За нас

Цени на услугите

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МБАЛ ВИТА ЕООД
ЕИК:131259767 
   
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаЦена, заплащана от:
Пациент - /здравно неосигурени/
 Отделение:Акушерство и гинекология  
1Пакет цезарово раждане3 000.00
2Пакет нормално раждане здравнонеусигурени2 600.00
3Пакет раждане на близнаци3 300.00
4LLETZ650.00
5Абразио и кюретаж на матка450.00
6Биопсия с абразио650.00
7Аборт ( с венозна анестезия)450.00
8Задна вагинална пластика1 400.00
9Конизация на маточна шийка1 180.00
10Пластика на маточна шийска700.00
11Марсупиализация при бартолинит570.00
12Лапаромиомектомия2 100.00
13Лапароскопия - диагностична1 600.00
14Лапароскопия - оперативна2 000.00
15Радикално отстраняване на матката3 050.00
16Лапароскопска супрацервикална хистеректомия2 900.00
17Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия2 300.00
18Лапароскопска тотална хистеректомия3 000.00
19Хистероскопска миомектомия1 200.00
20Системна лимфна дисекция4 200.00
21Серклаж400.00
22Хистероскопия - оперативна800.00
23Хистероскопия - диагностична700.00
24Екстирпация на бартолинова киста650.00
25Електоркоагулация с анестезия250.00
26Миомектомия,полипектомия, сепарирано пробно абразио570.00
27Стационарни грижи за диагностични и терапевтичнип роцедура/тридневен пакет500.00
28Супрацервикална хистеректомия2 200.00
29Стационарни грижи за диагностични и терапевтичнип роцедура/еднодневен пакет300.00
30Стационарни грижи при бременност с повишен риск500.00
31Предна и задна вагинална пластика1 700.00
32Пластика на лабии1 000.00
33Мисед400.00
34Метропластика1 500.00
35Лапаротомия при извънматочна бременност1 500.00
36Лапароскопска миомектомия2 100.00
37Дневен стационар100.00
38Дилатация на цервикален канал150.00
39Вагинална кистектомия800.00
40Трансвагинална лапароскопия950.00
   
 Отделение:Хирургия  
41Апендектомия лапароскопска1 450.00
42Вентрални хернии лапароскопскa1 850.00
43Вентрални херния конвенционална1 150.00
44Гастроскопия250.00
45Дермоидална(пиларна) киста - регионална1 000.00
46Ексцизия на анална фисура 1 000.00
47Колоноскопия350.00
48Лапароскопска холецистектомия 2 050.00
49Херния ингвинална конвенционална1 150.00
50Херния лапароскопска ингвинална двустранна ТАРР2 400.00
51Херния лапароскопска ингвинална двустранна ТЕР2 400.00
52Херния лапароскопска ингвинална едностранна ТАРР1 850.00
53Херния лапароскопска ингвинална едностранна ТЕР1 850.00
54Хиатална херния 4 400.00
55Стомашен байпас9 000.00
56Перианална фистула -лазерна аблация-FiLaС1 000.00
57Хистологично изследване 100.00
58Ексцизия на лезия на мускул1 050.00
59Ексцизия на лезия на друга мека тъкан1 050.00
60Ампутация или дезартикулация на пръст на горен крайник БДУ1 050.00
61Ампутация и дезартикулация на палец1 050.00
62Ампутация през дланта1 050.00
63Дезартикулация на китка1 050.00
64Ампутация на пръст на стъпало1 050.00
65Ексцизионно почистване (дебридмен) на рана, инфекция или изгаряне1 050.00
66Дебридмен без изрязване на рана, инфекция или изгаряне1 050.00
67Радикална ексцизия на кожна лезия1 050.00
68Локална ексцизия на езофагеален дивертикул3 700.00
69Локална ексцизия на друга лезия или тъкан на хранопровода3 700.00
70Друга деструкция на лезия или тъкан на хранопровод3 700.00
71Частична езофагектомия3 700.00
72Тотална езофагектомия3 700.00
73Интраторакална езофагоезофагостомия3 700.00
74Интраторакална езофагогастростомия3 700.00
75Друга интраторакална езофагоентеростомия3 700.00
76Друга интраторакална езофагоколостомия3 700.00
77Друга интраторакална анастомоза на хранопровод3 700.00
78Антестернална езофагогастростомия3 700.00
79Езофагомиотомия3 700.00
80Възстановяване при езофагеална фистула, некласифицирана другаде3 700.00
81Друг трансплантат към езофага3 700.00
82Локална резекция на друга лезия или тъкан на стомах3 700.00
83Частична гастректомия (резекция) с йеюнална транспозиция3 700.00
84Тотална гастректомия с интестинална интерпозиция3 700.00
85Трункусна ваготомия3 700.00
86цервикална езофагостомия2 700.00
87екстериоризация на езофагеална гънка2 700.00
88друга външна фистулизация на хранопровод2 700.00
89оперативна езофагоскопия с инцизия2 700.00
90отворена биопсия на хранопровод2 700.00
91поставяне на постоянна тръба в хранопровода2 700.00
92шев на разкъсване на хранопровода2 700.00
93затваряне на езофагостома2 700.00
94дилатация на хранопровод2 700.00
95друга гастростомия2 700.00
96Пилоромиотомия2 700.00
97Шев на разкъсване на стомах2 700.00
98Затваряне на гастростома2 700.00
99Гастропексия2 700.00
100Друго възстановяване на стомах2 700.00
101Инцизия на дуоденум2 700.00
102Възстановяване при гастросхиза2 700.00
103Друго възстановяване на коремна стена2 700.00
104Друго възстановяване на перитонеум2 700.00
105Затваряне на друга ректална фистула1 000.00
106Ексцизия на периректална тъкан1 000.00
107Инцизия на ректална стриктура1 000.00
108Инцизия на перианален абсцес1 000.00
109Друга инцизия на перианална тъкан1 000.00
110Анална фистулотомия1 000.00
111Анална фистулектомия1 000.00
112Инжекция в хемороиди  и ректални варици1 000.00
113Каутеризация на хемороиди1 000.00
114Деструкция на хемороиди с криотерапия1 000.00
115Лигиране на хемороиди1 000.00
116Ексцизия на хемороиди1 000.00
117Постериорна анална сфинктеротомия1 000.00
118Шев на разкъсване на анус1 000.00
119Затваряне на анална фистула1 000.00
120Инцизия на анален септум1 000.00
121Ексцизия на пилонидална киста или синус1 000.00
122Лапароскопска холецистектомия2 050.00
123Холецистектомия2 050.00
124Друга частична холецистектомия2 300.00
125Анастомоза на жлъчен мехур с хепатални пътища2 300.00
126Анастомоза на жлъчен мехур с черво2 300.00
127Анастомоза на жлъчен мехур със стомах2 300.00
128Други анастомози на жлъчния проток2 300.00
129Експлорация на общия жлъчен проток за освобождаване на други обструкции2 300.00
130Ексцизия на друг жлъчен проток2 300.00
131Възстановяване на други жлъчни пътища2 300.00
132Затваряне на холецистостомия2 300.00
133Затваряне на друга жлъчна фистула2 300.00
134Други операции на жлъчния тракт2 300.00
   
