева
Клинична лаборатория  
17 OH Progesteron 23.00
ACTH 25.00
APTT 6.00
AST 8,80
Anti HIV -качествен тест 20.00
Anti-HBc IgM-количествено изследване - изнесена проба 25.00
Anti-HBc Total II-количествено определяне 25.00
C 3-комплемент/C 3 complement 25.00
C 4-комплемент/C 4 complement 25.00
CA 125 20.00
CA 15-3 19.00
CA 72-4 20.00
CA19-9 20.00
CEA 20.00
CK-MB 7.00
CRP 11.00
CRP HS 17.00
Cyfra 21-1 24.00
DHEA-S 23.00
Delta-4 Adrostendion 23.00
ECP 39.00
Estradiol 20.00
FSH 20.00
FT3 19.00
FT4 19.00
Free PSA 20.00
GGT 4.00
HAV-IgM-качествено изследване 25.00
HBe Ag качествено изследване 20.00
HBs II-количествено изследване 25.00
HBsAg качествено изследване 20.00
HDL C 5.00
HE-4 72.00
HIV combi количествен тест 25.00
Hb A1C 14.00
IgA 25.00
IgA,IgG,IgM 70.00
IgE 25.00
IgG 25.00
IgM 25.00
Insulin 17.00
Insulin profil 51.00
LDH 4.00
LDL C 5.00
LH 20.00
MAT Anti-TPO 21.00
Mg 6.00
PAPP-A плацентарен протеин 70.00
PIGF - плац. растежен фактор 73.00
Procalcitonin 37.00
Progesteron 20.20
Prolactin 20.00
SCC 24.00
SHBG секс хормон 25.00
T-SPOT (тест за туберкулоза) 210.00
TAT - Anti-TG 21.00
TSH 19.00
Testosteron 20.00
Total B-HCG 16.00
Total PSA 20.00
Total PSA + Free PSA 35.00
Vitamin B12 22.00
Vitamin D total 25.00
anti HAV - Total 25.00
anti-HBs II-качествено изследване 20.00
anti-HBs II-количествено изследване 25.00
anti-HCV-качествено изследване 20.00
anti-HCV-количествено изследване 25.00
sFlt-1 - разтв. Тирозинкиназа 73.00
АЛАТ-ГПТ 4.00
АМНР-Антимюлеров хормон Плюс 80.00
АСАТ-ГОТ 4.00
АФ-Алкална фосфатаза 4.00
Албумин 3.50
Алфа-фетопротеин 20.00
Амилаза 4.00
Амилаза в урина 4.00
Атопия 55 83.00
Атопия скрининг (5 алергенни екстракта) 28.00
Белтък в 24ч. урина 4.00
Белтък в урина 4.00
Билирубин - директен 3.50
Билирубин - общ 3.50
Биохимичен скрининг 1-ви триместър 65.00
Биохимичен скрининг 2-ри триместър 65.00
Взимане на кръв и отделяне на серум 4.00
Време на кървене 1.50
Време на съсирване 1.50
Д-димери 17.00
Диференциално броене на кр. клетки 6.00
Домашна визита на лаборант - вторична 10.00
Домашна визита от лаборант 15.00
Експресно изследване на хормон 36.00
Желязо 4.00
Желязо и ЖСК 11.00
Изработване на еритроантитела 50.00
Изследване на Хламидии - комбинирано 20.00
Инсекти (3 алергенни екстракта) 28.00
Инхалаторен Скрининг (14 алергенни екстракта) 33.00
Инхалаторен педиатричен /21 алергенни екстракта/ 66.00
Инхалаторен разширен скрининг  (17  алергенни екстракта) 66.00
Инхалаторни битови (21 алергенни екстракта) 66.00
Инхалаторни полени (21 алергенни екстракта) 66.00
Инхибин В 63.00
Калий 5.00
Калий в урина 5.00
Калий, Натрий Хлориди 13.00
Калций 4.00
Калций (йонизиран) 9.00
Калций в 24ч. урина 4.00
Калций в урина единична порция 4.00
Количествено изсл. на глюкоза в урина 4.00
Количествено изсл. на урея в урината 5.00
Комбиниран тест за опиати (морфин, хероин, кодеин) 20.00
Комбиниран тест за сифилис (RPR + TPHA) 25.00
Комплемент С1q фракция 35.00
Кортизол 17 часа 25.00
Креатинин 3.50
Креатинин в 24-часова урина 7.00
Креатинин в урина единична порция 7.00
Креатинин ензимен 5.00
Креатинкиназа 5.00
Кръвна група 20.00
Кръвна група бременни 20.00
Кръвна захар 3.00
Кръвна картина База 1 7.00
Кръвна картина База 2 7.00
Кръвно захарен - трикратен профил 7.00
Кръвно захарен - четирикратен профил 9.00
Кръвно-газов анализ База 2 22.00
Лактат 11.00
Липиден профил 15.00
Магнезий в урина 6.00
Микроалбумин в 24ч. урина 15.00
Микроалбумин в единична порция урина 15.00
Молекулярни инсекти (5 алергенни компонента) 77.00
Молекулярни полени (11 алергенни компонента) 66.00
Монотест за наркотични вещества в урината 6.00
