Място за Вашите коментари и препоръки
Попълвайки тази анкета, ще ни помогнете да получим по-добра представа за удовлетвореността Ви от нашите услуги.
Вашето мнение е важно за нас!

Вашето име:
Email:
Телефон:

1. Откъде научихте за ВИТА?
2. Коя структура на ВИТА посещавате?
3. Доволни ли сте от лечението и престоя:
4. Доволни ли сте от административното обслужване:
5. Какво бихте подобрили по отношение на обслужването?


Личните Ви данни ще бъдат обработвани съгласно правилата на GDPR.
Потвърждавам своето съгласие