 Отделение:Урология 
135Лазерна хирургия на простата - голям обем над 40 куб.м.4 800.00
136Лазерна хирургия на простата - малък обем до 40 куб.см.3 500.00
137Лапароскопска аденомектомия5 000.00
138Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност1 850.00
139Оперативни процедури на долните пикочни пътища със голям обем и сложност3 500.00
140Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност1 660.00
141Операции на фимоза900.00
142Операции при хидроцеле и варикоцеле900.00
143ТУР пикочен мехур голям обем3 000.00
144ТУР пикочен мехур голям обем - лазер4 000.00
145ТУР пикочен мехур малък обем1 500.00
146ТУР пикочен мехур малък обем - лазер2 500.00
147Трансуретрална простатектомия 1 700.00
148Флексибилна уретроцистоскопия200.00
149Оперативни процедури при инконтиненция на урината900.00
150Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища1 400.00
151Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност2 700.00
152Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност1 350.00
153Радикална простатектомия5 000.00
154Трансуретрална ексцизия или деструкция на тъкан на пикочен мехур1 600.00
155Трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия 1 700.00
156Друга трансуретрална простатектомия 1 700.00
157Супрапубична простатектомия 1 700.00
158Ретропубична простатектомия1 700.00
159Перинеална простатектомия1 700.00
160Перкутанна нефростомия без фрагментация1 400.00
161Трансуретрално отстраняване на обструкция от уретер или бъбречно легенче1 400.00
162Сфинктеротомия на мехур2 500.00
163Възстановяване при еписпадия или хипоспадия2 500.00
164Меатопластика на уретра2 500.00
165Затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на простата850.00
166перкутанна аспирация на семенните мехурчета 850.00
167инцизия на семенните мехурчета 850.00
168ексцизия на семенните мехурчета 850.00
169Ексцизия на хидроцеле (на туника вагиналис)850.00
170Ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на скротум850.00
171Шев на разкъсване на скротум и туника вагиналис850.00
172Възстановяване при скротална фистула850.00
173Перкутанна аспирация на туника вагиналис 850.00
174Едностранна орхиектомия900.00
175Отстраняване на двата тестиса едноактно 1 200.00
176Орхипексия900.00
177Шев на разкъсване на тестис850.00
178Инсерция на тестисна протеза850.00
179Аспирация на тестис 850.00
180Инжекция на лечебна субстанция в тестис850.00
181Други операции на тестиси850.00
182Ексцизия на киста на епидидим850.00
183Епидидимектомия850.00
184Епидидимовазостомия850.00
185Отстраняване на лигатура на ваз деференс850.00
186Друго възстановяване на ваз деференс и епидидим850.00
187Епидидимотомия850.00
188Инцизия на корда сперматика 850.00
189Други операции на корда сперматика, епидидим и ваз деференс850.00
190Инцизия на пенис850.00
191Везико-уретеро-вагинална фистулектомия850.00
192Отворена ексцизия или деструкция на други тъкани или лезии на пикочен мехур2 600.00
193Възстановяване при друга фистула на пикочен мехур2 600.00
194Възстановяване при мехурна екстрофия2 600.00
195Ампутация на пенис1 160.00
196Друга цистотомия1 160.00
197Везикостомия1 160.00
198Ревизия или затваряне на везикостомия1 160.00
199Затваряне на цистостомия1 160.00
200Друга инцизия на перивезикална тъкан1 160.00
201Биопсия на периренална или перивезикална тъкан1 160.00
202Смяна на цистостомна тръба - оперативно1 160.00
203Инцизия на перипростатна тъкан 1 160.00
204Ексцизия на перипростатна тъкан 1 160.00
205Имплантация на артифициален уретрален сфинктер (AUS) 900.00
206Други операции на уретра или периуретрална тъкан 900.00
207Апликация на уретровезикално съединяване900.00
208Парауретрална суспензия900.00
209Операция на леваторния мускул за уретровезикална суспензия900.00
210Инжектиране на имплантант в уретра и/или шийка на пикочен мехур900.00
211Друга реконструкция на уретра1 700.00
212Друго възстановяване на уретра1 700.00
213Друго възстановяване на уретра1 700.00
214Конструкция (изграждане) на пенис1 700.00
215Реконструкция на пенис1 700.00
216Реплантация на пенис 1 700.00
217Друго възстановяване на пенис 1 700.00
218Трансуретрално почистване на пикочния мехур850.00
219Уретрална меатотомия850.00
220Ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на уретра850.00
221Освобождаване на уретрална стриктура850.00
222Дилатация на уретра850.00
223Спиране на (постоперативна) хеморагия на простатата850.00
224Друга трансуретрална деструкция на простатна тъкан чрез друга термотерапия850.00
   
