Регистрация за участие в четвърти двудневен курс на тема „ПРИНЦИПИ НА КОЛПОСКОПСКАТА ДИАГНОСТИКА И ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕНИТАЛНИТЕ ПРЕКАНЦЕРОЗИ ПРИ ЖЕНАТА“

I ниво - „Колпоскопска диагностика на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, влагалището и вулвата“
II ниво - „Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, влагалището и вулвата“.

Такса за участие: 200 лв. за ниво, 400 лв. за двете нива.

Таксата за участие се превежда по сметката на МБАЛ Вита ЕООД:
МБАЛ ВИТА ЕООД
IBAN BG65TTBB94001527098055
Експресбанк АД