Морфология на чевените кр. клетки 6.00
Натрий 5.00
Натрий в урина 5.00
ОГТТ 12.00
Общ белтък 3.50
Окултни кръвоизли в изпражненията 7.20
Отношение протеин/креатинин 10.00
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити 15.00
Пакет "Антикоагулантна терапия" 15.00
Пакет "Мониторинг на диабет" 40.00
Пакет "Щитовидна жлеза" 67.00
Пакет Вита Анемия База 2 70.00
Пакет Вита База 1 40.00
Пакет Вита База 2 40.00
Пакет Вита Жени 50+ База 1 70.00
Пакет Вита Жени 50+ База 2 70.00
Пакет Вита Жени База 1 60.00
Пакет Вита Жени База 2 60.00
Пакет Вита Кардио 40.00
Пакет Вита Мъже 50+ 70.00
Пакет Вита Мъже 60.00
Пакет Инвитро 100.00
Пакет Инвитро Жени 118.00
Пакет Пункция 60.00
Пакет"Здравето на Вашите кости" 48.00
Паратхормон -РТН 20.00
Пикочна киселина 4.00
Пикочна киселина в урина 4.00
Предоперативен пакет 1 30.00
Предоперативен пакет 2 80.00
Проба манту 10.00
Проба на Зимницки 10.00
Простатен специфичен антиген - PSA 17.00
Протромбиново време 5.00
Пунктат - LDH 4.00
Пунктат - глюкоза 4.00
Пунктат - натрий 5.00
Пунктат - общ белтък 4.00
Пунктат - хлориди 5.00
Пунктат Диференциално броене на клетки 7.00
Пълно изследване на урина 5.00
Разширен предоперативен пакет 115.00
Разширена формула за определяне на Rh фенотип и KELL антиген 35.00
Ревматоиден фактор 11.20
Ретикулоцити 6.00
Рома индекс 90.00
С1-естеразен инхибитор, % активност 25.00
С1-естеразен инхибитор, Антиген 40.00
СУЕ 2.00
Свободен b-HCG 40.00
Седимент в урина 2.00
Сифилис RPR 15.00
Сифилис-TPHA 15.00
Тест за бременност/pregnancy test 10.00
Тиреоглобулин 24.00
Трансферин 18.00
Триглецериди 4.00
Триптаза, серум 52.00
Тропонин 18.00
Урея 3.50
Урина-ОХИ 6.00
Феритин 27.00
Фибриноген 10.00
Фолиева киселина 22.00
Фосфор 6.00
Фосфор в урината 4.00
Хеликобактер пилори антитела 12.00
Хистамин 85.00
Хистамин, плазма/урина 80.00
Хлор 5.00
Хлориди в урина 5.00
Холестерол 5.00
Холинестераза 8.00
Хомоцистеин/Homocystein 35.00
Храни (21 алергенни екстракта) 66.00
Храни 2 /21 алергенни екстракта/ 66.00
Цитологично изследване на пунктат 7.00
Образна диагностика  
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум 40.00
Ехография на млечни жлези 30.00
Контрастно рентгеново изследване на бъбреци - Венозна урография 100.00
Мамография на двете млечни жлези 60.00
Обзорна рентгенография на бъбреци, уретери, пикочен мехур 25.00
Прицелна рентгенография на белодробни върхове 0.00
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20.00
Рентгенография на антебрахиум 20.00
Рентгенография на антебрахиум в лицева проекция 20.00
Рентгенография на антебрахиум в странична проекция 20.00
Рентгенография на бедрена кост 20.00
Рентгенография на бедрена кост в лицева проекция 20.00
Рентгенография на бедрена кост в странична проекция 20.00
Рентгенография на бъбреци, уретери и мехур 35.00
Рентгенография на бял дроб и сърце 35.00
Рентгенография на глезенна става в лицева проекция 20.00
Рентгенография на глезенна става в странична проекция 20.00
Рентгенография на гривнена става в лицева проекция 20.00
Рентгенография на гривнена става в профилна проекция 20.00
Рентгенография на гръден кош - специални центражи  35.00
Рентгенография на длан и пръсти в аксиална проекция 20.00
Рентгенография на длан и пръсти в лицева проекция 20.00
Рентгенография на длан и пръсти в странична проекция 20.00
Рентгенография на колянна става в аксиална проекция 20.00
Рентгенография на колянна става в лицева проекция 20.00
Рентгенография на колянна става в профилна проекция 20.00
Рентгенография на корем 35.00
Рентгенография на лакетна става - лицева проекция 20.00
Рентгенография на лакетна става - странична проекция 20.00
Рентгенография на лумбални прешлени - лицева проекция 35.00
Рентгенография на лумбални прешлени - странична проекция 35.00
Рентгенография на околоносни синуси 25.00
Рентгенография на подбедрица - лицева проекция 20.00
Рентгенография на подбедрица - странична проекция 20.00
Рентгенография на раменна става - лицева проекция 20.00
Рентгенография на раменна става - странична проекция 20.00
Рентгенография на сакриум и опашна кост - лицева проекция 35.00
Рентгенография на сакриум и опашна кост - профилна проекция 35.00
Рентгенография на сакроилиачни стави 35.00
Рентгенография на селла турцика 35.00
Рентгенография на става с натоварване 35.00
Рентгенография на стернум 20.00
Рентгенография на стъпало и пръсти - лицева проекция 20.00
Рентгенография на стъпало и пръсти - странична проекция 20.00
Рентгенография на таз 35.00
Рентгенография на тазобедрена става 35.00
Рентгенография на тазобедрена става - профил при фрактура 35.00
Рентгенография на торакални прешлени 35.00
Рентгенография на торакални прешлени в лицева проекция 35.00
Рентгенография на торакални прешлени в странична проекция 35.00
Рентгенография на хипофарингс - профил 20.00
Рентгенография на хипофарингс с контраст /лицева или странична проекция/ 35.00
Рентгенография на хранопровод 35.00
Рентгенография на хумерус 20.00
Рентгенография на хумерус в лицева проекция 20.00
Рентгенография на хумерус в странична проекция 20.00
Рентгенография на череп в лицева проекция 35.00
Рентгенография на череп в специални централни проекции 35.00
Рентгенография на череп в странични проекции 35.00
Рентгенография на шийни прешлени в лицева проекция 20.00
Рентгенография на шийни прешлени в странична проекция 20.00
Рентгенография на шийни прешлени по проекция на Колие 15.00
Хистеро-салпингография-разчитане 30.00
Ядрено-магнитен резонанс 250.00
Микробиология  
Chlamydia Tr. - антиген в цервекален и уретрален секрет 23.00
Chlamydia Tr. IgA 14.00
Chlamydia Tr. IgG 14.00
Антибиограма при гъбична инфекция 23.00
Бърз , качествен тест за определяне на стреп А антиген в гърлени проби 14.00
Вагинален секрет 20.00
Вътреболничен микробиологичен контрол на нос и гърло 0.00
Гърлен секрет 20.00
Гърлен секрет Инфруенца А 15.00
Гърлен секрет Инфруенца А+В 20.00
Гърлен секрет за Хемофилус инфл. 25.00
Еякулат - Trichomonas vaginalis 10.00
Еякулат - Микроплазма и уреаплазма 25.00
Еякулат - микробиологично изследване 25.00
Изследване на Trichomonas vag. 10.00
Изследване на Микоплазма 25.00
Изследване на Рота и Адено вируси от фецес 20.00
Изследване на Хламидии - комбиниран тест /IgG+IgA 20.00
Изследване на анаероби 14.40
Изследване на гонорея 12.00
Инфекциозна мононуклеоза 9.80
Микробиологично изследване за баланит 15.00
Микробиологично изследване на кърма 20.00
Нативен микроскопски препарат 2.60
Носен секрет 20.00
Оцветен микроскопски препарат (метиленово синьо) 10.00
Очен секрет 20.00
Простатен секрет 20.00
Раневи секрет 20.00
Секрет от устна кухина 20.00
Серологично изследване за рубеола Ig M 20.00
Уретрален секрет  20.00
Уретрален секрет - Микроплазма и уреаплазма 25.00
Урина - първа сутрешна порция - Микроплазма и уреаплазма 25.00
Урокултура - двукратно 20.00
Урокултура - еднократно 15.00
Урокултура - трикратно 25.00
Ушен секрет 20.00
Фецес (диагностично) за Шагела, Салмонела, Е. коли 15.00
Фецес /профилактично за Шигела, Салмонела, Е.коли/ 15.00
Хемокултура /аеробна/ 20.00
Хемокултура /анаеробна/ 25.00
Храчка /за Хемофилус/ 25.00
Цервикален секрет 25.00
Патохистология  
Биопсия-препарат за брой 40.00
Изследване на аспирати (ТАБ) 50.00
Изследване на отпечатъци 50.00
Изследване на пунктати и лаважи 50.00
Криоаблация  след операции/артроскопии на тазобедрена и колянна става под ехографски контрол 800.00
Цитонамазка от предметни стъкла 30.00
ДКЦ услуги  
3D изследване на стъкловидно тяло и ретина с к.л. на Голдман 45.00
NST /кардио - токографски запис/ 20.00
Авторефрактометрия без корекция на рефракцията 10.00
Анализ и интерпретация на резултати от предходен преглед в кабинета 30.00
Аудиометрия 20.00
Биометрия с доплер 60.00
Биометрия с доплер близнаци 110.00
Биопсия и абразио на цервикален канал 120.00
Блокада - лидокаин - целестон - хидрокортизон 15.00
Венозна анестезия 100.00
Венозна инжекция 15.00
Вземане на микробиологично изследване 4.00
Вземане на секрет от нос или гърло 5.00
Визита при специалист 50.00
Включване на система 15.00
Вторичен преглед от хабилитирано лице или кмн 35.00
Вторичен преглед с авторефрактор от хабилитирано лице 40.00
Вторична визита с авторефрактометрия 35.00
Вторична обработка на множествени образования с течен азот 12.00
Вторична обработка на рана - превръзка без сутура 20.00
Гониоскопия 20.00
Дерматоскопия - единичен невус 10.00
Дерматоскопия - множествени и съмнителни образувания 50.00
Дерматоскопия - множествени образувания 30.00
Домашна визита на специалист 60.00
Доплерова сонография с ехография на съдове 50.00
Доплерово изследване на сънните артерии 60.00
Допълнителна процедура за склеротерапия на паяковидни и ретикуларни вени 70.00
ЕКГ - Холтер мониториране 60.00
ЕКГ с 12 отвеждания 15.00
Екстракция на чуждо тяло - корнеално 30.00
Ектропион /с местна анестезия/ 550.00
Ектропион на клепачи /с местна анестезия/ 450.00
Ел. коагулация на кондиломи 50.00
Електрокоагулация 60.00
Електрокоагулация - единично образувание 25.00
Електрокоагулация - множествени образувания 65.00
Електрокоагулация на множествени образувания (над 10 до 20) 150.00
Електрокоагулация на множествени образувания над 20 200.00
Ендоскопски оглед на ларингс/нос 50.00
Ехография на бременна матка 50.00
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум 50.00
Ехография на малък таз 40.00
Ехография на млечни жлези 30.00
Ехография на повърхностни структури 30.00
Ехография на простатна жлеза 30.00
Ехография на слюнчени жлези и шийни лимфни възли 30.00
Ехография на стави 40.00
Ехография на щитовидна жлеза 30.00
Ехография на щитовидна жлеза с доплер 40.00
Ехография от хабилитирано лице и к.м.н. 50.00
Ехография с доплер на бременна матка 60.00
Ехография с доплер на скротум 40.00
Ехокардиография 60.00
Ехокардиография с доплер 70.00
Женска консултация 25.00
Задна тампонада 40.00
Замразяване на сперматозоиди 100.00
Запис 3D/4D 30.00
Изваждане на чужди тела от ухо и нос 15.00
Издаване на ЛАК 3.00
Издаване на Международен сертификат 23.00
Издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност 10.00
Издаване на медицински документ на английски език 30.00
Измерване на артериално налягане 5.00
Изписване на контактна корекция 21.00
Изследване на антиспермални антитела Ig A 46.50
Изследване на антиспермални антитела Ig G 46.50
Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия 30.00
Изследване на спермална морфология по Крюгер 25.00
Ин витро - ехография на бременна матка с доплер 60.00
Ин витро - първична консултация с преглед 60.00
Ин витро - фоликулометрия 40.00
Интрабулбарна инжекция 300.00
Интравитреална инжекция при макулна дегенерация 350.00
Инцизия на перитонзиларен  абсцес 120.00
Кампиметрия 10.00
Консултация с логопед 50.00
Консултация с психолог 50.00
Консултация-международна 157.00
Контрол на зрението при амблиопия /мързеливо око/ 10.00
Ксантелазми на 2 клепача на 1-то око 350.00