 Отделение: Ортопедия 
225Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми600.00
226Хирургично лечение при травма на главата1 500.00
227Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение1 000.00
228Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност2 700.00
229Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност2 300.00
230Спешни състояния в гръдната хирургия750.00
231Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник2 650.00
232Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става5 000.00
233Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници5 500.00
234Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става3 500
235Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност1 210.00
236Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност1 300.00
237Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност1 650.00
238Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник760.00
239Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош1 000.00
240Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години1 500.00
   
 Отделение: Пластично възстановителна и естетична хирургия 
241Горна блеферопластика (пластика на горните клепачи )1 200.00
242Долна блеферопластика2 400.00
243Горна и долна блеферопластика3 200.00
244Оперативно лечение на гинекомастия при мъже1 200.00
245Аурикулопластика (пластика на уши, отопластика)1 800.00
246Ринопластика4 700.00
247Увеличаване на бюст (импланти)3 000.00
248Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност1000.00
249Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност700
250Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност900
251Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията500.00
252Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област300.00
253Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област900.00
254Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции3030.00
255Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции9000.00
256Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан1700.00
257Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване950.00
258Стандратен фейслифтинг4694
259Трайно увеличаване на устните с импланти Permalip3000
260Хирургична промяна на формата на устните с липофилинг по Coleman /за 1ml мастна тъкан/200
261Липосукция в субмандибуларната област / в горната част на шията/1300
262 Липофилинг /скулптуриране на лицето и шията чрез инжектиране на мастна тъкан/ 1ml мастна тъкан200
263Увеличаваща мамапластика с кръгли импланти 5900
264Увеличаваща мамапластика с анатомични имплнати6900
265Редукционна /намаляваща/ мамапластика и/или мастопексия5900
266Мини - раунд блок / повдигане на гърдите с минимално отстраняване на излишна кожа 1100
267Риплейсмънт /реоперация  за смяна на импланти и промяна на позицията им/7650
268Абдоминопластика /абдоминална пластика, пластика на предната коремна стена/5900
269Намаляване /редукция/ на малките срамни устни /малки лабии/ -лабиопластика1200
270Увеличаване на големите срамни устни /лабии/ чрез липофилинг или обемен филър1200
271Комбинация от двете /хармонизиране на интимните лабии 2350
272Циркумцизия1200
273Ексцизия на малки тумори /невуси,бенки,атероми,липоми,фиброми/280
274Ексиция на нокътен кант и локална пластика при врастнал нокът 200
275Екстирпация на нокът при врастнал нокът с локална анестезия90
276Инжекционна терапия за лизиране на келоид с локална анестезия60
277Елонгация на пениса / удължаване на мъжки полов член /4100
278Удбеляване на мъжки полов член 2450
279Комбинация от двете /хармонизиране пропорциите на пениса/2900
280Липосукция на корема - горна и долна част2350
281Липосукция на паласки 1200
282Липосукция на други малки зони 1200
   
 Отделение:Неонатология 
283Грижи за здраво новородено дете 
284Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 
285Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест1 200.00
286Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 
287Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест1 300.00
288Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама3 600.00
289Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии1 200.00
290Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест2 000.00
291Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест3 200.00
292Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант3 300.00
293Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант5 900.00
   
 Физиотерапия и рехабилитация 
294Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа60.00
295Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система 482.00
296Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330.00
297Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат330.00
   
 Вътрешни болести 
298Диагностика и лечение на бронхиална астма при лица над 18години400.00
299Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години780.00
300Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система650.00
301Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт400.00
302Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт600.00
303Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит1 400.00
304Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво600.00
305Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума1 700.00
306Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума920.00
307Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)1 300.00
308Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години900.00
309Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години400.00
310Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност2 950.00
311Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност1 500.00
312Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност650.00
313Избор на екип /за различни дейности/900.00
314Избор на лекар  /за различни дейности/500.00
315Избор на стая150.00
316Избор на индивидуална ВИП стая200.00
317Кетъринг хранене 50.00
318Кетъринг хранене ВИП75.00
319Леглоден в отделение100.00
320Допълнителни грижи за новороденото/ неосигурени от НЗОК/100.00
321Избор на индивидуален пост сестра/акушерка50.00
322Избор на индивидуален пост санитарка25.00
323Пакет подобрени битови условия550.00

Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

6503
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах