Сектор ИЗГАРЯНИЯ към Отделение по Пластична реконструктивна и естетична хирургия

МБАЛ ВИТА прибавя към широкия спектър от заболявания, които се лекуват в Отделението по Пластична, реконструктивна и естетична хирургия, нов Сектор за малки и средни по площ изгаряния.

Високият професионализъм на специалистите доведоха до откриването на нови клинични пътеки по Здравна каса, свързани с лечението на изгаряния и белези.

В Отделението по Пластична, реконструктивна и естетична хирургия на МБАЛ ВИТА вече осъществяваме диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на възрастни с изгаряния, мекотъканни дефекти с различна етиология - съдова, метаболитна, след възпалителни заболявания, наранявания, вродени и придобити дефекти по кожата.

Персоналът се състои от специалисти: лекари-хирурзи, специализанти, анестезиолози-реаниматори, интернисти и педиатър. Работещите в отделението притежават отлична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни лечение, онкология и трансплантология.

В традициите на добрата медицинска практика, познавайки и владеейки актуалните методи за лечение в сферата на пластично-възстановителната хирургия и анестезията, колективът на Отделението по пластична и възстановителна хирургия на МБАЛ ВИТА е отлично подготвен да окаже нужната медицинска помощ на своите пациенти, предлагайки индивидуално насочено комплексно лечение на европейско равнище.

Дейностите на лекарите и медицинските специалисти включват лечение на:

  • Хирургично и интензивно лечение на ограничени изгаряния;
  • Консервативно и оперативно лечение на всички последствия от изгаряне- нормотрофични и хипертрофични белези, келоиди, контрактури;
  • Хронични и трудно заздравяващи рани от травматичен, съдов, метаболитен и възпалителен произход;
  • Реконструктивни интервенции при вродени и придобити състояния, включващи цялото разноообразие на реконструктивната хирургия: свободна и несвободна кожна автопластика, експандер-техники, синтетични кожни заместители, както и комбинации от методите;
  • Вродени и придобити кожно-мекотъканни дефекти.

Висококвалифицираните ни специалисти от Отделението по Пластична, реконструктивна и естетична хирургия са на разположение на всички пациенти от София и страната, които се борят с последствията от такива травми.

ЗАПИШИ ЧАС

Контакти

София 1407
ВИТА БАЗА 2 - ул. Филип Кутев №10
Телефони: 02 45 22 000
Е-mail: [email protected]