Ксантелазми на 2 клепача на 2-те очи 500.00
Кюретиране на множествени молуски (деликатни зони) 50.00
Лазер СО2  60.00
Лазер терапия 15.00
Мамография на двете мечни жлези 60.00
Мамография на една млечна жлеза 30.00
Масаж на простатата 12.50
Медикаментозно прекъсване на бременност  400.00
Медицинска консултация 20.00
Медицински съвет 15.00
Обикновена спермограма 30.00
Обработка с течен азот 35.00
Околоочна ревитализация 80.00
Операциа Chalazion /халацион/ - с местна анестезия 150.00
Операция Chalazion /халацион/ - с обща анестезия 350.00
Операция на кисти с местна анестезия 450.00
Отваряне на гнойник - флегмон 30.00
Отваряне на гнойник /инцизия/ - форункул, атером 35.00
Отваряне на гнойник /перитонзиларен/ - абсцес 25.00
Отстраняване кърлеж - оперативно 35.00
Отстраняване на кърлеж - неоперативно 25.00
Отстраняване на мастни образувания 50.00
Отстраняване на назална тампонада 10.00
Отстраняване на фибром от клепачи 100.00
Отстраняване на чужди тела 20.00
Отстраняване на чуждо тяло ухо/нос 70.00
Поставяна на филър TEOSYAL RHA 3 650.00
Поставяне Gold конци 50.00
Поставяне на Ботокс  лице и подмишници  800.00
Поставяне на Ботокс / 2 зони/ 400.00
Поставяне на Ботокс /3 зони/ 500.00
Поставяне на Ботокс лице и деколте 700.00
Поставяне на Ботокс/ 1 зона/ 200.00
Поставяне на Мезо-конци  25.00
Поставяне на ботокс Neuronox  350.00
Поставяне на ботокс Vistabel  500.00
Поставяне на гипс на горен крайник - без цената на гипса 60.00
Поставяне на гипс на горен крайник - голям 40.00
Поставяне на гипс на горен крайник - малък 30.00
Поставяне на гипс на долен крайник - без цената на гипса 60.00
Поставяне на инжекция НПВС 15.00
Поставяне на кортизон 1 амп. 30.00
Поставяне на пета върху гипсов ботуш 15.00
Поставяне на спирала след преглед и ултразвуков контрол 100.00
Поставяне на стомашна сонда 40.00
Поставяне на уретрална протеза цистоскопски 75.00
Потенцирано местно обезболяване 15.00
Преглед и анализ на образно-диагноситчна информация, план на лечение 70.00
Преглед и ехография пре вродени луксации на бебета 100.00
Преглед на очно дъно - разширени зеници 15.00
Преглед на очно дъно - тесни зеници 10.00
Предна тампонада на носа 30.00
Предоперативна консултация 50.00
Пробиване на едно ухо (Обеците се заплащат допълнително) 30.00
Продухване по Полицер 20.00
Промивка на катетър или инстилация на лекарства в пикочния мехур чрез катетър 12.00
Промивка на слъзни пътища 10.00
Промивка на ухо 20.00
Пункция на киста, хематом 15.00
Пункция на максиларен синус 30.00
Пункция на синус 50.00
Пункция на хидроцеле под ехографски контрол 25.00
Първичен преглед от хабилитирано лице 80.00
Първичен шев на клепач - сутура 50.00
Първична визита нощна смяна 50.00
Първична визита с авторефрактометрия 50.00
Първична обработка - малки рани без сутура 15.00
Първична обработка - малки рани със сутура 35.00
Първична обработка на единични образувания с течен азот 12.00
Първична обработка на множествени образувания с течен азот 15.00
Разширена спермограма 55.00
Разяснение на оптимален подход към пациента 15.00
Ранна фетална морфология 90.00
Ранна фетална морфология - гемини 130.00
Ректална палпация на простатната жлеза 10.00
Ректално туширане и снемане на IPSS 12.50
Ректро-сигмоидоскопия 80.00
Ретробуларна инжекция 15.00
Сваляне на гипс 15.00
Скиаскопия /Цилиндроскиаскопия/ 12.00
Склеротерапия на Сафенни вени 500.00
Склеротерапия на паяковидни и ретикуларни вени 150.00
Смяна на нефростома или цистостома на опериран болен 30.00
Снемане на уретрална протеза цистоскопски 50.00
Сондиране на слъзни канали 350.00
Средни рани - първична обработка без сутура 20.00
