Регистрация за участие в двудневен курс на тема „ПРИНЦИПИ НА КОЛПОСКОПСКАТА ДИАГНОСТИКА И ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕНИТАЛНИТЕ ПРЕКАНЦЕРОЗИ ПРИ ЖЕНАТА“

I ниво - „Колпоскопска диагностика на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, влагалището и вулвата“
II ниво - „Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, влагалището и вулвата“.

Такса за участие: 250 лв. за ниво, 500 лв. за двете нива.

Таксата за участие се превежда по сметката на МБАЛ Вита ЕООД:
МБАЛ ВИТА ЕООД
IBAN: BG27STSA93001527098055
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД