РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ПЪРВИ ВИТА БАРИАТРИЧЕН СИМПОЗИУМ

Такса за участие: 300 лв.

Таксата за участие се превежда по сметката на МБАЛ Вита ЕООД до 21 октомври 2019:
МБАЛ ВИТА ЕООД
IBAN BG65TTBB94001527098055
Експресбанк АД