Средни рани - първична обработка и сутура до 5 лигатури 45.00
Ставна пункция /ставна инжекция/ 40.00
Страбизъм /кривогледство/ - други видове 800.00
Страбизъм /кривогледство/ - паралитичен 1110.00
Страбизъм /кривогледство/ - съдружно 800.00
Субконюктивна инжекция 10.00
Сублингвална френулотомия 30.00
Сърдечно-съдов тест с натоварване /Велоергометрично изследване/ 80.00
Съхранение на сперматозоиди за 1г. 250.00
Съхранение на сперматозоиди за 3м. 100.00
Терапия с течен азот 50.00
Тест за ДНК фрагментация на сперматозоидите 193.00
Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите 80.00
Тест за виталност на сперматозоидите 30.00
Тест за криотолерантност на сперматозоидите 42.00
Тест за прикрепителна способност на сперматозоидите 135.00
Тест за скрити нарушения на паметта 15.00
Тест за упойки 40.00
Тестуване за алергии /за брой/ 3.00
Тестуване на упойки на брой 3.00
Тонометрия 10.00
Тотално отстраняване на болен нокът 30.00
Трансвагинална Ехография 50.00
Трансректална аспирационна биопсия 65.00
Трансфонтанелна ехография 60.00
Тумори на клепачите /с местна анестезия/ 300.00
Туширане с ваготил 10.00
Туширане със Solcogyn 20.00
Уголемяване на устни / 1 амп Filorga/ 490.00
Уголемяване на устни / 1 амп Ultra Deep/ 490.00
Уголемяване на устни / 1 амп. RHA филър/ 490.00
Урофлоуметрия 43.00
Фетална морфология с доплер 100.00
Фетална морфология с доплер - гемини 145.00
Фимоза - отлепване на препуциума 40.00
Фототерапия 50.00
Фундобиомикроскопия 30.00
Функционално изследване на дишането 25.00
Химичен пилинг 100.00
Химическа коагулация на уретрална мукоза 5.00
Химически пилинг - гликолова киселина 65.00
Химически пилинг - салицилов 70.00
Химически пилинг - филорга 65.00
Хистеро-салпингография 90.00
Хистеросонография 180.00
Холтер - RR 50.00
Шина - горен крайник 30.00
Шина предмишница 25.00
Шина тип "Дезо" 30.00
Ширмер тест 4.00
Шофьорски периметричен тест 18.00
ехография на тазобедрени стави 40.00
Кабинет д-р Карагьозов  
Диагностична хистероскопия 236.00
Електробримкова ексцизия  на маточна шийка 400.00
Ехограф - Доплер ехография на малък таз 53.00
Извънреден преглед 100.00
Издаване на медицинско свидетелство 30.00
Инжекции - подкожни, мускулни, и венозни 6.00
Консултация по документи 30.00
Лазерна деструкция на преканцерози на женската полова система 270.00
Лазерна конизация при преканцерозни лезии на маточната шийка 550.00
Медицинска експертиза на работоспособността 30.00
Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства  24.00
Неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства 30.00
Отстраняване на чуждо тяло от влагалище 30.00
Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК 30.00
Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада 18.00
Превръзка асептична малка 10.00
Превръзка асептична средна 12.00
Превръзка септична голяма 25.00
Превръзка септична малка 15.00
Превръзка септична средна 20.00
Първичен преглед  60.00
Сваляне на конци 20.00
Септична превръзка на рана 25.00
Смяна на уретрален катетър 30.00
Трансфузионна хематология  
Антигенна формула - всеки антиген 20.00
Директен тест на Кумбс с поливалентен антиглобулинов тест 15.00
Диференциран директен тест на Кумбс с моноспецифичен антиглобулинов тест 20.00
Изследване за наличие на анти - А1 антитела 12.00
Изследване на антиеритроцитни антитела - АЛО- И АВТОАНТИТЕЛА 50.00
Изследване на антиеритроцитни антитела - алоантитела по аглутационен метод на 37 С 20.00
Консултация с трансфузионен хематолог 40.00
Определяне на кръвна група по кръстосан метод и RH/D/ 20.00
Определяне на специфичност на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс 26.00
Определяне на специфичност на студови еритроантитела 30.00
Определяне на специфичността и титъра на еритроанти-телата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 0.00
Определяне на титър на еритроантителата по аглутинационен метод 25.00
Определяне на титър на еритроантителата по ензимен тест 25.00
Определяне на титър на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс 25.00
Определяне на титъра на анти - А и анти -В при кръвна група 0 25.00
Определяне на титъра на анти - В 15.00
Определяне на титъра на анти -А 15.00
Типизиране на антигените от системата Rhesus и Kell 40.00
Типизиране на слаб D антиген 35.00
Лечение на болката  
P-RFA-Пулс Радиофреквентна аблация - 1 или 2 сегмента 960.00
P-RFA-Пулс Радиофреквентна аблация - мултисегментна с допълнителна сложност 1600.00
P-RFA-Пулс Радиофреквентна аблация - полисегментна 1280.00
RCE EP-RFA Епидурална Пулс Радиофреквентна аблация 1350.00
RFA-радиофреквентна аблация - 1 или 2 сегмента 960.00
RFA-радиофреквентна аблация - мултисегментна с допълнителна сложност 1600.00
RFA-радиофреквентна аблация - полисегментна 1280.00
Анестезия по време на процедурата 300.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в лумбалната област - 1 сегмент 400.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в лумбалната област - 2 сегмента 500.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в лумбалната област - 3 сегмента 600.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в лумбалната област - полисегментна 800.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област -3 сегмента 600.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област 2 сегмента 500.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област полисегментна 800.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област-1 сегмент 400.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в шийната област полисегментна 800.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-1 сегмент 400.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-2 сегмента 500.00
Блокиране  на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-3 сегмента 600.00
Блокиране на крайни нервни окончания на Тригеминален нерв (Супраорбитален,Инфраобритален,и Ментален 450.00
Блокиране на крайни нервни окончания на повърхностен Шиен Плексус 350.00
Блокиране на лумбална симпатикова верига 850.00
Блокиране на медиално клонче на спинален нерв/спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област - 1 сегмент 400.00
Блокиране на медиално клонче на спинален нерв/спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област - 2 сегмента 500.00
Блокиране на медиално клонче на спинален нерв/спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област - 3 сегмента 600.00
Блокиране на медиално клонче на спинален нерв/спинално нервно коренче в шийната, торакалната или лумбалната област - полисегмента 800.00
Блокиране на окципитални нерви под ехографски контрол 500.00
Блокиране на периферни нерви  под ехохрафски контрол 500.00
Диагностичен блок на Сакроилиачна става 400.00
Диагностичен блок на Спланхникусов нерв 800.00
Диагностичен/Терапевтичен блок на Плексус Целиакус 850.00
Диагностичен/Терапевтичен блок на Тригеминален нерв 1300.00
Диагностичен/Терапевтичен блок на горен Хипогастричен Плексус 850.00
Диагностичен/Терапевтичен на когцигеален ганглий 600.00
Епидурално въвеждане на обезболяващи медикаменти 600.00
Инжектиране на фенол в областта на Плексус Целиакус 850.00
Инжектиране на фенол в областта на горен Хипогастричен Плексус 850.00
Инжектиране на фенол в областта на на когцигеален ганглий 650.00
Интратекално поставяне  на катетър и подкожно имплантиране  на резервоар за продължително интратекално обезболяване 9600.00
Криоаблация  на периферни нерви под ехографски контрол 650.00
Криоаблация в областта на ганглион Gasseri 1500.00
Криоаблация на Неврома на Мортон 650.00
Криоаблация на интеркостални нерви - едностранно 900.00
Криоаблация на интеркостални нерви-двустранно 1300.00
Криоаблация на крайни нервни окончания на Тригеминален нерв (Супраорбитален,Инфраорбитален,и Ментален 650.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в  лумбалната област- полисетментна 1280.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в  лумбалната област-1 сегмент 680.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в  лумбалната област-2 сегмента 780.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в  лумбалната област-3  сегмента 980.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област - 1 сегмент 680.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област - 2сегмента 780.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област - 3 сегмента 980.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в торакалната област - полисегментна 1280.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-1 сегмент 680.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-2 сегмента 780.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-3сегмента 980.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната област-полисегментна 1280.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната, торакалната или лумбалната област - 1 сегмент 680.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната, торакалната или лумбалната област - 2 сегмента 780.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната, торакалната или лумбалната област - 3 сегмента 980.00
Криоаблация на медиално клонче на спинален нерв в шийната, торакалната или лумбалната област - полисегментна 1280.00
Криоаблация на нервни окончания в областта на сакроилиачната става - 1 сегмент 700.00
Криоаблация на нервни окончания в областта на сакроилиачната става - полисетментна 1200.00
Криоаблация на спланхникусов нерв 650.00
Криоаблация след операции/артроскопии на тазобедрена и колянна става под ехографски контрол 800.00
Обезболяване на колянна става под ехографски контрол 550.00
Обезболяване на става под ехографски контрол 550.00
Обезболяване на тазобедрена става под ехографски контрол 550.00
Паравертебрална блокада 650.00
Поставяне на епидурален катетър за продължително епидурално обезболяване 2800.00
Преглед по документи 60.00
Предварителен преглед - консултация 80.00
Предварителен преглед-консултация от хабилитирано лице 120.00
Радиофреквентна аблация  в областта на ганглион Gasseri 1800.00
Радиочестотна аблация 800.00
Седация по време на процедурата 250.00
Алергология  
Вторичен преглед от хабилитирано лице 50.00
Коментар на медицинска документация 25.00
Първичен преглед от хабилитирано лице 60.00
Скарификационна проба 5.00
Пакетни цени само за Изнeсена манипулационна на клинична лаборатория:
Пакет Щитовидна жлеза (ТSH, fT4, fT3, TAT, MAT) – Цена 40 лева.
 
Пакет Наднормено тегло (Инсулин, Глюкоза, TSH, Homa index) – Цена 25 лева.
 
Пакет Женски полови хормони (естрадиол -Estr, лутеинизиращ хормон - LH, фоликулостимулиращ хормон - FSH, пролактин - Prol, тестостерон – Testo) – Цена 40 лева.
Гастроентерология
Ценоразписа можете да изтеглите от този линк:
Телефон за допълнителна информация: 02 45 22 000.
 Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

8559
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах